Про документи про вищу ​освіту (наукові ступені)

Постанова КМУ № 811 від 09.09.2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 811 від 09 вересня 2020 року

Про документи про вищу
освіту (наукові ступені)

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені), що додається.

2. Установити, що:

  • інформація про випускників вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які здобули освіту на умовах державного замовлення, що міститься в документах про вищу освіту (наукові ступені) та додатках до них, зберігається в таких закладах освіти;
  • документи (дублікати документів) про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну;
  • дипломи спеціаліста, що видаються відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, повинні містити інформацію, передбачену переліком, затвердженим цією постановою, для дипломів магістра, а дипломи молодшого спеціаліста, що видаються відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону, — для дипломів молодшого бакалавра;
  • дипломи бакалавра (спеціаліста, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) здобувачів освіти, які розпочали навчання до 1 січня 2016 р. або у разі відрахування, переривання навчання з наступним поновленням (допуском до занять) із збереженням шифрів і назв напрямів або спеціальностей, повинні містити інформацію про здобутий напрям підготовки, спеціальність відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору;
  • дублікати документів про вищу освіту та додатки до них, видані за встановленими зразками до набрання чинності Законом України від 17 січня 2002 р. № 2984-III “Про вищу освіту”, виготовляються за формами документів відповідного ступеня, чинними на дату видачі дубліката. Замість диплома про вищу освіту та додатка до нього, виданого до запровадження ступеневої вищої освіти, видається дублікат диплома спеціаліста. Замість диплома про середню спеціальну освіту та додатка до нього, виданого до запровадження ступеневої вищої освіти, видається дублікат диплома молодшого спеціаліста;
  • дублікати документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані за формами (зразками), що втратили чинність, виготовляються за формами, чинними на дату видачі дубліката;
  • дублікати документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатки до них виготовляються за формами, чинними на дату видачі дубліката;
  • документи про освітньо-творчий ступінь оформляються закладом вищої освіти мистецького спрямування з урахуванням пункту 2 переліку, затвердженого цією постановою;
  • проведення реєстрації з присвоєнням реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти дипломів доктора філософії/ мистецтва, доктора наук, додатка до диплома європейського зразка впроваджується з 1 січня 2022 р.;
  • акредитація освітніх програм підтверджується: сертифікатом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньої програми; рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про умовну (відкладену) акредитацію освітньої програми; сертифікатом про акредитацію освітньої програми, виданим іноземним акредитаційним агентством або агентством забезпечення якості вищої освіти, включеним до переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 554. У визначених законодавством випадках освітня програма вважається акредитованою на підставі: сертифіката Міністерства освіти і науки про акредитацію освітньої програми; сертифіката Міністерства освіти і науки про державну акредитацію відповідної спеціальності на відповідному рівні вищої освіти.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству освіти і науки затвердити у тримісячний строк форми документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, зразок академічної довідки.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр України                                   Д. Шмигаль

Освіта.ua
09.09.2020

Популярні новини
МОН рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение В ведомстве рекомендуют установить режим дистанционного обучения до 15 ноября
КМУ утвердил новый Госстандарт профобразования Создание образовательных стандартов профобразования будет базироваться на компетентностном подходе
Агентство, которое аккредитовало программы вузов, утратило полномочия Нацагентство по обеспечению качества высшего образования утратило возможность осуществлять полномочия
МОН утвердило условия приема в вузы в 2022 году Условия приема являются обязательными для вузов независимо от формы собственности и управления
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев