Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти

Постанова КМУ № 1195 від 17.11.2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1195 від 17 листопада 2021 року

Про внесення змін до Методичних
рекомендацій щодо особливостей
виборчої системи та порядку обрання
керівника закладу вищої освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 “Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 14, ст. 358, № 70, ст. 2305; 2018 р., № 97, ст. 3201), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                      Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2021 р. № 1195

ЗМІНИ,
що вносяться до Методичних рекомендацій щодо
 особливостей виборчої системи та порядку обрання
керівника закладу вищої освіти

1. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Оголошення про проведення конкурсу розміщується засновником на офіційному веб-сайті (у разі наявності) і закладом вищої освіти на його офіційному веб-сайті не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає посаду керівника, або протягом тижня з дня утворення вакантної посади.”.

2. У пункті 10:

1) абзац восьмий виключити;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

  • “копію трудової книжки та / або інших документів, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;”;

3) абзаци одинадцятий і дванадцятий виключити.

3. У пункті 11:

1) в абзаці першому слово “публікації” замінити словом “розміщення”;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

  • “Особа, яка перемогла у конкурсі на заміщення посади керівника, надає засновнику для ознайомлення оригінали документів, зазначених у пункті 10 цих Методичних рекомендацій.”.

4. У пункті 12:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

  • “12. Засновник проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника та відсутності обмежень (заборон), встановлених статтею 42 Закону України “Про вищу освіту”, і протягом десяти календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника (далі — кандидат), які відповідають зазначеним вимогам, до закладу вищої освіти для голосування.”;

2) в абзаці другому:

  • у першому реченні слова і цифри “відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України “Про вищу освіту” замінити словами“, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, а після слів “копії трудової книжки” доповнити словами “або інших документів, які підтверджують трудову діяльність,”;
  • у другому реченні слова “подальшій участі у конкурсі” замінити словами “призначенні на посаду керівника”.

5. В абзаці першому пункту 23 слово “публікації” замінити словом “розміщення”.

6. Пункт 50 викласти в такій редакції:

  • “50. Якщо у виборах брали участь кілька осіб (кандидатур) і жодна з них не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться на сьомий календарний день після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи (кандидатури), які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за кількістю набраних голосів) опинилися дві і більше особи (кандидатури) з однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору особи (кандидатури), яка братиме участь у другому турі виборів. Порядок проведення міжтурового голосування визначається організаційним комітетом.

Переможцем виборів вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру — більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.”.

7. Пункт 501 виключити.

8. Пункти 51 і 52 викласти в такій редакції:

“51. Вибори вважаються такими, що не відбулися, у разі, коли:

  • участь у виборах взяли менш як 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;
  • у першому турі виборів брала участь одна особа (кандидатура) і вона не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, які мають право брати участь у виборах;
  • у другому турі виборів жодна з двох осіб (кандидатур) не набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

52. У разі прийняття організаційним комітетом рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, засновник після одержання такого рішення протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошує проведення нового конкурсу.”.

Освіта.ua
17.11.2021

Популярні новини
В Украине изменен порядок присуждения степени PhD Кабинет Министров утвердил новый порядок присуждения степени доктора философии
КМУ провел несколько назначений на образовательные должности Кабинет Министров осуществил несколько назначений на должности в Министерстве образования, НАЗЯВО и ДСЯО
НАН присоединится к созданию Президентского университета МОН и Национальная академия наук договорились объединить усилия для развития проекта
Государство планирует частично компенсировать получение ИТ-образования В Украине планируют внедрить программу софинансирования получения ИТ-образования
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев