Про використання Методичних матеріалів "Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист ІМЗО № 2.1/10-254 від 12.02.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 2.1/10-254 від 12 лютого 2016 року

Департаменти (управління) освіти i науки
обласних та Київської міської Державних адміністрацій,
Інститути післядипломної педагогічної освіти

Про використання Методичних матеріалів
"Організація і порядок проведення медичних
оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладів"

Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Методичні матеріали "Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів".

Зазначені матеріали будуть розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти www.imzo.gov.ua.

Додаток: Методичні матеріали на 4 арк.

Директор       Н. Б. Вяткіна

Додаток до листа Інституту
Модернізації змісту освіти
від 12 лютого 2016 р. № 2.1/10-254

Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів

Методичні матеріали

І. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до статті 31 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" з метою надання медичної допомоги керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні медичних оглядів працівників, професійна діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення.

1.2. Згідно зі статтею 26 Закону України "Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення" працівники дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (далі - навчальні заклади) повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди.

1.3. Попередні медичні огляди проводяться до прийняття на роботу з метою визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання професійних обов'язків під час трудового процесу.

1.4. Періодичні медичні огляди проводяться з метою визначення можливості працівника продовжувати професійну роботу та своєчасного виявлення ранніх ознак гострих та хронічних захворювань, пов'язаних з роботою - професійних захворювань.

1.5. Позачергові медичні огляди працівників навчальних закладів проводяться на вимогу санітарно-епідеміологічної служби, а також на прохання працівника, якщо він пов'язує погіршення здоров’я з умовами праці.

1.6. Керівники навчальних закладів та їх заступники, педагогічні працівники, медичний персонал, працівники харчоблоків, спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі, технічний персонал навчальних закладів, крім вищих навчальних закладів, учні та студенти перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду, проходять обов'язковий профілактичний медичний огляд відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних карток".

Цією постановою затверджено також Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів (далі - Порядок).

1.7. Згідно з пунктами 3 та 4 Порядку терміни проведення обов'язкових медичних оглядів та перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень встановлюються і затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.

1.8. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 року № 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" визначено Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, періодичність їх проведення, а також Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Згідно з цим наказом обов'язковий профілактичний медичний огляд працівників навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання закладу або установи охорони здоров'я, які визначені для проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів таких категорій громадян.

ІІ. Організація обов'язкових медичних оглядів

2.1. Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і недопуск їх до роботи без наявності медичного висновку.

2.2. Якщо працівник ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, керівник навчального закладу має право в установленому законодавством порядку притягнути його до дисциплінарної відповідальності та відсторонити від роботи без збереження заробітної плати.

2.3. Працівники, які не пройшли в установлений термін медичний огляд, до роботи не допускаються.

2.4. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи;

25. Для проведення обов'язкового медичного огляду керівник навчального закладу:

  • призначає відповідальних осіб за організацію медогляду;
  • узгоджує план-графік проведення медичних оглядів із закладами охорони здоров'я;
  • затверджує план-графік проведення медичних оглядів;
  • здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, зазначені у плані-графіку.

2.6. Позачерговий медичний огляд працівників забезпечується за рахунок коштів навчального закладу:

  • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
  • за ініціативою керівника навчального закладу, якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов'язки.

ІІІ. Порядок організації медичних оглядів

3.1. Особа, відповідальна за проведення медичних оглядів навчального закладу, спільно з представником санітарно-епідеміологічної служби та профспілковим комітетом навчального закладу визначають перелік працівників навчального закладу, які підлягають періодичним медичним оглядам, і складають поіменний список, який затверджується керівником навчального закладу.

Один примірник надсилається до лікувально-профілактичного закладу, що буде проводити медичний огляд.

3.2. Працівники, яких приймають на роботу або які змінюють професію чи місце роботи, направляються інспекторами з кадрових питань навчального закладу або відділу освіти за направленням на попередній медичний огляд за відповідною формою.

3.3. Під час підготовки до проведення обов'язкового періодичного медичного огляду працівників навчальних закладів керівник навчального закладу:

1) організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній службі.

2) під час укладання трудового договору інформує працівника під розпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

3.4. На час проходження працівником медогляду за ним зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата.

3.5. Керівник навчального закладу зобов’язаний:

  • виконувати висновки заключного акта медогляду;
  • щорічно на початку календарного року інформувати лікувально-профілактичні заклади, які проводили медичний огляд, про виконання вимог заключного акта минулого року;
  • забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівників у зв’язку зі змінами стану здоров’я за результатами медичного огляду.

3.6. Працівник навчального закладу зобов’язаний проходити медичні огляди у встановленому порядку і у визначені терміни та виконувати медичні рекомендації за результатами медичного огляду.

Освіта.ua
12.02.2016

Популярні новини
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
Образование – второе по важности после обороны, – министр Для МОН первоочередными являются вопросы безопасности детей и возобновление образовательного процесса
Правительство возобновило финансирование реформы НУШ Средства направят на оборудование, учебную литературу и повышение квалификации учителей
МОН планирует подчинить все гражданские вузы МОН планирует реструктуризировать сеть гражданских государственных учреждений высшего образования
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев