Про затвердження положень про реєстри Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Наказ МОН № 204 від 16.02.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 204 від 16 лютого 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2021 р. за № 536/36158

Про затвердження положень
про реєстри Єдиної державної
електронної бази з питань освіти

На виконання частини другої статті 74 Закону України "Про освіту" та з метою визначення порядку ведення реєстрів Єдиної державної електронної бази з питань освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

 • Положення про Реєстр документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • Положення про Реєстр суб'єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • Положення про Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • Положення про Реєстр студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • Положення про Реєстр сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2. Установити, що:

1) в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти оприлюднення даних щодо суб'єктів освітньої діяльності, які надають послуги у сферах дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти, а також історій змін повного та скороченого (у разі наявності) найменування суб'єктів освітньої діяльності здійснюється з 01 січня 2022 року;

2) на період реалізації експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року N 1051 "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків" доступ до Реєстру студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Реєстр) для перевірки достовірності електронних студентських (учнівських) квитків здійснюється:

 • з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) за допомогою програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія);
 • через вебсайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua та шляхом автоматизованого доступу до Реєстру з використанням програмних засобів інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру у порядку, визначеному Положенням про Реєстр студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти, затвердженим цим наказом, для перевірки студентських (учнівських) квитків державного зразка.

3. Відділу преси та інформації (Колєчкін В.) забезпечити безоплатний і вільний доступ осіб до реєстрів Єдиної державної електронної бази з питань освіти через офіційний вебсайт Міністерства освіти і науки України та оприлюднення інформації, що міститься у цих реєстрах, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних у порядку, встановленому законодавством.

4. Державному підприємству "Інфоресурс" (Бєлік О.) забезпечити постійне функціонування реєстрів Єдиної державної електронної бази з питань освіти відповідно до положень, затверджених цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2016 року № 1142 "Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2016 року за № 1368/29498;
 • Порядок надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 року № 249, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 року за № 493/26938.

6. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                        Сергій Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини                      Л. Денісова

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України                 Олексій Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 лютого 2021 року № 204

Положення про Реєстр документів про освіту Єдиної державної
електронної бази з питань освіти

1. Це Положення розроблене відповідно до частини третьої статті 40, частини другої статті 74 Закону України "Про освіту" та визначає процедуру ведення Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Реєстр) - обов'язкової складової Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), в якій містяться відомості та дані про видані документи (дублікати документів) про загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу, вищу освіту (наукові ступені), передбачені цим Положенням, (далі разом - Документи) та інші документи, визначені відповідно до законодавства розпорядником ЄДЕБО.

Терміни у цьому Положенні використовуються у значеннях, наведених у законах України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про професійну (професійно-технічну освіту)", "Про фахову передвищу освіту", "Про вищу освіту", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про електронні довірчі послуги" та Положенні про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584.

2. Джерелом відомостей та даних Реєстру є інформація, визначена цим Положенням, що створена та/або внесена, та, у випадках і порядку, визначених відповідно до законодавства розпорядником ЄДЕБО, верифікована в ЄДЕБО.

3. Реєстр містить:

 • усі відомості та дані про Документи, що створені та/або внесені, та, у випадках і порядку, визначених відповідно до законодавства розпорядником ЄДЕБО, верифіковані в ЄДЕБО, у тому числі сформовані в ЄДЕБО реєстраційні номери додатків до дипломів європейського зразка;
 • дати народження власників Документів.

4. До Реєстру включаються відомості та дані про такі Документи:

 • документи, виготовлені у порядку, визначеному законодавством, з використанням ЄДЕБО та/або інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти, крім інформації про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
 • документи іноземних закладів вищої освіти та закладів освіти інших держав із свідоцтвами про їх визнання, виданими розпорядником ЄДЕБО;
 • власні документи про вищу духовну освіту (наукові ступені) із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими розпорядником ЄДЕБО.

5. Обробка інформації в Реєстрі здійснюється з метою забезпечення:

 • єдиного державного обліку Документів;
 • можливості перевірки достовірності Документів;
 • фізичних і юридичних осіб достовірною публічною інформацією про Документи;
 • можливості проведення спостережень, аналітичних досліджень, прогнозування тенденцій з метою прийняття управлінських рішень у сфері освіти;
 • забезпечення виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

6. Фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи мають доступ до персональних даних, що містяться в Реєстрі, тільки в обсязі, достатньому для перевірки достовірності поданого Документа. В інших випадках доступ до персональних даних надається у порядку та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про захист персональних даних".

7. Безоплатний і вільний доступ до Реєстру через офіційний веб-сайт ЄДЕБО за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua/ (зокрема, через офіційний вебсайт розпорядника ЄДЕБО) здійснюється на підставі сформованого на ньому запита про надання інформації з Реєстру (далі - запит) шляхом отримання в електронній формі:

 • інформації, що відображається у вигляді Інтернет-сторінки на вебсайті ЄДЕБО (далі - екранна форма);
 • виписки з Реєстру у вигляді електронного документа (файлу), що надсилається на адресу електронної пошти особи (далі - виписка з Реєстру).

8. Запит повинен містити таку інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 • дату народження власника Документа (за потреби запитувача);
 • тип, серію та номер Документа.

У разі замовлення виписки з Реєстру додатково зазначається адреса електронної пошти, на яку потрібно надати відповідь. Запити про надання інформації з Реєстру заповнюються державною мовою.

9. У разі якщо інформація, зазначена у запиті, збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, залежно від обраного запита:

 • на інтернет-сторінці відображаються актуальні за даними ЄДЕБО на дату формування та доступні для копіювання усі відомості та дані, що, за даними Реєстру, містяться в Документі, достовірність якого перевіряється, та дата народження його власника, що зазначалась у запиті;
 • на адресу електронної пошти, зазначену у запиті, протягом трьох робочих днів з дня надходження запита надсилається виписка з Реєстру, що містить актуальні за даними ЄДЕБО на момент формування усі відомості та дані, що, за даними Реєстру, містяться в Документі, достовірність якого перевіряється, та дата народження його власника, що зазначалась у запиті, а також час формування виписки з Реєстру та накладені уповноваженою особою технічного адміністратора ЄДЕБО її кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора ЄДЕБО.

10. Якщо інформація, зазначена у запиті, не збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, залежно від обраного запита:

 • на інтернет-сторінці відображається повідомлення про відсутність у Реєстрі відомостей та даних про Документ, достовірність якого перевіряється;
 • на адресу електронної пошти, зазначену у запиті, протягом трьох робочих днів з дня надходження запита надсилається виписка з Реєстру, що містить повідомлення про відсутність у Реєстрі відомостей та даних про Документ, достовірність якого перевіряється, а також час її формування та накладені уповноваженою особою технічного адміністратора ЄДЕБО її кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора ЄДЕБО.

11. У Реєстрі зберігаються примірники надісланих виписок з Реєстру з адресами електронної пошти, на яку вони були надіслані.

12. Уповноважені суб'єкти ЄДЕБО мають доступ до Реєстру через власний обліковий запис в ЄДЕБО.

13. Інформація, що міститься в Реєстрі, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є відкритою. Доступ до цієї інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

14. Обмін інформацією Реєстру з державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється, зокрема, через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, усі складові якої мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю, крім випадків, визначених законом, у порядку, встановленому законодавством.

Автоматизований доступ до Реєстру інших електронних інформаційних ресурсів з використанням програмних засобів ведення інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру для перевірки достовірності поданого Документа відповідно до цього Положення або інших актів законодавства, забезпечується на підставі договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких електронних інформаційних ресурсів з технічним адміністратором ЄДЕБО.

15. Розпорядник ЄДЕБО вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.

16. Технічний адміністратор ЄДЕБО забезпечує:

 • створення та функціонування Реєстру;
 • обробку та структурну систематизацію, захист відомостей та даних, що містяться в Реєстрі;
 • доступ осіб до Реєстру.

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                    Олег Шаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 лютого 2021 року № 204

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2021 р. за № 537/36159

Положення про Реєстр суб'єктів освітньої діяльності
Єдиної державної електронної бази з питань освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про освіту" та визначає процедуру ведення Реєстру суб'єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Реєстр) - обов'язкової складової Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), в якій містяться відомості та дані, визначені цим Положенням, про усіх суб'єктів освітньої діяльності (територіально відокремлені структурні підрозділи (відокремлені підрозділи), що провадять освітню діяльність), які надають послуги у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти, незалежно від форми власності та сфери управління.

Терміни у цьому Положенні використовуються у значеннях, наведених у законах України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про вищу освіту", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про електронні довірчі послуги" та Положенні про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584.

2. Реєстр ведеться з метою:

 • забезпечення єдиного державного обліку суб'єктів освітньої діяльності, закладів освіти, їх територіально відокремлених структурних підрозділів (відокремлених підрозділів), що провадять освітню діяльність;
 • забезпечення ідентифікації суб'єктів освітньої діяльності, закладів освіти, їх територіально відокремлених структурних підрозділів (відокремлених підрозділів), що провадять освітню діяльність;
 • аналізу відомостей про суб'єктів освітньої діяльності, заклади освіти, їх територіально відокремлені структурні підрозділи (відокремлені підрозділи), що провадять освітню діяльність, з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти, а також забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти та їх територіально відокремлених структурних підрозділів (відокремлених підрозділів);
 • проведення аналітичних досліджень та прогнозування тенденцій розвитку системи освіти;
 • проведення спостережень за структурними змінами в системі освіти - створенням, реорганізацією (злиття, приєднання, поділ, перетворення) і ліквідацією суб'єктів освітньої діяльності, закладів освіти, їх територіально відокремлених структурних підрозділів (відокремлених підрозділів), що провадять освітню діяльність;
 • забезпечення фізичних і юридичних осіб достовірною інформацією про суб'єктів освітньої діяльності, заклади освіти, їх територіально відокремлені структурні підрозділи (відокремлені підрозділи), що провадять освітню діяльність;
 • організації замовлення документів про базову середню освіту, повну загальну середню освіту та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • забезпечення виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

3. Джерелом відомостей та даних Реєстру є інформація, визначена цим Положенням, що створена та/або внесена, та, у випадках і порядку, визначених відповідно до законодавства розпорядником ЄДЕБО, верифікована в ЄДЕБО.

4. Оновлення інформації в Реєстрі відбувається не рідше одного разу на тиждень.

5. Розпорядник ЄДЕБО вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.

6. Технічний адміністратор ЄДЕБО забезпечує:

 • створення та функціонування Реєстру;
 • обробку та структурну систематизацію, захист відомостей і даних, що містяться в Реєстрі;
 • доступ осіб до Реєстру.

II. Відомості та дані, що містяться в Реєстрі

1. Про суб'єктів освітньої діяльності, щодо яких в ЄДЕБО підтримується інформація в повному, актуальному та достовірному стані, до Реєстру включаються наступні відомості та дані:

1) повне найменування та скорочене у разі наявності (для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) та відповідну історію змін;

2) ідентифікаційний код (для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));

3) місцезнаходження (для фізичних осіб - підприємців - місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок);

4) форма власності;

5) центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності;

6) перелік засновників (учасників) юридичної особи;

7) назва(и) територіально відокремленого(их) структурного(их) підрозділу(ів) (відокремленого(их) підрозділу(ів)) юридичної особи;

8) складник системи освіти;

9) тип закладу освіти;

10) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника;

11) посада керівника та підстави, на яких він діє;

12) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є уповноважений суб'єкт;

13) дані про територіально відокремлені структурні підрозділи (відокремлені підрозділи);

14) адреса вебсайту та електронної пошти, номери телефону та факсу;

15) номер облікового запису в ЄДЕБО;

16) статус облікового запису в ЄДЕБО;

17) номер облікового запису в ЄДЕБО територіально відокремленого структурного підрозділу (відокремленого підрозділу) юридичної особи;

18) місця провадження освітньої діяльності;

19) коди місць провадження освітньої діяльності у Державному класифікаторі об'єктів адміністративно-територіального устрою України;

20) географічні координати місць провадження освітньої діяльності (будівлі (приміщення), в межах якої провадиться освітня діяльність);

21) належність до категорій, визначених розпорядником ЄДЕБО (опорний/філія, розташування в селі, гірський тощо);

22) відомості про рішення, на підставі яких видавалися ліцензії на провадження освітньої діяльності;

23) факт проведення перевірок дотримання суб'єктами освітньої діяльності - ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та інформація про результати заходів державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства, визначена відповідно до законодавства розпорядником ЄДЕБО.

2. Додатково до інформації, зазначеної у пункті 1 цього розділу, до Реєстру включаються відомості та дані про суб'єктів освітньої діяльності, їх територіально відокремлені структурні підрозділи (відокремлені підрозділи), що здійснюють свою освітню діяльність у сфері:

1) професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти, про:

 • доведений обсяг державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців у поточному календарному році;
 • контингент здобувачів освіти (кількість здобувачів освіти, прийнятих, відрахованих, поновлених, переведених на навчання, а також тих, навчання яких перервано, за спеціальностями, професіями, рівнями освіти, роками навчання, за окремими категоріями, визначеними розпорядником ЄДЕБО);
 • контактні дані (місцезнаходження, адресу електронної пошти, номер телефону та факсу) приймальних (відбіркових) комісій закладів освіти;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • акредитацію та відомості, на підставі яких приймалися рішення про акредитацію;
 • ліцензовані спеціальності (професії) та обсяги на провадження освітньої діяльності (кількість осіб);
 • кількість здобувачів освіти за спеціальностями, професіями, рівнями освіти, роками навчання та іншими окремими категоріями, визначеними розпорядником ЄДЕБО;
 • кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників за посадами, освітою, науковими ступенями, вченими званнями та іншими окремими категоріями, визначеними розпорядником ЄДЕБО;
 • про правила прийому (порядок вступу) на навчання до закладу освіти (зарахування до яких здійснюється за конкурсом);

2) загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти - про код місцевого бюджету, до якого спрямовуються кошти освітньої субвенції;

3) дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти - про інституційний аудит та відомості, на підставі яких приймалися рішення про інституційних аудит, результати проведення інституційного аудиту;

4) професійної (професійно-технічної) освіти - про атестацію та відомості, на підставі яких приймалися рішення про атестацію, результати проведення атестації.

3. Про суб'єктів освітньої діяльності, щодо яких в ЄДЕБО не підтримується інформація в повному, актуальному та достовірному стані, до Реєстру включаються відомості та дані, визначені підпунктами 1, 2, 3 та 14 пункту 1 цього розділу.

III. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі

1. Уся інформація, що міститься в Реєстрі, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є відкритою. Доступ до цієї інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

2. Безоплатний і вільний доступ до Реєстру здійснюється на офіційному вебсайті ЄДЕБО за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua/, зокрема, через офіційний вебсайт розпорядника ЄДЕБО.

3. Інформація, що міститься у Реєстрі, щопівроку оприлюднюється та оновлюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

4. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати інформацію що міститься у Реєстрі, з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

5. Пошук інформації у Реєстрі здійснюється за одним або декількома з наступних критеріїв:

 • найменування суб'єкта освітньої діяльності (його відокремленого структурного підрозділу) (для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності));
 • ідентифікаційний код суб'єкта освітньої діяльності (його відокремленого структурного підрозділу) (для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));
 • рівень освіти/складник системи освіти, на якому суб'єкт освітньої діяльності провадить освітню діяльність;
 • тип закладу освіти;
 • форма власності;
 • найменування органу, до сфери управління якого належить суб'єкт освітньої діяльності державної чи комунальної форми власності;
 • тип освітніх послуг;
 • місцезнаходження суб'єкта освітньої діяльності (область, населений пункт).

6. Обмін інформацією Реєстру з державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється, зокрема, через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, усі складові якої мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю, крім випадків, визначених законом.

Автоматизований доступ до відомостей та даних Реєстру інших електронних інформаційних ресурсів з використанням програмних засобів ведення інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру забезпечується на підставі договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких електронних інформаційних ресурсів з технічним адміністратором ЄДЕБО.

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                                   Олег Шаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 лютого 2021 року № 204

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2021 р. за № 538/36160

Положення про Реєстр сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання Єдиної державної електронної бази з питань освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про освіту", статті 8 Закону України "Про вищу освіту" та визначає процедуру ведення Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Реєстр) - обов'язкової складової Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), в якій містяться відомості та дані про сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Терміни у цьому Положенні використовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" та Положенні про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584.

2. Джерелом відомостей та даних Реєстру є інформація, визначена цим Положенням, що внесена або змінена в ЄДЕБО Українським центром оцінювання якості освіти.

3. Реєстр містить відомості та дані про сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (номер сертифікату, рік проходження зовнішнього незалежного оцінювання, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача) та результати зовнішнього незалежного оцінювання, протягом строку, визначеного відповідно до законодавства розпорядником ЄДЕБО.

4. Обробка інформації в Реєстрі здійснюється з метою забезпечення:

 • можливості реєстрації в ЄДЕБО особистих електронних кабінетів вступниками до закладів освіти, що надають послуги у сфері вищої освіти;
 • перевірки достовірності сертифікатів;
 • фізичних і юридичних осіб достовірною публічною інформацією про сертифікати;
 • забезпечення виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

5. Фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи мають доступ до персональних даних, що містяться в Реєстрі, тільки в обсязі, достатньому для перевірки достовірності поданого сертифіката. В інших випадках доступ до персональних даних надається у порядку та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про захист персональних даних".

6. Безоплатний і вільний доступ до Реєстру через офіційний вебсайт ЄДЕБО за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua/ (зокрема, через офіційний вебсайт розпорядника ЄДЕБО) здійснюється на підставі сформованого на ньому запита про надання інформації з Реєстру (далі - запит) шляхом отримання інформації, що відображається у вигляді інтернет-сторінки.

Запит повинен містити таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер сертифікату, рік проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Запити про надання інформації з Реєстру ЄДЕБО заповнюються державною мовою.

7. У разі якщо інформація, зазначена у запиті, збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, на інтернет-сторінці відображаються актуальні за даними ЄДЕБО на дату формування та доступні для копіювання відомості та дані про сертифікат (номер сертифікату, рік проходження зовнішнього незалежного оцінювання, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача), достовірність якого перевіряється, та результати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, зазначених у цьому сертифікаті.

Якщо інформація, зазначена у запиті, не збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, на інтернет-сторінці відображається повідомлення про відсутність у Реєстрі відомостей та даних про сертифікат, достовірність якого перевіряється.

8. Уповноважені суб'єкти ЄДЕБО мають доступ до Реєстру через власний обліковий запис в ЄДЕБО.

9. Інформація, що міститься в Реєстрі, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є відкритою. Доступ до цієї інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

10. Обмін інформацією Реєстру з державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється, зокрема, через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, усі складові якої мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю, крім випадків, визначених законом, у порядку, встановленому законодавством.

11. Розпорядник ЄДЕБО вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.

12. Технічний адміністратор ЄДЕБО забезпечує:

 • створення та функціонування Реєстру;
 • обробку, структурну систематизацію та захист відомостей і даних, що містяться в Реєстрі;
 • доступ осіб до Реєстру.

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                                     Олег Шаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 лютого 2021 року № 204

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2021 р. за № 539/36161

Положення про Реєстр студентських (учнівських) квитків
Єдиної державної електронної бази з питань освіти

1. Це Положення розроблене відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про освіту", статті 8 Закону України "Про вищу освіту" та визначає процедуру ведення Реєстру студентських (учнівських) квитків (далі - Реєстр) - обов'язкової складової Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), в якій містяться відомості та дані про видані суб'єктами освітньої діяльності студентські (учнівські) квитки державного зразка, термін дії яких не закінчився (далі - студентські (учнівські) квитки).

Терміни у цьому Положенні використовуються у значеннях, наведених у законах України "Про освіту", "Про професійну (професійно-технічну освіту)", "Про вищу освіту", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні довірчі послуги", Положенні про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року N 620, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584, та Положенні про студентські (учнівські) квитки державного зразка, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2013 року № 1474, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за № 2245/24777.

2. Джерелом відомостей та даних Реєстру є інформація, визначена цим Положенням, що створена та/або внесена, та, у випадках і порядку, визначених відповідно до законодавства розпорядником ЄДЕБО, верифікована в ЄДЕБО.

3. Реєстр містить:

 • усі відомості та дані про студентські (учнівські) квитки, що створені та/або внесені, та, у випадках і порядку, визначених відповідно до законодавства розпорядником ЄДЕБО, верифіковані в ЄДЕБО, студентів закладів вищої, фахової передвищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • дати народження власників студентських (учнівських) квитків.

4. До Реєстру включаються відомості та дані про студентські (учнівські) квитки, виготовлені у порядку, визначеному законодавством, з використанням ЄДЕБО та/або інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти.

5. Обробка інформації в Реєстрі здійснюється з метою забезпечення:

 • єдиного державного обліку студентських (учнівських) квитків;
 • можливості перевірки достовірності студентських (учнівських) квитків;
 • фізичних і юридичних осіб достовірною публічною інформацією про студентські (учнівські) квитки;
 • можливості проведення спостережень, аналітичних досліджень, прогнозування тенденцій з метою прийняття управлінських рішень у сфері освіти;
 • забезпечення виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

6. Фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи мають доступ до персональних даних, що містяться в Реєстрі, тільки в обсязі, достатньому для перевірки достовірності поданого діючого студентського (учнівського) квитка. В інших випадках доступ до персональних даних надається у порядку та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про захист персональних даних".

7. Безоплатний і вільний доступ до Реєстру через офіційний вебсайт ЄДЕБО за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua/ (зокрема, через офіційний вебсайт розпорядника ЄДЕБО) здійснюється на підставі сформованого на ньому запита про надання інформації з Реєстру (далі - запит) шляхом отримання в електронній формі:

 • інформації, що відображається у вигляді Інтернет-сторінки на вебсайті ЄДЕБО (далі - екранна форма);
 • виписки з Реєстру у вигляді електронного документа (файлу), що надсилається на адресу електронної пошти особи (далі - виписка з Реєстру).

8. Запит повинен містити таку інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 • дату народження власника студентського (учнівського) квитка (за потреби запитувача);
 • тип, серію та номер студентського (учнівського) квитка.

У разі замовлення виписки з Реєстру додатково зазначається адреса електронної пошти, на яку потрібно надати відповідь. Запити про надання інформації з Реєстру заповнюються державною мовою.

9. У разі якщо інформація, зазначена у запиті, збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, залежно від обраного запита:

 • на інтернет-сторінці відображаються актуальні за даними ЄДЕБО на дату формування та доступні для копіювання усі відомості та дані, що, за даними Реєстру, містяться в студентському (учнівському) квитку, достовірність якого перевіряється, та дата народження його власника, що зазначалась у запиті;
 • на адресу електронної пошти, зазначену у запиті, протягом трьох робочих днів з дня надходження запита надсилається виписка з Реєстру, що містить актуальні за даними ЄДЕБО на дату формування всі відомості та дані, що, за даними Реєстру, містяться в студентському (учнівському) квитку, достовірність якого перевіряється, та дата народження його власника, що зазначалась у запиті, а також час формування виписки з Реєстру та накладені уповноваженою особою технічного адміністратора ЄДЕБО її кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора ЄДЕБО технічного адміністратора ЄДЕБО.

10. Якщо інформація, зазначена у запиті, не збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, залежно від обраного запита:

 • на інтернет-сторінці відображається повідомлення про відсутність у Реєстрі відомостей та даних про студентський (учнівський) квиток, достовірність якого перевіряється;
 • на адресу електронної пошти, зазначену у запиті, протягом трьох робочих днів з дня надходження запита надсилається виписка з Реєстру, що містить повідомлення про відсутність у Реєстрі відомостей та даних про студентський (учнівський) квиток, достовірність якого перевіряється, а також час її формування та накладені уповноваженою особою технічного адміністратора ЄДЕБО її кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора ЄДЕБО технічного адміністратора ЄДЕБО.

11. У Реєстрі зберігаються примірники надісланих виписок з Реєстру з адресами електронної пошти, на яку вони були надіслані.

12. Уповноважені суб'єкти ЄДЕБО мають доступ до Реєстру через власний обліковий запис в ЄДЕБО.

13. Інформація, що міститься в Реєстрі, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є відкритою. Доступ до цієї інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

14. Обмін інформацією Реєстру з державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, усі складові якої мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю, крім випадків, визначених законом, у порядку, встановленому законодавством.

Автоматизований доступ до Реєстру інших електронних інформаційних ресурсів з використанням програмних засобів ведення інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру для перевірки достовірності поданого студентського (учнівського) квитка відповідно до цього Положення або інших актів законодавства, забезпечується на підставі договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких електронних інформаційних ресурсів з технічним адміністратором ЄДЕБО.

15. Розпорядник ЄДЕБО вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.

16. Технічний адміністратор ЄДЕБО забезпечує:

 • створення та функціонування Реєстру;
 • обробку та структурну систематизацію, захист відомостей і даних, що містяться в Реєстрі;
 • доступ осіб до Реєстру.

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                                    Олег Шаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 лютого 2021 року № 204

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2021 р. за № 540/36162

Положення про Реєстр сертифікатів педагогічних працівників
Єдиної державної електронної бази з питань освіти

1. Це Положення розроблене відповідно до статей 64, 74 Закону України "Про освіту" та визначає процедуру ведення Реєстру сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Реєстр) - обов'язкової складової Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), в якій міститься інформація про сертифікати педагогічних працівників, видані за результатами успішного проходження сертифікації педагогічних працівників, строк дії яких не закінчився (далі - сертифікати).

Терміни у цьому Положенні використовуються у значеннях, наведених у законах України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні довірчі послуги", Положенні про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1190, та Положенні про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584.

2. Джерелом відомостей та даних Реєстру є інформація, визначена цим Положенням, що внесена або змінена в ЄДЕБО Українським центром оцінювання якості освіти.

3. У Реєстрі міститься наступна інформація про кожен сертифікат:

 • прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності останнього) та посада власника сертифіката;
 • номер сертифіката, дата його видачі та кінцевий строк дії;
 • номер протоколу засідання комісії, що визначає результати сертифікації.

4. Обробка інформації в Реєстрі здійснюється з метою забезпечення:

 • єдиного державного обліку сертифікатів;
 • можливості перевірки достовірності сертифікатів;
 • фізичних і юридичних осіб достовірною публічною інформацією про сертифікати;
 • можливості проведення спостережень, аналітичних досліджень, прогнозування тенденцій з метою прийняття управлінських рішень у сфері освіти;
 • забезпечення виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

5. Фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи мають доступ до персональних даних, що містяться в Реєстрі, тільки в обсязі, достатньому для перевірки достовірності поданого сертифіката. В інших випадках доступ до персональних даних надається у порядку та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про захист персональних даних".

6. Безоплатний і вільний доступ фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи до Реєстру для перевірки достовірності сертифікатів через офіційний вебсайт ЄДЕБО за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua/ (зокрема, через офіційний вебсайт розпорядника ЄДЕБО) здійснюється на підставі сформованого на ньому запита про надання інформації з Реєстру (далі - запит) шляхом отримання в електронній формі інформації, що відображається у вигляді Інтернет-сторінки на вебсайті ЄДЕБО (далі - екранна форма).

У запиті зазначається прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього) та номер сертифіката. Запити про надання інформації з Реєстру заповнюються державною мовою.

7. У разі якщо інформація, зазначена у запиті, збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, на інтернет-сторінці відображаються актуальні за даними ЄДЕБО на дату формування та доступні для копіювання усі відомості та дані, що, за даними Реєстру, містяться в сертифікаті, достовірність якого перевіряється.

Якщо інформація, зазначена у запиті, не збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, на інтернет-сторінці відображається повідомлення про відсутність у Реєстрі відомостей та даних про Документ, достовірність якого перевіряється.

8. Уповноважені суб'єкти ЄДЕБО мають доступ до Реєстру через власний обліковий запис в ЄДЕБО.

9. Інформація, що міститься в Реєстрі, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є відкритою. Доступ до цієї інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

10. Обмін інформацією Реєстру з державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється, зокрема, через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, усі складові якої мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю, крім випадків, визначених законом, у порядку, встановленому законодавством.

Автоматизований доступ до Реєстру інших електронних інформаційних ресурсів з використанням програмних засобів ведення інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру для перевірки достовірності поданого сертифіката відповідно до цього Положення або інших актів законодавства, забезпечується на підставі договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких електронних інформаційних ресурсів з технічним адміністратором ЄДЕБО.

11. Розпорядник ЄДЕБО вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.

12. Технічний адміністратор ЄДЕБО забезпечує:

 • створення та функціонування Реєстру;
 • обробку та структурну систематизацію, захист відомостей та даних, що містяться в Реєстрі;
 • доступ осіб до Реєстру.

Генеральний директор директорату
дошкільної, шкільної,
позашкільної та інклюзивної освіти                                   Андрій Осмоловський

Освіта.ua
16.02.2021

Популярні новини
В Украине отмечают День работника образования В первое воскресенье октября в Украине традиционно отмечают День работников образования
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
МОЗ нормировал длительность онлайн-уроков в течение дня Нормирована непрерывная продолжительность онлайн-занятий в течение дня в синхронном формате
Школы будут переходить на ведение электронной документации В МОН определили требования к ведению школьной документации в электронной форме
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев