Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України

Наказ МОН № 886 від 02.07.2020 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 886 від 02 липня 2020 року

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
від 2 липня 2020 року
та внесення змін до наказів
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 року № 1232 «Про організацію роботи щодо проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, наказу Міністерства освіти і науки України від 4 травня 2020 року № 590 «Про організацію проведення засідань Атестаційної колегії МОН в умовах карантину», Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від  2 липня 2020 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями і довести до відома закладів вищої освіти (наукових установ) інформацію про прийняті рішення та щодо видачі ними дипломів доктора філософії з відповідними номерами відповідно до списку;
 • склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового захисту дисертацій відповідно до підпунктів 2-9 пункту 4 цього наказу.

2. Скасувати рішення спеціалізованої вченої ради Д 17.613.02 ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України» від 20 червня 2019 року, протокол № 5, про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Маєвській Тетяні Григорівні на підставі висновку.

3. Висловити зауваження:

1) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Григоренко Л. В.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів щодо персональної відповідальності голови ради за науковий рівень захищених дисертацій та за порушення вимог пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів щодо оцінки публікацій здобувача голові спеціалізованої вченої ради Сердюку А. М., доктору медичних наук, професору;

б) за  порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оцінки повноти публікацій здобувача членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Бабію В. Ф., доктору медичних наук;
 • Станкевичу В. В., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику;
 • Махнюк В. М., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Комлевого О. М.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів щодо персональної відповідальності голови ради за науковий рівень захищених дисертацій голові спеціалізованої вченої ради Кресюну В. Й., доктору медичних наук, професору;

б) за  порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Вастьянову Р. С., доктору медичних наук;
 • Аппельханс О. Л., доктору медичних наук, професору;
 • Гоженку А. І., доктору медичних наук, професору;

3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Гржибовського Я. Л.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів щодо персональної відповідальності голови ради за науковий рівень захищених дисертацій голові спеціалізованої вченої ради Оросу М. М., доктору медичних наук, професору;

б) за  порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Слабкому Г. О., доктору медичних наук, професору;
 • Рогачу І. М., доктору медичних наук, професору;
 • Погоріляк Р. Ю., кандидату медичних наук, доценту;

4) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Єремеєвої Т. В.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів щодо персональної відповідальності голови ради за науковий рівень захищених дисертацій голові спеціалізованої вченої ради Оросу М. М., доктору медичних наук, професору;

б) за  порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Слабкому Г. О., доктору медичних наук, професору;
 • Рогачу І. М., доктору медичних наук, професору;
 • Миронюку І. С., доктору медичних наук, доценту;

5) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Дроняк Ю. В.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів щодо персональної відповідальності голови ради за науковий рівень захищених дисертацій голові спеціалізованої вченої ради Доценку М. Я., доктору медичних наук, професору;

б) за  порушення пункту  3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Дмитрієвій С. М., доктору медичних наук, професору;
 • Вертегелу А. О., доктору медичних наук, доценту;

в) за порушення вимог пункту 16 Порядку присудження наукових ступенів щодо якості і об’єктивності підготовки висновку про наукову та практичну цінність дисертації ректору Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України Корді М. М., доктору медичних наук, професору;

г) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності за якісне виконання здобувачем дисертації науковому керівнику Бабінець Л. С., доктору медичних наук, професору;

6) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Семенової І. В.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів щодо персональної відповідальності голови ради за науковий рівень захищених дисертацій голові спеціалізованої вченої ради Доценку М. Я., доктору медичних наук, професору;

б) за  порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Кузнєцовій Л. П., доктору медичних наук, професору;
 • Шейко С. О., доктору медичних наук, доценту;
 • Кошлі В. І., доктору медичних наук, професору;

в) за порушення вимог пункту 16 Порядку присудження наукових ступенів щодо якості і об’єктивності підготовки висновку про наукову та практичну цінність дисертації ректору Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України Корді М. М., доктору медичних наук, професору;

г) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності за якісне виконання здобувачем дисертації науковому керівнику Бабінець Л. С., доктору медичних наук, професору;

7) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Федосеєнкова С. Г. за порушення вимог пункту 16 Порядку присудження наукових ступенів щодо якості і об’єктивності підготовки висновку про наукову та практичну цінність дисертації директору ДУ «Науковий гідрофізичний центр НАН України» Щипцову  О. А., доктору географічних наук, професору;

8) стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Євтушенка Т. В., Савчука Ю. М., Сахненка Д. В. та наукового ступеня кандидата медичних наук Майстренка І. О. за порушення вимог пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів щодо надсилання до МОН у місячний строк після захисту дисертації здобувача вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

 • Бордюжій Н. П., кандидату сільськогосподарських наук;
 • Гарбар Л. А., кандидату сільськогосподарських наук;
 • Морозу О. С., кандидату сільськогосподарських наук;
 • Навет Т. І., кандидату медичних наук, доценту;

9) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Маєвської Т. Г.:

а) за порушення вимог пункту 16 Порядку присудження наукових ступенів щодо якості і об’єктивності підготовки висновку про наукову та практичну цінність дисертації ректору Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України Корді М. М., доктору медичних наук, професору;

б) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності за якісне виконання здобувачем дисертації науковому керівнику Бабінець Л. С., доктору медичних наук, професору.

4. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій з галузей науки та за науковими спеціальностями на термін до 15 травня 2021 року у складі згідно з додатком 1;

2) спеціалізовану вчену раду Д 64.852.22 Національного університету цивільного захисту України для проведення разового захисту дисертації Широбокова Юрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук  за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»;

3) спеціалізовану вчену раду Д 64.852.23 Національного університету цивільного захисту України для проведення разового захисту дисертації Миронця Сергія Миколайовича на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук  за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»;

4) спеціалізовану вчену раду Д 26.852.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 • для проведення разового захисту дисертації Гиріної Тетяни Сергіївни на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»;
 • для проведення разового захисту дисертації Яненка Ярослава Васильовича на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»»;

5) спеціалізовану вчену раду Д 26.852.25 Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

для проведення разового захисту дисертації Зелінської Анастасії Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»;

для проведення разового захисту дисертації Соловйова Максима Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»»;

6) спеціалізовану вчену Д 26.852.26 Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

для проведення разового захисту дисертації Башук Алли Іванівни на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»;

для проведення разового захисту дисертації Прикидько Ольги Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»;

7) спеціалізовану вчену раду Д 26.852.27 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця для проведення разового захисту дисертації Філіпової Лариси Валеріївни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

8) спеціалізовану вчену раду СРК 26.852.28 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського:

 • для проведення разового захисту дисертації Петренка Анатолія Григоровича на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальністю 21.02.01 «Воєнна безпека держави»;
 • для проведення разового захисту дисертації Алексєєва Михайла Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальністю 21.02.01 «Воєнна безпека держави»;

9) спеціалізовану вчену раду СРК 26.852.29 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського для проведення разового захисту дисертації Левченка Сергія Михайловича на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальністю 20.02.22 «Військова історія».

5. Внести зміни:

1) до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій згідно з додатком 2;

2) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 3;

3) до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань, яким присвоєно категорію «Б»:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

 

Засновник
(співзасновники)

Галузі науки, спеціальності

1

Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія

Національний університет фізичного виховання і спорту України

фізичне виховання та спорт медичні
спеціальності – 071, 227

 

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

 

Засновник (співзасновники)

 

Галузі науки, спеціальності

1

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal

ГО «Інститут східноєвропейських досліджень і дорадництва», Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету

 

економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 242, 281, 292

 

 

6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 4.

7. Відмовити:

1) в утворенні:

 • докторської спеціалізованої вченої ради в Одеській національній академії харчових технологій за спеціальностями 03.00.20 «Біотехнологія», 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідро біонтів» та 05.18.16 «Технологія харчової продукції» у зв’язку з порушенням вимог пункту 2.5 Положення про спеціалізовану вчену раду;
 • кандидатської спеціалізованої вченої ради в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України за спеціальностями 04.00.02 «Геохімія» та 04.00.17 «Геологія нафти і газу» у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1, 2.2, 2.6 Положення про спеціалізовану вчену раду;
 • докторської спеціалізованої вченої ради у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова за спеціальностями 14.01.10 «Педіатрія» та 14.01.13 «Інфекційні хвороби» у зв’язку з неодноразовим порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів;

2) у включенні наукових періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України у зв’язку з порушенням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, відповідно до списку згідно з додатком 5.

8. У зв’язку з неодноразовим порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів припинити повноваження спеціалізованої вченої ради Д 17.613.02 ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України», дозволивши провести захист дисертацій здобувачів наукових ступенів, стосовно яких до МОН подано повідомлення про прийняття дисертації до захисту і призначення офіційних опонентів в установленому порядку.

9. Внести зміни:

1) до розділу ІІ. Категорія «Б» (І. Друковані періодичні видання) додатку 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 травня 2019 року № 612 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року», замінивши у колонці четвертій пункту 10 цифри «093» цифрами «293»;

2) до розділу ІІ. Категорія «Б» (І. Друковані періодичні видання) додатку 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 року № 1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 15 жовтня 2019 року», замінивши у колонці четвертій пункту 72 цифри «122» цифрами «123»;

3) до розділу ІІ. Категорія «Б» (І. Друковані періодичні видання) додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975», замінивши у колонці четвертій пункту 143 цифри «274» цифрами «275» та доповнивши колонку третю пункту 165 словами «Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»».

10. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Інна Єрко) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра                              Сергій Шкарлет

Освіта.ua
02.07.2020

Популярні новини
МОН рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение В ведомстве рекомендуют установить режим дистанционного обучения до 15 ноября
КМУ утвердил новый Госстандарт профобразования Создание образовательных стандартов профобразования будет базироваться на компетентностном подходе
Агентство, которое аккредитовало программы вузов, утратило полномочия Нацагентство по обеспечению качества высшего образования утратило возможность осуществлять полномочия
МОН утвердило условия приема в вузы в 2022 году Условия приема являются обязательными для вузов независимо от формы собственности и управления
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев