Про затвердження Положення Про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив"

Наказ МОН № 461 від 14.08.02 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 461 від 14 серпня 2002 року

Про затвердження Положення
Про почесні звання "Народний
художній колектив" і "Зразковий
художній колектив"

На виконання Закону України "Про позашкільну освіту" та Указу Президента України від 8 лютого 2001 року № 78/2001 "Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки" і з метою пошуку, підтримки обдарованої і талановитої учнівської, студентської молоді та творчих колективів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив", що додається.

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення до відома керівників навчальних закладів.

3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В.П.) внести пропозиції щодо складу експертної комісії з присвоєння та підтвердження почесних звань "Народний художній колектив" та "Зразковий художній колектив" і вживати заходів щодо забезпечення її роботи.

4. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.) забезпечити виготовлення у 2003 році дипломів про присвоєння звання "Народний художній колектив" та дипломів про присвоєння звання "Зразковий художній колектив".

5. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 20.04.1994 № 109 "Про затвердження Положення про "Народний художній колектив" та "Зразковий художній колектив" закладів системи Міністерства освіти України та зразків відповідних дипломів".

6. Наказ «Про затвердження Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Романенка В.П.

Міністр           В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
Науки України
14.08.2002 № 461

ПОЛОЖЕННЯ
про почесні звання «Народний художній колектив»
і «Зразковий художній колектив»

1. Загальні положення

1.1. Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" (далі - Положення) визначає порядок присвоєння почесних звань і поширюється на творчі колективи, що діють у навчальних закладах системи МОН і працюють у різних видах або жанрах мистецтва: музичні, вокально-хорові, циркові колективи, театральні, хореографічні, фольклорні гуртки, фольклорно-етнографічні гурти, кіно-, фотомистецькі гуртки, аматорські кіностудії, колективи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, літературно-творчі та композиторські об'єднання учнів, студентів та педагогів.

Присвоєння почесного звання є однією з форм підтримки, стимулювання та заохочення творчих колективів, піднесення рівня їх майстерності, удосконалення форм, методів і засобів естетичного розвитку учнівської та студентської молоді.

1.2. Звання "Народний художній колектив" присвоюється учнівським, студентським колективам, що мають звання «Зразковий художній колектив», та педагогічним творчим колективам, які плідно працюють понад 8 років, за вагомий внесок у справу відродження і примноження надбань національної культури та художньої спадщини українського народу, високий художній рівень, значні досягнення в галузі пропаганди національної культури на міжнародному рівні.

Творчі колективи, що претендують на звання "Народний художній колектив", зобов'язані мати підготовчі групи, кількість яких залежить від кошторису доходів і видатків навчального закладу на поточний рік. Підготовчі групи повинні працювати безперервно, мати окремий репертуар та високий рівень виконавської майстерності.

1.3. Звання "Зразковий художній колектив" присвоюється учнівським та студентським творчим колективам, які діють не менше 5 років, за активну участь у справі відродження та примноження надбань національної культури та художньої спадщини українського народу, високий художній рівень.

1.4. Присвоєння почесних звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" здійснюється експертною комісією, склад якої затверджується наказом МОН.

1.5. При вирішенні питання про присвоєння почесних звань береться до уваги:

 • художнє спрямування творчого колективу;
 • рівень виконавської майстерності;
 • художній рівень репертуару;
 • основи професійного навчання, естетичного виховання та розвитку творчих здібностей учасників колективу (наявність навчальних програм і навчальних планів, добір відповідного репертуару);
 • пропаганда цього виду творчості: регулярність виступів (показів) перед глядачем, участь у концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та інших творчих заходах різного рівняв;
 • значні досягнення в галузі пропаганди українського класичного, народного та сучасного мистецтва у своєму регіоні та державі, а також високі показники у міжнародних мистецьких заходах (для присвоєння почесного звання "Народний художній колектив").

1.6. Методичне та фахове керівництво щодо присвоєння почесних звань творчим колективам здійснює експертна комісія МОН, до складу якої входять кваліфіковані фахівці з усіх видів мистецтва, культурологи, працівники МОН, Національного центру естетичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді.

2. Умови та порядок присвоєння і підтвердження почесних звань

2.1. Почесні звання присвоюються постійно діючим учнівським, студентським і педагогічним творчим колективам загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів, що досягли високого рівня майстерності, активно ведуть художньо-естетичну виховну роботу серед учнівської та студентської молоді, творчу та просвітницьку діяльність.

2.2. Для організації роботи щодо здобуття творчими колективами почесних звань органи управління освітою (Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, міських, районних державних адміністрацій) створюють оглядові комісії або журі з присвоєння та підтвердження почесних звань творчим колективам з числа працівників органів управління освітою і культурою, фахівців у галузі культури та мистецтва, за участю творчих спілок, об'єднань, представників інших громадських організацій (за їх згодою).

Оглядова комісія органів управління освітою:

 • затверджує графік проведення оглядів творчих колективів та контролює їх виконання;
 • проводить прослуховування (перегляд) творчих колективів, визначає рівень їх фахової майстерності;
 • здійснює аналіз стану навчально-виховної роботи, творчої, культурно-освітньої діяльності творчих колективів, участі їх у різноманітних мистецьких заходах нарівні свого населеною пункту, району, області.

Міські, районні органи управління освітою готують матеріали щодо присвоєння та підтвердження почесних звань і подають їх на розгляд оглядової комісії Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Оглядова комісія Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подає матеріали щодо присвоєння та підтвердження почесних звань на розгляд експертній комісії МОН.

2.3. На розгляд оглядових комісій музичні, вокально-хорові, хореографічні, циркові колективи, фольклорні, фольклорно-етнографічні гуртки представляють концертну програму в двох відділеннях; театральні колективи готують один багатоактний або два одноактних спектаклі; кіно-, фотомистецькі гуртки, аматорські кіностудії представляють не менше двох короткометражних фільмів; колективи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва демонструють розгорнуту виставку робіт; літературно-творчі студії, композиторські об'єднання учнів, студентів та педагогів представляють твори учасників, збірки друкованих творів.

2.4. Оглядова комісія Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подає експертній комісії МОН такі матеріали:

а) для присвоєння почесних звань:

 • клопотання Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо присвоєння почесних звань;
 • погодження Міністерства культури Автономної Республіки Крим, управління культури обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • протокол засідання оглядової комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії;
 • відеокасети із записами звітного концерту творчого колективу або виставки-звіту (для гуртків та студій образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва);
 • програму звітного концерту (спектаклю) з двох відділень (для музичної, театральної, хореографічної творчості зазначити прізвище, ім'я режисера, драматурга, композитора);
 • збірки авторських творів (для літературної творчості);
 • план роботи творчого колективу з діючим та перспективним репертуаром;
 • друковану продукцію, що висвітлює діяльність творчого колективу та його досягнення (за можливості);
 • список учасників творчого колективу (прізвище, ім'я учасника, його вік, назва навчального закладу);
 • характеристику колективу, підготовчої групи та його художнього керівника (рівень виконавської майстерності, перспектива роботи, репертуар);

б) для підтвердження почесних звань:

 • авторську програму творчого колективу;
 • звіт про діяльність і виконавську майстерність підготовчої групи (для творчих колективів, які мають звання "Народний художній колектив").

2.5.Творчий колектив, удостоєний звання "Народний художній колектив" або "Зразковий художній колектив", підтверджує його один раз на п'ять років.

2.6. Експертна комісія МОН розглядає матеріали оглядових комісій Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, визначає фаховий рівень творчих колективів і приймає рішення щодо присвоєння, підтвердження звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив".

2.7. Творчі колективи, що мають звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив", можуть бути позбавлені звання, якщо їх рівень не відповідає вимогам пункту 1.5 цього Положення, або за умови припинення їх діяльності.

2.8. Матеріали оглядових комісій Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що подаються на розгляд експертної комісії МОН, повинні бути надруковані державною мовою.

2.9. Матеріали оглядових комісій Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про присвоєння, підтвердження почесних звань подаються двічі на рік (червень, грудень) на розгляд експертної комісії МОН з 1 січня до 10 травня та з 1 липня до 10 листопада поточного року.

Рішення експертної комісії затверджуються наказом МОН.

2.10. Творчим колективам, удостоєним звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив", вручаються дипломи встановлених зразків (додатки 1,2).

 

3. Керівництво та фінансове забезпечення творчих колективів, що мають почесні звання

3.1. Керівництво творчим колективом здійснює художній керівник, який призначається керівником навчального закладу в установленому порядку.

3.2. Керівник навчального закладу для творчого колективу, що має звання "Народний художній колектив" або "Зразковий художній колектив":

створює належні умови для організації його діяльності та здійснення навчально-виховного процесу (приміщення, інструментарій, сценічний одяг, технічні засоби тощо, кадрове, методичне забезпечення);

встановлює надбавки, доплати, премії відповідно до законодавства України.

3.3. Керівник навчального закладу організовує навчально-виховний процес у творчому колективі диференційовано відповідно до плану роботи закладу з використанням різних організаційних форм роботи, а також шляхом виступів перед громадськістю свого населеного пункту, регіону та висвітлення в засобах масової інформації.

3.4. Фінансове забезпечення діяльності творчого колективу, його матеріально-технічне оснащення та оплата праці керівника творчого колективу, що має почесне звання, здійснюється в установленому порядку.

4. Заохочення художніх колективів, що мають почесні звання

4.1. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за особливі успіхи у вихованні дітей, учнів та молоді засобами мистецтва подають пропозиції щодо нагородження керівників навчальних закладів, творчі колективи яких мають почесні звання, та педагогічних працівників, що залучені до навчально-виховного процесу відповідного творчого колективу, в установленому порядку.

4.2. Експертна комісія МОН може рекомендувати до вступу на відповідні факультети вищих навчальних закладів учасників творчого колективу, обдарованих і талановитих вихованців, які досягли значних успіхів у творчій діяльності.

Начальник головного управління
нормативного забезпечення та
взаємодії з регіонами               Я.П.Корнієнко

Загрузить: MON_461.doc (61.00 Кб.)


14.08.2002

Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Школы в канун каникул проведут мероприятия по безопасности учеников Перед началом каникул учителя должны провести мероприятия с учениками относительно их безопасности
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев