Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фі

Постанова КМУ № 1224 від 28.10.2022 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1224 від 28 жовтня 2022 року

Про затвердження Порядку переведення
на навчання за державним замовленням
окремих категорій здобувачів фахової передвищої,
вищої освіти, які зараховані до закладів фахової
передвищої, вищої освіти до 2021 року
включно на місця, що фінансуються
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що додається.

2. Міністерству економіки за поданням відповідних державних замовників здійснювати внесення змін до обсягу державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік для забезпечення реалізації Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування використовувати Порядок, затверджений цією постановою, для переведення окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на навчання за регіональним замовленням.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до скасування або припинення воєнного стану в Україні та протягом одного року після його скасування або припинення.

Прем’єр-міністр України                       Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2022 р. № 1224

ПОРЯДОК
переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій
здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

1. Цей Порядок визначає механізм переведення на місця державного замовлення у закладах фахової передвищої, вищої освіти державної та приватної форми власності, що здійснюють  підготовку здобувачів освіти за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до таких закладів до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (далі — переведення).

Цей Порядок поширюється на заклади фахової передвищої освіти, що є відокремленими структурними підрозділами закладів вищої освіти, у разі, коли вони здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням.

2. Цей Порядок поширюється на такі категорії здобувачів фахової передвищої, вищої освіти (за умови, що вони зараховані для здобуття певного освітнього (освітньо-професійного) ступеня освіти на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, до настання обставин їх віднесення до зазначених категорій, здобувають такий ступінь освіти вперше та не заперечують щодо такого переведення):

 • перша категорія — діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • друга категорія — особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;
 • третя категорія — діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;
 • четверта категорія — особи, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (або перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України) в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

3. Переведення здійснюється у такій черговості за рахунок:

 • вакантних (вивільнених) місць державного замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії;
 • невикористаних місць державного замовлення з урахуванням пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2022 р. № 769 “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 56, ст. 3318);
 • збільшення обсягу державного замовлення за поданням відповідних державних замовників на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

4. Документами, що підтверджують право на переведення на навчання за державним замовленням відповідно до цього Порядку, є:

 • для першої категорії — посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України або до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка (до досягнення дитиною 14-річного віку — довідка, видана батькові або матері (іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи або особам, які замінюють батьків) за місцем реєстрації дитини) відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), та свідоцтво про народження дитини;
 • для другої та третьої категорій — посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484), Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), або електронне посвідчення ветерана, передбачене статтею 18 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для дітей — свідоцтво про народження дитини. У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни може подаватися довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (батька або матері), встановленого зразка, видана відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068), за умови пред’явлення посвідчення протягом шести місяців після його отримання;
 • для четвертої категорії — витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. №  265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234), який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на територіях територіальних громад, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку. У разі коли витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання особи знято із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) до 24 лютого 2022 р., документом, що підтверджує право на переведення на навчання за державним замовленням, може бути документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території територіальних громад, визначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку.

Здобувачі освіти із числа осіб, що належать до категорій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, звертаються письмово із заявою у довільній формі до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються.

5. Керівникам закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням:

 • забороняється самостійно без дозволу відповідного державного замовника здійснювати переведення здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на вакантні (вивільнені) місця державного замовлення інших категорій осіб у разі наявності здобувачів освіти, які підлягають переведенню відповідно до цього Порядку;
 • подавати щороку до 15 листопада та 1 березня державним замовникам, у сфері управління яких перебуває заклад освіти, узагальнену інформацію про здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб та мають право на переведення відповідно до цього Порядку, за формою згідно з додатком. Приватні заклади освіти подають зазначену інформацію до МОН для її узагальнення;
 • здійснити переведення здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, що належать до категорій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, після отримання відповідного дозволу державного замовника, у сфері управління якого перебуває заклад освіти. Черговість при такому переведенні визначається від першої до четвертої категорії, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

6. Державним замовникам:

 • узагальнити інформацію, отриману від закладів фахової передвищої, вищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 • забезпечити перерозподіл невикористаних та вакантних (вивільнених) місць державного замовлення в 2022—2024 роках між закладами освіти, роками вступу, галузями знань, спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) та формами здобуття освіти;
 • подавати у разі потреби до 1 грудня та 1 квітня відповідного року до Мінекономіки інформацію про збільшення обсягу державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за тими спеціальностями, за якими затверджений обсяг державного замовлення на відповідний рік, для забезпечення виконання цього Порядку.

7. У разі неможливості або відсутності згоди на переведення здобувачів вищої освіти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, здобувачів фахової передвищої освіти закладів фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до категорій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, і зараховані до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на місця державного замовлення із зміною статусу здобувача освіти, МОН здійснює переведення таких здобувачів за їх згодою на місця державного замовлення до інших закладів вищої, фахової передвищої освіти на таку саму або іншу спеціальність.

Освіта.ua
28.10.2022

Популярні новини
В Украине откроют Офис программы «Горизонт Европа» Ключевой задачей Офиса будет предоставление целевой поддержки украинским исследователям
Физику планируют сдавать всего 2% участников НМТ Большинство абитуриентов намерено выбрать третьим предметом НМТ историю или иностранный язык
НМТ позволил зачислить рекордное количество абитуриентов В Минобразования отмечают, что выбранная модель проведения НМТ оказалась успешной
Власти обещают сделать механизм НМТ удобным Модель проведения национального мультитеста будет отвечать пожеланиям участников вступительной кампании
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев