Про оголошення конкурсного відбору у 2018 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Наказ МОН № 915 від 16.08.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 915 від 16 серпня 2018 року

Про оголошення конкурсного відбору у 2018 році
проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Пpo затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.01.2016 за № 15/28145, а також з метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки‚ конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити з 20.08.2018 конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах (далі ЗВО та НУ), що належать до сфери управління МОН (далі - Конкурс), виконання яких розпочнеться з 2019 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою:

 • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
 • розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

2. Створити Конкурсну комісію з відбору проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать, до сфери управління МОН (далі - Конкурсна комісія), та затвердити її персональний склад, що додається.

3. Затвердити:

 • персональний склад Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН (далі - Рада), та секцій Ради за фаховими напрямами (далі - Секції), що додається;
 • оціночну шкалу до форми науково-експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання проекту на проведення наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки, що додається.

4. Затвердити форму інформації до проекту (для подальшої публікації), що додається.

5. Ректорам ЗВО та директорам НУ:

1) до 20.09.2018 провести перший етап Конкурсу в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»;

2) за результатами першого етапу Конкурсу до 10.10.2018 надіслати поштою до департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.):

a) супровідний лист з переліком проектів робіт, розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з 2019 року;

б) проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, що оформлені за зразком, наведеним у додатку 1 до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого наказом МОН від 14.12.2015 № 1287, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.01.2016 № 15/28145;

в) документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу: копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради щодо переліку рекомендованих проектів для подальшого прохолження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу;

г) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців кожного проекту;

д) інформацію до проекту (для поцальшої публікації).

6. Департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.):

1) здійснити організацію проведення Конкурсу;

2) до 21.11.2018 забезпечити підготовку та проведення експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молоцих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН, на засіданнях Секцій Ради;

3) здійснити організаційні заходи ЩОДО роботи Конкурсної комісії.

7. Конкурсній комісії до 10.12.2018 здійснити аналіз роботи Ради та визначити проекти, які рекомендовані до виконання.

8. Про результати Конкурсу департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. A.) до 25.12.2018 забезпечити підготовку і видання наказу МОН та поінформувати ЗВО та НУ.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Стріху М. В.

Міністр                                Л. М. Гриневич

Освіта.ua
16.08.2018

Популярні новини
Опубликован консолидированный рейтинг вузов Украины – 2022 Освіта.ua составлен Консолидированный рейтинг украинских заведений высшего образования
Педагогов освободили от призыва во время мобилизации ВР приняла в целом законопроект, расширяющий категории лиц, не подлежащих призыву
МОН: вузы самостоятельно определят даты начала обучения Заведения высшего образования самостоятельно определят дату начала нового учебного года
Педагогов могут освободить от призыва ВР поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий отсрочку для педагогов
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев