Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року

Указ Президента України № 809/2022 від 30.11.22 року

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 809/2022 від 30 листопада 2022 року

Про присудження премій Президента
України для молодих вчених 2022 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити премії Президента України для молодих вчених 2022 року:

– за роботу "Екстремальні проблеми і алгебраїчно-аналітичні методи комплексного та гіперкомплексного аналізу":

 • ДЕНЕЗІ Ірині Вікторівні – докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України
 • ШПАКІВСЬКОМУ Віталію Станіславовичу – докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України
 • ЗАБОЛОТНОМУ Ярославу Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України
 • КЛІЩУКУ Богдану Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України;

– за роботу "Магнон-магнонні та магнон-фононні процеси в елементах магнітоелектроніки та магнітокалорики":

 • ВЕРБІ Роману Володимировичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України
 • КОСОГОР Анні Олексіївні – докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов'язків завідувача лабораторії Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України
 • СЛОБОДЯНЮКУ Денису Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України;

– за роботу "Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу":

 • БЄЛОКОНЮ Юрію Олександровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Запорізького національного університету
 • КУЛИНИЧ Вікторії Дмитрівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
 • СЕРЕДІ Дмитру Борисовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Дніпровського державного технічного університету;

– за роботу "Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту":

 • ШИХНЕНКУ Максиму Олеговичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки Національної академії наук України
 • РИЖКОВУ Олександру Михайловичу – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту електродинаміки Національної академії наук України
 • НОЖЕНКО Вікторії Юріївні – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
 • СЬОМЦІ Олександру Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

– за роботу "Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалів":

 • ГАСІЮ Григорію Михайловичу – докторові технічних наук, професорові Національного авіаційного університету
 • ВАСИЛЕНКО Вікторії Миколаївні – кандидатові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету
 • ГОРБУ Олександру Григоровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету
 • ДУБИКУ Олександру Миколайовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету;

– за роботу "Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та розроблення методів їх протикорозійного захисту":

 • ГАЛАЙЧАК Світлані Анатоліївні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України
 • ДАЦКУ Богдану Миколайовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України;

– за роботу "Концептуальні основи вибору хімічного складу сталі для залізничних коліс з підвищеною стійкістю":

 • КОНОНЕНКО Ганні Андріївні – докторові технічних наук, вченому секретареві Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України
 • СНІГУРІ Ірині Романівні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України
 • ПОДОЛЬСЬКОМУ Ростиславу Вячеславовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України;

– за роботу "Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектроніки":

 • ВЛАДИМИРСЬКОМУ Ігорю Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, виконуючому обов'язки директора Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О.Патона Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

– за роботу "Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з'єднання у суднобудуванні":

 • БОБРОВУ Максиму Миколайовичу – кандидатові технічних наук,  докторантові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 • БУТУРЛІ Євгену Андрійовичу – докторові філософії, викладачеві Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 • УРСОЛОВУ Олександру Ігоровичу – докторові філософії, асистентові кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 • МАКРУСІ Тетяні Олександрівні – кандидатові технічних наук, доцентові Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті;

– за роботу "Матеріали і технології для адитивного формування і зварювання полімерних виробів":

 • МАСЮЧОК Ользі Павлівні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України
 • КОЛІСНИКУ Роману Валерійовичу – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України
 • МАЛЬЦЕВУ Олександру Юрійовичу – головному технологові Державного підприємства "АНТОНОВ";

– за роботу "Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для газової сенсорики":

 • БОВГИРІ Ростиславу Вікторовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України
 • САВЦІ Степану Степановичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України
 • ВЕНГРИНУ Юрію Івановичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України;

– за роботу "Розробка наукових засад виробництва і використання нанорідин для підвищення безпеки енергетичного обладнання":

 • КОМИШУ Дмитру Віталійовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту газу Національної академії наук України;

– за роботу "Електромагнітні методи при вивченні рудопроявів корисних копалин":

 • КУШНІРУ Антону Миколайовичу – докторові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна Національної академії наук України;

– за роботу "Обґрунтування параметрів способу використання геотермальної енергії для інтенсивної рекультивації деградованих територій":

 • БОГОМАЗ Ользі Петрівні – докторові філософії, доцентові Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет";

– за роботу "Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктів":

 • КУНИЦЬКОМУ Сергію Олеговичу – кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національного університету водного господарства та природокористування
 • ІВАНЧУК Наталії Віталіївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету водного господарства та природокористування
 • ШАТНОМУ Сергію В'ячеславовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету водного господарства та природокористування;

– за роботу "Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначення":

 • ЗВАРИЧУ Віктору Ігоровичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка";

– за роботу "Створення нових поліфункціональних каталізаторів процесів "зеленої хімії" для отримання органічних продуктів з відновлювальної сировини":

 • ЖОХУ Олексію Олексійовичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України
 • ЛАРІНІЙ Ользі Вікторівні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України
 • ВАЛІГУРІ Каріні Віталіївні – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України
 • ПЕРТКО Олександрі Петрівні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря Національної академії наук України;

– за роботу "Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування":

 • МОРОЗУ Миколі Володимировичу – докторові хімічних наук, професорові Національного університету водного господарства та природокористування;

– за роботу "Синтез та дослідження неорганічних і органо-неорганічних матеріалів для систем перетворення та зберігання енергії":

 • ПЛУТЕНКО Тетяні Олександрівні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України
 • ТОРЧИНЮКУ Павлу Васильовичу – докторові філософії, науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України;

– за роботу "Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки":

 • РУДИШУ Мирону Ярославовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка
 • КОРДАНУ Василю Михайловичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка
 • ЩЕПАНСЬКОМУ Павлу Андрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка
 • ГОРЯЧІЙ Мирославі Миронівні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за роботу "Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріали":

 • МАЙЗЕЛІС Антоніні Олександрівні – докторові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
 • ПІНЧУК Наталії Володимирівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
 • ВОЛОЩУК Валентині Василівні – молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

– за роботу "Антирефлюксна терапія у хворих на плоскоклітинний рак гортані":

 • КІЗІМУ Ярославу Володимировичу – докторові філософії, молодшому науковому співробітникові Державної установи "Інститут отоларингології імені проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України";

– за роботу "Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем":

 • ЗЛАТОГУРСЬКІЙ Марині Анатоліївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України
 • ЛОБОДІ Марії Іванівні – докторові філософії, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України
 • ГАВРИЛЮК Олесі Анатоліївні – аспірантові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України
 • ДІМОВІЙ Марії Іванівні – аспірантові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України;

– за роботу "Формування стійких урбоекосистем з автохтонних та алохтонних деревних рослин":

 • ПОРОХНЯВІЙ Ользі Леонідівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України
 • ТАРАБУН Марині Олександрівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Державного дендрологічного парку "Тростянець" Національної академії наук України
 • ЦИБУЛІ Марині Миколаївні – провідному науковому співробітникові Національного природного парку "Мале Полісся";

– за роботу "Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: історико-антропологічний аналіз моделі дитинства в Гетьманщині":

 • СЕРДЮКУ Ігорю Олександровичу – докторові історичних наук, професорові Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

– за роботу "Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності української молоді":

 • ПРЕДКО Вікторії Володимирівні – докторові філософії, старшому науковому співробітникові Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;

– за роботу "Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні":

 • ЗАБОРОВСЬКОМУ Віктору Вікторовичу – докторові юридичних наук, професорові Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

– за роботу "Правове забезпечення енергетичної безпеки України":

 • ШУЛЬЗІ Євгенію Вікторовичу – докторові юридичних наук, професорові Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • ШИНКАРУК Наталії Василівні – кандидатові юридичних наук, державному експертові Секретаріату Кабінету Міністрів України;

– за роботу "Інвестиційна та інноваційна складові розвитку агропромислового виробництва":

 • СЕРГЄЄВІЙ Наталі Валеріївні – кандидатові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
 • СТОЛЯРЧУК Надії Миколаївні – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки";

– за роботу "Міграційна активність населення України: соціально-економічні виклики та механізми регулювання":

 • БІЛЬ Мар'яні Михайлівні – докторові економічних наук, старшому науковому співробітникові Державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України"
 • БАРАНЯКУ Ігорю Євгеновичу – кандидатові економічних наук, науковому співробітникові Державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України";

– за роботу "Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих систем":

 • БОРЯКУ Богдану Радиславовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 • ЗАХАРЧЕНКУ Руслану Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 • ЛАКТІОНОВУ Олександру Ігоровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 • ЧЕРВ'ЯК Анні Володимирівні – докторові філософії, ученому секретареві вченої ради Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

– за роботу "Агробіологічні особливості підвищення генетичної спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур":

 • ВІНЮКОВУ Олександру Олександровичу – докторові сільськогосподарських наук, виконувачеві обов'язків директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України
 • ЗВОНАР Анастасії Михайлівні – докторові філософії, науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського".

Президент України                                               В. Зеленський

30 листопада 2022 року

Освіта.ua
30.11.2022

Популярні новини
В Украине откроют Офис программы «Горизонт Европа» Ключевой задачей Офиса будет предоставление целевой поддержки украинским исследователям
Физику планируют сдавать всего 2% участников НМТ Большинство абитуриентов намерено выбрать третьим предметом НМТ историю или иностранный язык
НМТ позволил зачислить рекордное количество абитуриентов В Минобразования отмечают, что выбранная модель проведения НМТ оказалась успешной
Власти обещают сделать механизм НМТ удобным Модель проведения национального мультитеста будет отвечать пожеланиям участников вступительной кампании
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев