Про методичні рекомендації з питань позашкільної освіти

Лист МОНмолодьспорт № 1/9-604 від 28.08.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


№ 1/9-604 від 28 серпня 2012 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

Про методичні рекомендації
з питань позашкільної освіти

Міністерство надсилає для практичного використання інформаційні матеріали і методичні рекомендації з питань розвитку позашкільної освіти та організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році.

Просимо довести зміст листа до відома керівників та педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, працівників місцевих органів управління освітою та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, відповідальних за питання позашкільної освіти.

Рекомендації будуть розміщені на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Додаток: на 8 арк.

Заступник Міністра       Б.М. Жебровський

Додаток до листа
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
від 28.08.2012 № 1/9-604

Інформаційні матеріали і методичні рекомендації
з питань розвитку позашкільної освіти та організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах в 2012-2013 навчальному році

Створювати додаткові умови для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, формування моральних якостей у дітей та підлітків, соціально-громадського досвіду; сприяння професійній орієнтації, розвитку творчих здібностей - такі завдання сьогодні покладає держава на систему позашкільної освіти.

Провідна роль у реалізації цих завдань традиційно належить позашкільним навчальним закладам.

На сьогодні в системі освіти функціонують 1,5 тис. позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності та 630 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Позашкільною освітою охоплено понад 1 млн. 544 тис. дітей або майже 40 відсотків школярів.

Для дітей працюють близько 82 тис. гуртків та творчих об'єднань художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, фізкультурно-спортивного та інших напрямів.

У минулому році на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої постановою Уряду від 27.08.2010 № 785, відкрито або відновлено діяльність 24 позашкільних закладів, створено 84 філії позашкільних закладів (переважно у сільській місцевості), у навчальних закладах запрацювали майже 5 тис. нових гуртків. Більше дітей стали  відвідувати позашкільні заклади в Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Найбільшого охоплення позашкільною освітою досягнуто у Сумській (понад 60 %) та Кіровоградській (понад 50 %) областях.

Слід відмітити, що сьогодні окрім освітньо-виховної та розвиваючої, позашкільні заклади вдало справляються з іншими важливими функціями, переважно соціального спрямування. Державна позашкільна освіта - це шанс для розвитку дітей із соціально незахищених категорій, яким вкрай необхідна підтримка і захист держави. За даними державної статистики позашкільною освітою охоплено  7,2 тис. дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 21,4 тис. - дітей-сиріт и дітей, позбавлених батьківського піклування; 44,4 тис. - дітей з малозабезпечених сімей.

Крім того, позашкільні заклади є і залишаються осередками всієї організаційно-масової роботи з дітьми та молоддю, закладом, що забезпечує їх змістовне дозвілля, організаторами творчих конкурсів, фестивалів, виставок, концертів, змагань тощо, тобто заходів, де діти можуть проявити свої здібності і таланти. Так, у минулому році позашкільними закладами було проведено 79,3 тис. різноманітних масових заходів, до яких було залучено близько 60 % дітей шкільного віку в Україні. Це дає змогу активно проводити виховну та превентивну роботу з дітьми в частині пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Відомо що існує пряма залежність між рівнем охоплення дітей позашкільною освітою і змістовним дозвіллям та рівнем підліткової злочинності та правопорушень в регіонах.

Знаковою подією для позашкільників у минулому навчальному році стала ІІ Всеукраїнська виставка-звіт дитячої творчості "Країна юних майстрів", організована Міністерством 2 березня у м. Києві. На ній були представлені творчі роботи дітей - лауреатів і переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів з усіх регіонів України. Учасниками виставки стали більш як 400 юних майстрів та близько 200 керівників гуртків з усіх регіонів України. Майстерність юних талантів була високо оцінена Президентом України, який взяв участь у відкритті Виставки.

Починаючи з 2011 року, за видатні досягнення в розробленні та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного досвіду в галузі позашкільної освіти, за розроблення і впровадження в систему діяльності позашкільного закладу оригінальної виховної системи з високим результатом виховного впливу на навчання, розвиток та соціалізацію дітей присуджується Державна премія України у галузі освіти. Лауреатом 2011 року в номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» став колектив Дніпропетровського дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва. Цього року претендентами на здобуття Державної премії висунуто три роботи з питань позашкільної освіти. Інформацію про кандидатів розміщено на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Основні напрями діяльності позашкільних закладів у новому навчальному році. Новий 2012-2013 навчальний рік починається в умовах оптимізації виховного простору з урахуванням принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації педагогічного процесу. Завдання з виховання молоді, формування творчої, соціально активної особистості, розвитку інтелектуальних здібностей дітей та підлітків, що були визначені ІІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти, вимагають від педагогів позашкільних навчальних закладів науково, методично обґрунтованих підходів до організації навчання і виховання.

Основними завданнями навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2012-2013 н. р. залишаються: забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави у питаннях творчого та інтелектуального розвитку дітей і молоді; спрямування педагогічних технологій, інноваційних процесів на особистість дитини, на розкриття її здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.

З огляду на зазначене, актуальними питаннями цього навчального року є:

  • пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти, визначених відповідними нормативно-правовими документами;
  • впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу;
  • залучення педагогів до творчої діяльності та дослідно-експериментальної роботи;
  • модернізація системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, удосконалення навчальних програм, змісту, форм та методів навчання і виховання, впровадження інноваційного досвіду в практику роботи позашкільних навчальних закладів.

Програмно-методичне забезпечення. Актуальним питанням сьогодення є якісне та кількісне забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними програмами, методичними посібниками, які розроблено з ураховуванням компетентісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки, змісту Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти.

За останні два роки гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" надано збірникам навчальних програм для гурткової роботи з художньо-естетичного, науково-технічного, дослідницько-експериментального, туристсько-краєзнавчого напрямів позашкільної освіти (розміщені на веб-сайті Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді - www.ukrjuntur.org.ua); навчальним програмам "Образотворче мистецтво" (авт. Панченко Н.В., Міщенко В.П.); "Сучасна спортивна хореографія" (авт. Борсук Н.В., Мосякова І.Ю., Окушко Т.К.); "Початковий курс історії хореографічного мистецтва" (авт. Комаровська О.А.); "Основи інформаційних технологій" (авт. Биковський Т.В.); навчально-методичним посібникам "Позашкільна педагогіка: теорія, історія, практика" (авт. Сущенко Т.І.); "Основи позашкільної освіти" (авт. Биковська О.В.); "Контроль в системі освіти" (авт. Сущенко Л.О.).;

Гриф "Схвалено для використання" - навчальним програмам Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді; навчальній програмі "Юні дослідники біорізноманіття" (автор Россоха В. В.), навчально-методичним посібникам, підготовленим Тернопільським національним університетом імені Володимира Гнатюка, методичному посібнику "У вихорі танцю" (уклад. Коротков А. Є.).

Газетою "Позашкілля" (видавництво "Шкільний світ") у липні 2012 року видано збірник навчальних програм з позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, до якого увійшли: "Навчальна програма з образотворчого мистецтва" (авт. О. Міщенко, Н. Панченко), "Навчальна програма дитячого театру" (авт. А. Купчик, О. Купчик), "Навчальна програма з акробатичного рок-н-ролу" (авт. Л. Філімонова), "Навчальна програма модельно-хореографічної студії" (авт. К. Ходорівська), "Навчальна програма гуртка "Зірниця" (авт. Г. Коломоєць).

Детальну інформацію про наявні навчально-методичні видання, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, можна знайти на веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти у вкладці "Позашкільна освіта" (www.iitzo.gov.ua).

Аналіз існуючого програмного забезпечення позашкільних навчальних закладів показав, що першочергового розроблення потребують навчальні програми туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, соціального, гуманітарного напрямів. Зміст навчальних програм повинен відповідати сучасним вимогам до освітнього процесу, культурним традиціям країни і регіонів, віковим особливостям учнів, науково-методичним пріоритетам педагога.

У новому навчальному році чинними залишаються навчальні програми, затверджені відповідними місцевими органами виконавчої влади (стаття 16 Закону України "Про позашкільну освіту").

Діяльність методичних служб позашкільних навчальних закладів має бути спрямована на науково-методичний супровід процесів інноваційного розвитку закладу, на створення такого навчально-розвивального середовища, яке формує у педагогів готовність до роботи на основі сучасних педагогічних технологій, до участі у педагогічних експериментах з випереджаючими, прогностичними завданнями.

Наразі Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти проводиться дослідно-експериментальна робота на базі:

  • Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва за темою: "Виховний простір позашкільного навчального закладу як важливий чинник соціалізації дітей та молоді";
  • Вінницького міського Центру художньо-хореографічної освіти "Барвінок" за темою: "Розвиток художньо-творчої особистості засобами взаємодії різних видів мистецтва в умовах нової моделі позашкільного закладу";
  • Палацу дитячо-юнацької творчості "Горицвіт" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за темою: "Організаційно-педагогічні умови соціально-реабілітаційної діяльності позашкільного навчального закладу";
  • Комунального позашкільного навчального закладу "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр" Красногвардійського району м. Дніпропетровська за темою: "Формування соціального досвіду підлітків в умовах позашкільної діяльності";
  • Центру творчості дітей та юнацтва "Шевченківець" м. Києва за темою: "Організаційно-педагогічні засади допрофесійної та професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу".

З результатами перебігу експериментів можна ознайомитися на веб-сайтах зазначених вище базових навчальних закладів та на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Здійснення організаційно-масової роботи. Одним із завдань позашкільних закладів є організація масових заходів з дітьми, під час яких визначається рівень практичної підготовки вихованців, а також забезпечується їх змістовне дозвілля, створюються умови для пошуку та підтримки талановитих та обдарованих. Кількість, місце, терміни проведення всеукраїнських та міжнародних масових заходів регламентується Планом всеукраїнських та міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2012 рік, затвердженим наказом МОНмолодьспорту від 27.01.2012 № 74. Координаторами кожного планового заходу на всеукраїнському рівні виступають державні центри позашкільної освіти (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Національний центр "Мала академія наук  України", Український державний центр позашкільної освіти, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді) відповідно до профілю діяльності. Відповідно - кожний позашкільний навчальний заклад з урахуванням напряму своєї діяльності під час планування роботи повинен враховувати участь у всеукраїнських заходах, включених до зазначеного вище Плану. Участь вихованців позашкільних закладів  в інших позапланових конкурсах, фестивалях, концертах, виставках тощо, які пропонуються різними громадськими, благодійними організаціями,  здійснюється на добровільних засадах.

Крім того, позашкільні заклади в регіонах є координаторами військово-патріотичних ігор для дітей. Так, з березня 2012 року впроваджується Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра "Зірниця". В більшості регіонів України відповідальними за проведення гри визначено обласні центри туризму. На високому організаційному та методичному рівні відбулися обласні етапи Всеукраїнської гри в Хмельницькій, Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Полтавській, Київській, Миколаївській областях та у м. Києві. Матеріали Всеукраїнської гри розміщено на Інтернет-порталі Всеукраїнської шкільної освітньої мережі "Щоденник-ua". Проведення ІІІ фінального етапу гри планується у кінці вересня 2012 року на базі дитячого оздоровчого комплексу "Південний" (АР Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане).

Позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого напряму також координують проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), фінальний етап якої проходить один раз на три роки. У 2012 році фінал гри проводився з 18 до 24 липня на базі Центрального табору туристського активу учнів України (Закарпатська обл.). У заході взяли участь кращі козацькі рої з 21 області України. Найвищий рівень вправності та звитяги продемонстрували учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Волинської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської та Чернігівської областей.

З метою активізації туристсько-краєзнавчої роботи, формування здорового способу життя, розширення кругозору дітей та юнацтва, виховання моральних якостей молодого покоління Міністерство рекомендує запровадити в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах Дня туризму та включати його щорічно до планів роботи. Для належної підготовки та проведення зазначеного заходу Міністерством розроблено методичні рекомендації, які доведені до відома керівників навчальних закладів листом МОНмолодьспорту від 06.04.2012 № 1/9-263 та розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства і Українського центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, на який безпосередньо покладається координація роботи та надання консультаційно-методичної допомоги в організації Дня туризму на всеукраїнському рівні. Координацію та надання організаційної допомоги у проведенні Дня туризму на місцевому рівні покладено на  Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські, районі та міські центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, станції юних туристів.

Організація фахових конкурсів. Підвищенню ролі позашкільних навчальних закладів, пропаганді їх роботи та досягнень сприяє участь у фахових конкурсах, виставках, фестивалях.

З метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, стимулювання педагогічної творчості, Міністерство щорічно організовує Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості". У минулому навчальному році він був присвячений номінації "Директор позашкільного навчального закладу". На розгляд журі  надійшло 104 конкурсні роботи з 27 областей України, в яких конкурсанти представляли програми розвитку закладів, власний досвід управлінської діяльності. Журі конкурсу відзначило високий рівень науково-теоретичної та методичної підготовки, чіткість і ефективність роботи, педагогічну майстерність, наявність власної системи роботи з педагогічними кадрами та учнівськими колективами, новизну управлінських рішень учасників конкурсу. Очний тур фінального етапу Конкурсу буде проведено у листопаді 2012 року в м. Києві. Для забезпечення відкритості конкурсу та доступу широкого загалу громадськості конкурсні матеріали розміщено на Інтернет-порталі Всеукраїнської шкільної освітньої мережі "Щоденник-ua".

У жовтні-грудні 2012 року розпочнуться районні, міські етапи зазначеного вище Конкурсу у номінації "Керівник гуртка позашкільного навчального закладу". Конкурс став популярним серед педагогічних працівників. Спільно з газетою "Позашкілля" видавництва "Шкільний світ" планується проведення конкурсу символіки Всеукраїнського конкурсу "Джерело творчості".

На вирішення завдань з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного і соціального розвитку дітей та учнівської молоді; впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій навчання і виховання спрямований Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю". Учасниками конкурсу стали 22 позашкільних навчальних заклади, які представили програми розвитку, їх науково-методичне обґрунтування; напрями психологічного супроводу діяльності закладу; аналіз результатів діагностики та моніторингу стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

З метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільної освіти; виявлення, поширення та впровадження досвіду використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботі позашкільних навчальних закладів, підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах з використанням можливостей Інтернету у наступному навчальному році передбачається проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів.

Інформація про всеукраїнські та міжнародні виставки у сфері освіти у наступному навчальному році:

- з метою узагальнення та поширення досвіду інноваційної діяльності, представлення широкій громадськості, педагогам, фахівцям, науковцям здобутків позашкільних навчальних закладів з упровадження педагогічних, інтерактивних, інформаційних технологій у м. Києві буде проведено Четверту Національну виставку-презентацію "Інноватика в сучасній освіті" (16-18 жовтня 2012), під час якої передбачається проведення конкурсу з номінацій: "Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти" (наявність власної концептуальної моделі навчального закладу, її науково-практичне обґрунтування; впровадження здоров’язбережувальних технологій, які розкривають змістовне наповнення моделі навчального закладу; науково-методичне та навчально-методичне забезпечення впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес; наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів; діяльність навчального закладу через співпрацю з органами місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами, бізнес-структурами, фондами, навчальними закладами; організація роботи з батьками, громадськими організаціями, участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних програмах і проектах), "Інклюзивна освіта "Відкрий вікно у світ" (інновації у розробці адекватних моделей конкретних технологій психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти; створення комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища для навчання дітей з особливими потребами; упровадження дистанційних освітніх технологій при реалізації інклюзивної освіти), "Інновації в упровадженні державно-громадського управління  навчальним закладом" (обґрунтування обраної для упровадження моделі організації державно-громадського управління навчальним закладом; інновації в удосконаленні обраної моделі державно-громадського управління; досвід, практика, ефективність державно-громадського управління закладом освіти), "Організаційно-методична діяльність інститутів післядипломної освіти з упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів" (www.innovosvita.com.ua);

26-28 лютого 2013 року відбудеться 16-а міжнародна виставка навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012", яка відбудеться (www.osvita.carshe.com);

15-17 листопада 2012 р. відбудеться міжнародна виставка "Освіта та кар’єра", в рамках якої позашкільні навчальні заклади будуть мати можливість продемонструвати свої здобутки у допрофесійній підготовці підлітків та молоді (www.osvita.info.com.ua).

У 2013 році виповнюється 95 років від дня створення департаменту позашкільної освіти при Секретаріаті народної освіти Української Народної Республіки. Першим керівником департаменту дошкільного виховання та позашкільної освіти у 1918-1920 роках була Софія Русова. Вона писала: "Позашкільна освіта ставить собі метою – дати всьому людові в країні гармонійний культурний розвиток, який дасть кожній людині певну свідомість своїх громадянських і людських обов’язків" (Русова С. Позашкільна освіта. Засоби її проведення. – К., 1917.) Саме за ініціативою С. Русової розпочався рух позашкільної та виховної роботи з дітьми та молоддю, розвиток мережі позашкільних закладів різних типів. Пропонуємо, запланувати проведення конференцій, семінарів, круглих столів з відповідної тематики.

Освіта.ua
28.08.2012

Во Львове повысят зарплаты директоров школ Директора львовских школ с 1 сентября получат повышение зарплаты до 27 тысяч грн
В Украине введут дополнительные платные тесты ЗНО Участники ЗНО в следующем году получат право дополнительно сдать тесты за собственные средства
В регионах проверят состояние пожарной безопасности школ Эксплуатация объектов сферы образования должна соответствовать требованиям в области пожарной безопасности
В МОН не считают плохими результаты дистанционного обучения В МОН говорят, что результаты дистанционного обучения не такие плохие, как представляют СМИ
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев