Про оголошення конкурсного відбору у 2017 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Наказ МОН № 983 від 03.07.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 983 від 03 липня 2017 року

Про оголошення конкурсного відбору у 2017 році
проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26.04.2017 № 655 «Пpo внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 року за № 655/30523), a також з метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити з 03 липня 2017 року конкурсний відбір у 2017 році проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах (далі - ВНЗ та НУ), що належать до сфери управління МОН (далі Конкурс), подальше виконання яких розпочнеться у 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою:

 • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
 • розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

2. Створити Конкурсну комісію з відбору проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до сфери управління МОН (далі - Конкурсна комісія), та затвердити її персональний склад, що додається.

3. Затвердити:

 • персональний склад Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до сфери управління МОН (далі - Рада), та секцій Ради за фаховими напрямами (далі Секції), що додається;
 • оціночну шкалу до форми науково-експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання проекту на проведення наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки, що додається.

4. Затвердити форму інформації до проекту (для подальшої публікації), що додається.

5. Ректорам ВНЗ та директорам НУ:

1) до 30 серпня 2017 року провести перший етап Конкурсу в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»;

2) за результатами першого етапу Конкурсу до 04 вересня 2017 року надіслати поштою до департаменту науково-технічного розвитку МОН (Чеберкус Д. В.):

а) супровідний лист з переліком проектів робіт, розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2017 році;

б) проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, що оформлені за зразком, наведеним у додатку 1 до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого наказом МОН від 14.12.2015 № 1287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 р. № 15/28145 (із змінами, внесеними наказом МОН від 26.04.2017 № 655 «Пpo внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 року за № 655/30523);

в) документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу: копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради щодо рекомендованих проектів для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу;

г) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців кожного проекту;

д) інформацію до проекту (для подальшої публікації).

6. Департаменту науково-технічного розвитку МОН (Чеберкус Д. В.):

1) здійснити організацію проведення Конкурсу;

2) забезпечити необхідні умови для проведення засідань Робочої групи з питань організації процедури конкурсного відбору проектів, затвердженої наказом МОН від 24.05.2017 № 746;

3) до 18 вересня 2017 року забезпечити підготовку та проведення експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до сфери управління МОН, на засіданнях Секцій Ради;

4) здійснити організаційні заходи щодо роботи Конкурсної комісії;

7. Конкурсній комісії до 25 вересня 2017 року здійснити аналіз роботи Ради та визначити проекти, які рекомендовані до виконання.

8. Про результати Конкурсу видати відповідний наказ МОН та поінформувати ВНЗ та НУ (Чеберкус Д. В.).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Стріху М. B.

Міністр        Л. М. Гриневич

Освіта.ua
03.07.2017

Популярні новини
Условия приема в вузы зарегистрированы в Минюсте Документ, устанавливающий правила вступительной кампании, вступит в силу в ближайшее время
Стоимость обучения одного студента - 63 тысячи грн В 2020 году средние расходы на обучение студента по госзаказу составили 63 тысячи грн в год
Вузы будут публично отчитываться об эффективности ректоров Рада приняла закон о мониторинге достижения показателей деятельности вузов
КМУ возобновил процедуру лишения ученых степеней Кабинетом Министров утвердил Порядок присуждения и лишения ученой степени доктора наук
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев