Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху

Наказ МВС, МОНмолодьспорт № 179/191 від 22.02.13 року

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 179/191 від 22 лютого 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 березня 2013 р. за № 351/22883

Про затвердження Положення про проведення
Всеукраїнської гри команд Клубу веселих та
найкмітливіших юних інспекторів руху

Відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про дорожній рух", "Про загальну середню освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року" та з метою запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, організації змістовного дозвілля школярів і молоді наказуємо:

1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнської гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організувати змагання серед команд юних інспекторів руху в грі Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху.

3. Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України (Астапкович В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
внутрішніх справ України       В.Ю. Захарченко

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
22.02.2013 № 179/191

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 березня 2013 р. за № 351/22883

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнської гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнської гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху (далі - Гра).

1.2. Гра - це змагання команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху (далі - КВН ЮІР) загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів України, яке проводиться щороку за встановленим порядком. Гра проводиться на добровільних засадах і є особисто-командною першістю серед учнів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

1.3. Гра проводиться з метою навчання учнів навичкам безпечної поведінки на вулично-дорожній мережі та залучення їх до участі в роботі, спрямованій на запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку, патріотичного, морального та естетичного виховання школярів та молоді, організації їх змістовного дозвілля.

1.4. Завдання Гри:

 • попередження дорожньо-транспортних пригод за участю школярів та молоді;
 • пропаганда правил безпечної поведінки на вулицях та дорогах;
 • задоволення потреб школярів та молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • створення сприятливих умов для змістовного дозвілля;
 • визначення кращих команд КВН ЮІР.

1.5. Організаторами Гри є:

 • Міністерство внутрішніх справ України (далі - МВС України);
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).

До участі в організації та проведенні Гри організатори можуть залучати інші органи державної влади, благодійні фонди, об’єднання громадян та інші заінтересовані підприємства, установи й організації (за згодою).

1.6. Мова проведення Гри визначається відповідно до Конституції України та Закону України "Про засади державної мовної політики".

ІІ. Учасники, умови та порядок проведення Гри

2.1. У Грі беруть участь команди КВН ЮІР загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України. Склад команди - 15 осіб віком від 9 до 16 років. Загальна чисельність делегації не повинна перевищувати 18 осіб, включаючи членів команди, їх керівника та звукорежисера. У проведенні Гри беруть участь працівники регіональних підрозділів Державної автомобільної інспекції (далі - ДАІ) МВС України.

2.2. Гра проводиться щороку у три тури:

 • 1-й (регіональний) тур - районні, міські, обласні, республіканський (в Автономній Республіці Крим) - жовтень-квітень;
 • 2-й (зональний) тур - квітень, травень;
 • 3-й (фінальний) тур - всеукраїнський фінал Гри - серпень, вересень.

2.3. Строки, місце, умови та порядок проведення регіонального туру визначаються та затверджуються МОНмолодьспортом України в Автономній Республіці Крим, управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.4. Організаторами регіональної Гри є управління (відділ) ДАІ головних управлінь (управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях містах Києві та Севастополі та управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.5. У 2-му (зональному) турі Гри беруть участь переможці обласних змагань.

2.6. Кількість зональних турів, місце, дату, умови та порядок проведення визначає організаційний комітет, про що команди інформуються додатково, але не пізніше ніж за 30 днів до початку Гри.

2.7. Організаторами зональних турів є МВС України, МОНмолодьспорт України, МОНмолодьспорт Автономної Республіки Крим, Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України (далі - ДДАІ), управління (відділи) ДАІ головних управлінь (управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, в областях, в містах Києві та Севастополі, а також управління (департаменти) освіти і науки МОНмолодьспорту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.8. Переможці 2-го (зонального) туру беруть участь у Всеукраїнському фіналі гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху, який проводиться в рамках тематичної оздоровчої зміни в ДПУ "МДЦ "Артек" відповідно до Положення про проведення Всеукраїнських фіналів змагання загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України від 27 червня 2012 року № 579/753/384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1148/21460.

2.9. Ігри та виступи команд можуть включати різні (інші) конкурси, серед яких:

 • "привітання (візитка)" - цей конкурс проходить на початку Гри. У ньому учасники команди представляють себе і свою команду. “Привітання" складається переважно з текстових жартів і мініатюр;
 • "розминка" - конкурс, у якому команди за тридцять секунд повинні придумати смішні відповіді на питання, які ставлять інші команди, журі, ведучий та/або глядачі;
 • СТЕМ (студентський театр естрадної мініатюри);
 • короткий конкурс - конкурс за принципом якого на сцені не повинно бути одночасно більше трьох членів команди;
 • "БРИЗ" (Бюро раціоналізації та винаходів) - короткий літературний конкурс, у якому командам потрібно представити якийсь винахід чи явище;
 • конкурс однієї пісні (КОП) - конкурс, у якому можна використовувати тільки одну мелодію, може бути конкурсом фінальної пісні, у якому командам потрібно представити гарну і смішну фінальну пісню;
 • конкурс капітанів - передбачає змагання капітанів команд КВН, які, перебуваючи на сцені, по черзі виконують завдання на задану тему, а потім дають відповіді;
 • "біатлон" - конкурс, який полягає в “стрільбі" команд жартами, а журі після кожного кола знімає з дистанції слабшу команду;
 • конкурс новин - конкурс, який виглядає як жартівливий випуск новин. Як і в "розминці" і в "біатлоні", на сцені у цьому конкурсі присутні всі гравці команди;
 • кіноконкурс - конкурс, який передбачає створення командами власних короткометражних сюжетів або озвучення змонтованих відеорядів на задану тему та його/їх демонстрацію під час Гри;
 • музичний конкурс - конкурс, який є демонстрацією командами сюжетно пов’язаних пісенних та танцювальних пародій, конферансу, жартів, мініатюр тощо на задану музичну тематику;
 • "домашнє завдання" - гумористична міні-вистава, виконана учасниками команд, в основу якої покладено сюжет на задану тему. При відсутності музичного конкурсу грається як “музичне домашнє завдання".

2.10. Програма, тематика, зміст конкурсних завдань Гри 2-го (зонального) туру та Всеукраїнського фіналу гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху визначаються згідно з правилами, які затверджує організаційний комітет. Цю інформацію доводять до відома команд не менше ніж за 30 днів до початку заходів.

2.11. Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни в порядок та умови проведення Гри.

ІІІ. Організаційний комітет Гри

3.1. Для організації та проведення Гри створюється організаційний комітет. До складу організаційного комітету входять представники ДДАІ МВС України, МОНмолодьспорту України та інших заінтересованих міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою).

3.2. Склад організаційного комітету:

 • голова комітету координує роботу з підготовки та проведення Гри;
 • секретар комітету веде документацію;
 • члени організаційного комітету підпорядковані голові.

3.3. Організаційний комітет:

 • забезпечує якісну підготовку та проведення Гри;
 • визначає організаційні умови та порядок проведення Гри;
 • організовує роботу з проведення Гри;
 • вносить пропозиції щодо нагородження учасників Гри;
 • сприяє висвітленню проведення та результатів Гри в засобах масової інформації.

ІV. Журі Гри

4.1. Склад журі Гри формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців і призерів Гри. До складу журі входять представники ДДАІ МВС України, МОНмолодьспорту України та інших заінтересованих міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, визнані особистості КВНського руху, представники ЗМІ та інші популярні особистості (за згодою).

4.2. Склад журі:

 • голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Гри, затверджує список переможців і призерів Гри;
 • секретар журі зберігає, систематизує, оформлює документи та матеріали Гри;
 • члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Гри, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців та призерів Гри.

До складу журі Гри не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Гри КВН ЮІР.

V. Визначення, нагородження переможців і призерів Гри

5.1. Гру команд КВН ЮІР оцінює журі. За кожний конкурс змагань журі виставляє набрану кількість балів. Переможці визначаються за максимальною сумою балів.

5.2. Команди КВН ЮІР, які за сумою набраних балів посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються дипломами та отримують призи. Крім того, оргкомітетом та журі можуть установлюватися спеціальні нагороди командам і окремим учасникам, які виявилися кращими в певних конкурсах.

5.3. Підсумки Гри підбиваються на кожному етапі.

VІ. Умови фінансування Гри

6.1. Витрати на організацію та проведення Гри здійснюються за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.

6.2. Фінансування видатків на відрядження до місця проведення Гри здійснюється за рахунок організації, що відряджає.

Начальник Департаменту Державної
автомобільної інспекції       В.І. Астапкович

Директор Департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Освіта.ua
22.02.2013

Киев закрывает школы до 8 ноября Столичные школы прекращают посещение получателей образования с 23 октября по 8 ноября
Киев готовится к переходу в «красную» зону Киев попадет в «красную» зону карантина из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации
Столичный профсоюз стал на защиту непривитых педагогов Профсоюз призвал МОЗ отменить решение об обязательной вакцинации педагогов
Приказ об обязательной вакцинации педагогов обжалован в суде Суд просят признать противоправным приказ МОЗ об обязательной вакцинации педагогов
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев