20.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1448 від 20.11.2020 року
20.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1447 від 20.11.2020 року
18.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1436 від 18.11.2020 року
18.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1435 від 18.11.2020 року
17.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1419 від 17.11.2020 року
17.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1420 від 17.11.2020 року
17.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 173 «Авіоніка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1421 від 17.11.2020 року
17.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1422 від 17.11.2020 року
17.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1423 від 17.11.2020 року
17.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1424 від 17.11.2020 року
17.11.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1425 від 17.11.2020 року
16.11.2020
Щодо утримання штатних одиниць працівників Лист МОН № 1/9-630 від 16.11.20 року
13.11.2020
Щодо організації освітнього процесу Лист МОН № 1/9-626 від 13.11.20 року
09.11.2020
Щодо інформаційної кампанії Лист МОН № 1/9-623 від 09.11.20 року
03.11.2020
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Наказ МОН № 1362 від 03.11.2020 року
02.11.2020
Щодо Методичних рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників Лист МОН № 1/9-611 від 02.11.20 року
02.11.2020
Про надання рекомендацій Лист МОН № 1/9-610 від 02.11.20 року
02.11.2020
Щодо підготовки звіту про виконання державного замовлення у 2020 році Лист МОН № 1/9-608 від 02.11.20 року
30.10.2020
Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників Наказ МОН № 1341 від 30.10.2020 року
30.10.2020
Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової і передвищої освіти в 2021 році Наказ МОН № 1342 від 30.10.2020 року