Про затвердження Порядку формування та облаштування тимчасових екзаменаційних центрів

Наказ УЦОЯО № 34 від 20.05.2022 року

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

№ 34 від 20 травня 2022 року

Про затвердження Порядку
формування та облаштування
тимчасових екзаменаційних центрів

Відповідно до підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ Порядку проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2022 року № 433, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2022 року за № 545/37881, із метою забезпечення організованого формування та типового облаштування тимчасових екзаменаційних центрів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та облаштування тимчасових екзаменаційних центрів, що додається.

2. Директорам регіональних центрів оцінювання якості освіти у процесі формування та затвердження мережі тимчасових екзаменаційних центрів керуватися вимогами Порядку, зазначеного в пункті І цього наказу.

3. Цей наказ набуває чинності після набуття чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2022 року № 433 «Про затвердження Порядку проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 травня 2022 року за № 545/37881.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора ЮР Наталію.

Додаток: Порядок формування та облаштування тимчасових екзаменаційних центрів на 4 арк. у 1 прим.

В. о. директора                                   Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
20.05 2022 № З4

ПОРЯДОК
формування та облаштування тимчасових екзаменаційних центрів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови формування тимчасових екзаменаційних центрів для проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (НМТ), магістерського комплексного тесту (МКТ), магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) (далі - ТЕЦ) та вимоги до їх облаштування.

2. Використання приміщень та обладнання закладів освіти/організацій/установ (далі - заклади), необхідних для роботи ТЕЦ, здійснюють на безоплатній основі.

3. Будівлі, споруди та приміщення, у яких створюють ТЕЦ, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

4. ТЕЦ має бути розміщено в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час проведення тестування.

Межею ТЕЦ є зовнішній периметр будівлі (її частини), у якій організовано його роботу.

5. ТЕЦ має бути створено на базі закладів, які технічно можуть забезпечити проведення в них комп'ютерного тестування та відповідають вимогам до облаштування ТЕЦ.

6. Назва ТЕЦ повинна збігатися з найменуванням закладу, де його створено.

За наявності в закладі окремих корпусів ТЕЦ може бути створено в кожному з них. У назві такого ТЕЦ необхідно зазначати номер/назву корпусу.

Створення в приміщенні закладу двох ТЕЦ можливе за умови забезпечення окремого входу до кожного з них та позначення їх меж на час проведення тестування. У назві таких ТЕЦ потрібно зазначати індекси 1 та 2, відокремлюючи їх від іншої частини назви скісною рискою «/».

7. Адресою ТЕЦ є місцезнаходження закладу (корпусу).

ІІ. Умови формування тимчасових екзаменаційних центрів

1. ТЕЦ може бути створено на територіях адміністративно-територіальних одиниць України та інших країн згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

2. Мережу ТЕЦ формують для проведення кожної сесії тестування (зміни).

3.Рішення про створення ТЕЦ приймає регіональний центр оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр) спільно із відповідним структурним підрозділом з питань освіти і науки обласної, Київської міської державної, військової адміністрацій (далі - органи управління освітою).

Мережу ТЕЦ за межами України затверджує Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти.

4. Формування мережі ТЕЦ на території України передбачає такі етапи:

1) затвердження Міністерством освіти і науки України переліку населених пунктів України, на території яких буде створено ТЕЦ;

2) підготовка регіональним центром замовлення на формування мережі ТЕЦ для відповідної сесії тестування з урахуванням кількості осіб, які підтвердили бажання взяти участь у тестуванні на момент формування замовлення мережі ТЕЦ;

3) підготовка органом управління освітою проєкту мережі ТЕЦ, що має відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру;

4) узгодження між органом управління освітою та регіональним центром мережі ТЕЦ;

5) затвердження мережі ТЕЦ регіональним центром спільно з органом управління освітою.

5. Інформація про заклади, включені до мережі ТЕЦ, надавана обласними органами управління освітою, має бути введена до інформаційно-телекомунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти і містити:

1) найменування закладу;

2) місцезнаходження закладу;

3) прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу;

4) прізвище, ім'я, по батькові відповідального за ТЕЦ;

5)номери контактних телефонів керівника закладу та відповідального за ТЕЦ;

6) адресу електронної пошти для листування з регіональним центром;

7)кількість приміщень, що можуть бути використані як аудиторії для тестування;

8) кількість робочих місць учасників з тестування, облаштованих персональними комп'ютерами (далі - ПК);

9) кількість резервних ПК, які можуть бути використані в разі потреби;

10) кількість робочих місць персоналу, облаштованих ПК.

ІІІ. Вимоги до облаштування ТЕЦ

1. Відповідальними за підготовку приміщень ТЕЦ до проведення тестування є керівник відповідного закладу та відповідальний за ТЕЦ.

2. У приміщенні ТЕЦ або біля нього має бути укриття цивільного захисту, що може забезпечити одночасне перебування в ньому всіх учасників сесії (зміни) тестування та працівників ТЕЦ під час однієї зміни.

У ТЕЦ під час однієї зміни проходитимуть тестування, як правило, від 15 до 55 учасників.

3. У приміщенні, де розміщено ТЕЦ, повинні бути:

1) пронумеровані аудиторії з робочими місцями для учасників тестування, кількість яких має бути не меншою від запланованої кількості осіб, які мають проходити тестування під час відповідної сесії (зміни) (для позначення робочих місць учасників тестування повинна бути застосована наскрізна нумерація, починаючи з першої аудиторії);

2) робоче місце відповідального за ТЕП в окремій кімнаті, облаштоване ПК, під'єднаним до інтернету, та принтером;

3) резервний(-і) ПК, встановлений(-і) зазвичай в останній аудиторії та під'єднаний(-і) до інтернету, з позначкою «Резерв». Резервний ПК з позначкою «Резерв» може бути встановлено в кожній аудиторії.

4. У кожній аудиторії ТЕЦ мають бути:

1)від 5 до 15 робочих місць для учасників НМТ/МКТ/МТНК, облаштованих ПК, під'єднаними до інтернету;

2) робоче місце старшого інструктора, облаштоване ПК, під'єднаним до інтернету;

3)місце для особистих речей учасників НМТ/МКТ/МТНК (стіл, стільці тощо) з позначкою «Місце для особистих речей», розташоване так, щоб у разі виникнення нестандартних ситуацій у ТЕЦ не утруднювати вільний вихід учасників з аудиторії та мати зручний доступ до речей, які учасники заберуть із собою.

5. Апаратне забезпечення ПК має відповідати таким вимогам:

1) двоядерний процесор з тактовою частотою від 1,8 Гц;

2) оперативна пам'ять від 4 Гб, оптимально - 8 Гб;

3) дисплей - не менше 15 дюймів, оптимально - 17 дюймів. У разі використання ноутбуків допустимо розмір дисплею не менше 14 дюймів (рекомендована роздільна здатність FHD (1920 х 1080));

4) наявність комп'ютерного маніпулятора типу «миша»;

5) під'єднання до інтернету - широкосмугове дротове або бездротове (3G або 4G/LTE) з пропускною здатністю від 10 Мбіт/с. Під час створення кількох ТЕЦ на базі одного закладу (різні корпуси) потрібно враховувати навантаження на канали інтернет-провайдерів, що може призвести до перевантаження інтернет-мережі.

У ПК має бути відключено режим економії заряду («режим сну»).

Заборонено використовувати монітори з нечітким зображенням та монітори, у яких наявні поламки екрана.

6. Програмне забезпечення ПК має відповідати таким вимогам:

1) можливі операційні системи:

 • Windows 7/8/10/11;
 • macOS X 10.10 або новіша;
 • Ubuntu 14.04 або новіша,
 • RedHatEnterpriseLinux 6.4 або новіша й подібні (Mint, CentOS, Fedora тощо);

2) можливі браузери:

 • Edge 90 або новіша, Firefox 78 або новіша, Chrome 90 або новіша;
 • для Mac: Safari 7 або новіша, Firefox 78 або новіша, Chrome 90 або новіша;
 • для Linux: Firefox 78 або новіша, Chrome 90 або новіша.

7. Під час організації та обладнання робочого місця учасника тестування має бути дотримано таких вимог:

 • розташування робочого місця учасника тестування має унеможливлювати візуальний доступ до інформації на моніторі ПК іншого учасника;
 • робочі місця учасників тестування мають бути розміщені в аудиторії так, щоб кожне з них було добре освітлене;
 • конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розташування на його робочій поверхні ПК та комплектувальних до нього пристроїв уведення інформації (клавіатури та миші). Ширина і глибина робочої поверхні столу повинна забезпечувати можливість виконання комп'ютерних операцій та роботи з чернеткою;
 • монітор має бути розташовано на оптимальній відстані від очей учасника тестування;
 • проводи чи інші провідники, через які подається електричний струм в комп'ютерній техніці, повинні бути надійно ізольовані і механічно захищені з метою запобігання ураження електричним струмом.

Заступник директора                                  Наталія Юр

Освіта.ua
20.05.2022

Популярні новини
В ВР предлагают реально ограничить пребывание ректоров в должности Лицо, возглавлявшее учебное заведение два срока, не сможет быть избрано или назначено
Кабмин сделал шаг к проведению НМТ в 2023 году КМУ одобрил проект закона, который позволит провести вступительную кампанию по аналогии с 2022 годом
Начат перевод на бюджет отдельных категорий студентов В первом пакете предусмотрен перевод на места государственного заказа 1003 студентов
На бюджетное обучение переведут 80 тысяч студентов Более 80 тысяч студентов, учащихся на контракте, смогут перейти на бюджет
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев