Osvita.ua Законодательство Высшее образование Про навчальні плани і освітні програми підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у 2018/2019 н.р.

Про навчальні плани і освітні програми підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у 2018/2019 н.р.

Лист ІМЗО № 22.1/10-2866 від 09.08.18 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 22.1/10-2866 від 09 серпня 2018 року

Навчально-методичні (науково-методичні)
центри (кабінети) професійно-технічної освіти

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Про навчальні плани і освітні програми
підготовки за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста у 2018/2019 н.р.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» від 21.03.17 № 1958-VІІІ щодо підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста визначено, що освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, яка провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності зазначеного Закону, продовжується в межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою.

Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста як рівня вищої освіти проводиться у 2019 році.

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, при формуванні навчальних планів на 2018-2019 н.р. необхідно врахувати, що вони здійснюють підготовку за певними освітньо-професійними програмами (підпункт 3 п.2 розділу ХV Закону України «Про вищу освіту»), які розроблені у 2009-2015 роках. Освітньо-професійні програми підготовки молодших спеціалістів, які були затверджені до набуття чинності Законом України «Про вищу освіту», як правило, передбачають вимірювання обсягу загального навчального навантаження та обсягу окремих дисциплін не тільки в годинах, але й в кредитах ЄКТС (1 кредит =36 годин).

Відповідно до підпункту 2 пункту 7 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» з 1 вересня 2015 року було передбачено зменшення обсягу одного кредиту ЄКТС до 30 годин за новими освітніми програмами.

Рекомендуємо закладам професійної (професійно-технічної) освіти при складанні навчальних планів на 2018-2019 н.р. загальний обсяг навантаження вказувати в кредитах ЄКТС згідно з діючими освітньо-професійними програмами (3 роки навчання – 180 кред., 2 роки – 120 кред., 2,5 р. – 150 кред.), але розрахунок годин виконувати з урахуванням обсягу одного кредиту в кількості 30 годин.

Кредити ЄКТС обсягом 36 годин, які були запроваджені наказом МОН від 20.10.04 року № 812, замінюються на кредити ЄКТС обсягом 30 годин без зміни кількості кредитів.

Надалі використовується лише кредит ЄКТС в 30 годин. Оскільки обсяг 1 кредиту зменшився (1кредит = 30 годин), загальна кількість годин буде зменшена (180 кред. – 5400 годин замість 6480, 120 кред. – 3600 годин замість 4320, 150 кред. – 4500 годин замість 5400), а також зменшиться кількість годин з навчальних дисциплін.

При розробленні навчальних планів на підставі освітньо-професійної програми кредити встановлюються для всіх складових навчального плану (семестр, дисципліни, практика, курсові та кваліфікаційні роботи).Загальний обсяг на рік – 60 кредитів.

На семестр можна встановлювати по 30 кредитів, на триместри – по 20 кредитів або пропорційно тривалості визначених закладом освіти періодів навчання.

При формуванні змісту навчального плану кількість кредитів для дисциплін, зазначених у освітньо-професійній програмі, залишається без змін, а загальна кількість навчальних годин на предмет повинна складатись із добутку кількості кредитів на 30 годин.

Кількість аудиторних годин по дисциплінах на тиждень за семестрами можна не змінювати, зменшити лише кількість годин самостійної роботи учня (студента).

Великі за обсягом навчальні дисципліни, що вивчаються впродовж кількох періодів навчання, поділяються на модулі, за якими також встановлюються кредити. Навчальним складовим, які плануються в обсягах тижнів (наприклад, практики, екзаменаційні сесії тощо) можна встановлювати 1,5 кредити за кожний тиждень.

Кількість аудиторних годин в одному кредиті може відрізнятися залежно від циклів і профілів підготовки (для природничо-наукових, технічних спеціальностей більше аудиторних годин, для гуманітарних – більше індивідуальних, самостійних годин).

Програми для упровадження дуальної форми навчання можуть передбачати від 30% до 50% обсягу навчання на робочому місці.

Не рекомендується встановлювати навчальним складовим величини кредитів, котрі не є цілими числами, пропонується округлювати кількість кредитів до цілих чисел.

Допускається зменшення кількості навчальних дисциплін шляхом поєднання їх змісту з метою запобігання його дублювання.

У навчальних та робочих навчальних планах, залікових книжках учнів (студентів), додатку до диплому, академічних довідках, академічних журналах, відомостях про успішність студентів, інших документах в графі «Години» (у тих документах, де вона є) через дріб зазначається кількість кредитів ЄКТС (наприклад 45/1,5).

Навчальний план на 2018-2019 н.р. затверджується у встановленому порядку. Примірна структура навчального плану додається.

В.о. директора                         Ю.І.Завалевський

Освіта.ua
09.08.2018

Ведущие компании и учебные заведения Предложения от ведущих учебных заведений Украины и зарубежья. Только лучшие вузы, компании, образовательные курсы, школы, агентства.
Популярні новини
В Украине проведут мониторинг знаний студентов-медиков В ближайшее время правительство может утвердить решение о международном мониторинге знаний студентов
Рейтинг вузов по результатам вступительной кампании Опубликован первый рейтинг высших учебных заведений по результатам вступительной кампании 2018 года
МОН: выборы членов НАЗЯВО будут прозрачными В ведомстве отмечают, что процедура избрания членов агентства учитывает европейский опыт
Минюст утвердил Условия приема младших специалистов Абитуриенты, поступающие на базе 11 классов, будут подавать э-заявления, а на базе 9 - в бумажной форме
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!