Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним пра

Постанова КМУ № 346 від 14.04.1997 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 346 від 14 квітня 1997 року

Про затвердження Порядку надання
щорічної основної відпустки тривалістю
до 56 календарних днів керівним
працівникам закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин
(підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 694 від 10.07.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 907 від 21.08.97

№ 1237 від 05.08.98

№ 289 від 28.03.2001

№ 40 від 14.01.2004

№ 1567 від 17.11.2004

№ 1148 від 30.11.2005

№ 203 від 22.02.2006

№ 739 від 16.05.2007

№ 872 від 26.06.2007

№ 35 від 25.01.2012

№ 635 від 18.07.2012

№ 538 від 07.08.2013

№ 531 від 29.07.2015

№ 79 від 20.01.2016

№ 617 від 22.08.2018

№ 694 від 10.07.2019}

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

{Пункт 2 в редакції Постанов КМ № 289 від 28.03.2001, № 35 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

Прем'єр-міністр України                                  П. Лазаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 346

ПОРЯДОК
надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі - установи) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

2. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють у закладах освіти та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) та наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

3. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

4. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України "Про відпустки". Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, - в інший канікулярний період.

5. За бажанням керівних працівників закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

6. У разі звільнення керівних працівників закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівники їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 289 від 28.03.2001, № 694 від 10.07.2019}

Додаток
до Порядку надання щорічної основної
відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам навчальних закладів
та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам

ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки керівних працівників закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників

Посада

Тривалість
щорічної основної відпустки,
календарних днів

I. Заклади дошкільної освіти

1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог

42

Вчитель-дефектолог, учитель-логопед

56

Вихователь

56

Асистент вихователя

56

2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

Директор-1

56

Завідувач-1

56

Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи

56

Вихователь

56

Старший вихователь

56

Вихователь-методист-1

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

56

Інструктор слухового кабінету

56

Інструктор з фізкультури-1

56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи-1

56

Музичний керівник-1

56

Практичний психолог-1

56

Соціальний педагог-1

56

__________
-1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
{Виноску 2 виключено на підставі Постанови КМ № 694 від 10.07.2019}

II. Заклади позашкільної освіти

Директор-3

42

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи-3

42

Акомпаніатор-3

42

Вихователь-3

42

Екскурсовод-3

42

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету-3

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи-3

42

Концертмейстер-3

42

Культорганізатор-3

42

Методист-3

42

Педагог-організатор-3

42

Практичний психолог-3

42

Соціальний педагог-3

42

Старший вожатий-3

42

Художній керівник-3

42

__________
-3 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти.

III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати)

Директор-4

56

Завідувач філією

56

Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи

56

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи-4

56

Акомпаніатор

28

Вихователь-4

56

Вчителі (всіх спеціальностей)-4

56

Інструктор слухового кабінету

56

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури

56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи

56

Майстер виробничого навчання

42

Педагог-організатор

56

Перекладач-дактилолог

42

Помічник директора з режиму

30

Практичний психолог-4

56

Соціальний педагог-4

56

Старший вожатий-4

56

Старший вихователь-4

56

Старший черговий з режиму

30

Черговий з режиму

30

Асистент вчителя, асистент вихователя

56

__________
-4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо).

IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти

28

Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти

42

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми

56

Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу

42

Акомпаніатор

28

Викладач

56

Педагог професійного навчання

56

Вихователь

42

Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії

42

Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні

42

Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи

42

Керівник фізичного виховання

56

Концертмейстер

56

Майстер виробничого навчання

42

Методист

42

Науково-педагогічний працівник

56

Перекладач-дактилолог

42

Практичний психолог

56

Соціальний педагог

56

Старший майстер

28

Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти

42

V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)

Директор, завідувач, начальник

42

Завідувач лабораторії (кабінету)

42

Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи

42

Методист

42

VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність

Завідувач логопедичного пункту

42

Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру

56

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру

56

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

56

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

56

Завідувач інтернату при школі

28

Методист із складання кінопрограм фільмотеки

28

Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту

28

VII. Інші заклади та установи

1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі
лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Інструктор з праці

56

Музичний керівник

56

Логопед

56

2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху,
з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Інструктор з праці

56

Музичний керівник

56

Логопед

56

3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні
та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

56

Логопед

56

4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
будинки дитини, відділення, палати, кабінети

Вихователь

42

Вихователь-методист

42

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

28

Музичний керівник

42

Логопед

56

5. Притулки для дітей

Завідувач

56

Вихователь-методист

56

Вихователь

56

Практичний психолог

56

6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної,
фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Викладачі (всіх спеціальностей)

56

Асистент вчителя-реабілітолога

56

Педагог-організатор

42

Педагог професійного навчання

56

Педагог соціальний

56

Майстер виробничого навчання

42

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Методист

42

Практичний психолог

56

Логопед

56

Культорганізатор

42

Керівник музичний

56

Керівник гуртка

42

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури

56

7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

директор

56

вихователь-методист

56

вихователь

56

практичний психолог

56

музичний керівник

56

VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації.
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:

 

що мають науковий ступінь:

 
 

доктора наук

56

 

кандидата наук

42

не мають наукового ступеня

28

Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня

28

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств

 

 

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 907 від 21.08.97, № 1237 від 05.08.98; в редакції Постанови КМ № 289 від 28.03.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 40 від 14.01.2004, № 1567 від 17.11.2004, № 1148 від 30.11.2005, № 203 від 22.02.2006, № 739 від 16.05.2007, № 872 від 26.06.2007, № 635 від 18.07.2012, № 538 від 07.08.2013, № 531 від 29.07.2015, № 79 від 20.01.2016, № 617 від 22.08.2018, № 694 від 10.07.2019}.

Освіта.ua
14.04.1997

Популярні новини
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
Начал работу сервис по возврату средств за пробное ЗНО Для возврата средств участники должны авторизоваться на этом сервисе и подать заявление
В УЦОКО поблагодарили педагогов за проведение НМТ В УЦОКО поблагодарили всех причастных к организации и проведению мультитеста
МОН детализирует информацию о контингенте учеников МОН проведет сбор индивидуальных данных учеников для распределения субвенции на 2023 год
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев