Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки

Постанова КМУ № 378 від 28.03.02 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 378 від 28 березня 2002 року

Про затвердження Програми розвитку
позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки

Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 9 жовтня 2001 р. № 941 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні програми розвитку позашкільних навчальних закладів з урахуванням завдань Програми та вжити заходів до залучення  для її фінансування коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Фінансування заходів Програми, які проводитимуться у 2002 році за рахунок коштів державного бюджету, здійснювати в межах асигнувань, передбачених Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту за відповідними бюджетними програмами.

4. Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту щороку під час формування проекту Державного бюджету України і Державної програми економічного та соціального розвитку на 2003-2008 роки передбачати асигнування на здійснення заходів Програми.

5. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство освіти і науки.

Прем'єр-міністр України       А. КІНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2002 р. № 378

ПРОГРАМА
розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки

Загальні положення

Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями.

Комерціалізація засобів масової інформації, значний неконтрольований потік в Україну видовищної продукції, що має агресивну спрямованість і низьку культуру, викликає необхідність створення умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей. Зростає значення як для окремої людини, так і для суспільства в цілому позашкільної освіти, в основу якої було б покладено принципи гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних цінностей, безперервності, наступності, багатоукладності й варіативності, добровільності, доступності та практичного спрямування.

Позашкільна освіта здобувається вихованцями, учнями та слухачами у позаурочний час у позашкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.

Великий інтерес проявляють діти до таких творчих об'єднань, як школи юних екологів, комп'ютерного зв'язку, природничих наук, журналістики, інформаційних технологій тощо. Зросло прагнення дітей до здобуття економічних знань, а також до експериментально-дослідницької роботи.

Водночас існують проблеми нормативно-правового, науково-методичного, кадрового забезпечення системи позашкільної освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та інші. Найгострішою залишається проблема матеріально-технічного забезпечення гурткової роботи з вихованцями, учнями та слухачами. Відсутність технічного обладнання, туристського спорядження, обчислювальної техніки призводить до зменшення кількості гуртків науково-технічного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та інших напрямів.

Мета та основні завдання

Метою Програми є забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей в позашкільних навчальних закладах, доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття.

Основними завданнями Програми є:

збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, особливо у сільській місцевості;

створення умов для забезпечення фундаментальної практичної професійної та наукової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти;

сприяння випуску науково-популярних видань, радіо- та телепередач з питань позашкільної освіти;

збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів різних типів, вирішення питань їх фінансування;

соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

прискорення та поглиблення інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, розширення співробітництва з іншими країнами, міжнародними організаціями у питаннях позашкільної освіти.

Очікувані результати виконання

Виконання Програми дасть можливість:

впровадити типові навчальні плани і програми для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти;

поліпшити забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами;

створити ефективну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері позашкільної освіти;

припинити скорочення мережі позашкільних навчальних закладів і створити умови для їх розвитку;

забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;

створити дієву систему обміну інформацією та кадрами з міжнародними організаціями та окремими державами у сфері позашкільної освіти.

Фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади, що є виконавцями заходів Програми, у державному і місцевих бюджетах, та з інших джерел, не заборонених законодавством.


28.03.2002

МОН детализирует информацию о контингенте учеников МОН проведет сбор индивидуальных данных учеников для распределения субвенции на 2023 год
МОН утвержден перечень учебной литературы для школ Министерством образования составлены перечни учебной литературы и учебных программ
Украинские подростки примут участие в исследовании PISA-2022 В октябре Украина примет участие в международном исследовании качества образования
На обустройство школьных укрытий выделят 1,5 млрд грн Субвенцию направят на обустройство специальных сооружений или укрытий по новым стандартам
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев