Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Наказ МОН № 697 від 21.06.2016 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 697 від 21 червня 2016 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 липня 2016 р. за № 907/29037

Про затвердження Порядку прийому
для здобуття вищої та професійно-технічної освіти
осіб, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період її проведення)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

Відповідно до Закону України від 19 квітня 2016 року № 1114-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П.К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
21.06.2016  № 697

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 липня 2016 р. за № 907/29037

ПОРЯДОК
прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб,
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту та прийому на навчання до вищих і професійно-технічних навчальних закладів для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), із наданням можливості вступати до тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації.

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 • заявник - особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес (перелік надано у додатку 1) (далі - Заявник);
 • освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та підписується особисто.

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти Заявниками.

Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з населених пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або які розташовані на лінії зіткнення, або на території проведення антитерористичної операції після 01 січня в рік вступу до навчального закладу.

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

4. Заявники мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;
 • прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до вищих навчальних закладів (з урахуванням вимог пункту 24-1 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту») або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

{Абзац четвертий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, не визнаються.

ІІ. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання та державної підсумкової атестації

1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти Заявниками організовується в освітніх центрах «Донбас-Україна» (далі - Центр) в містах: Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Суми, Слов’янськ, Торецьк, Харків.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

2. Центри створюються на базі вищих навчальних закладів спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської та Харківської обласних державних адміністрацій, Луганської та Донецької обласних військово-цивільних адміністрацій серед загальноосвітніх навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені загальноосвітні навчальні заклади).

Вищі навчальні заклади забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та вищих навчальних закладів.

3. Центри:

 • забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника;
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
 • організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до вищого навчального закладу та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до вищого навчального закладу (відповідальний - вищий навчальний заклад) або професійно-технічного навчального закладу;
 • сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку вищого навчального закладу (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до вищого навчального закладу або відмови в її наданні);
 • сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

4. Центри працюють з 19 червня до 30 вересня.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти та професійно-технічної освіти

{Назва розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх Заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків, законних представників) (для неповнолітніх Заявників).

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали  документів повертаються Заявнику.

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Заявникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 2.2 розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за № 498/15189. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі з української мови та історії України відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом одного робочого дня відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його Заявникові відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800.

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації в довільній формі є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до вищих навчальних закладів відповідно до Переліку. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

{Абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів.

2. Правила прийому Заявників до вищого навчального закладу відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до Правил прийому до цього вищого навчального закладу.

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

3. Особливості подання документів Заявником:

 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • за бажанням подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

4. Документи від Заявника для вступу на денну форму навчання для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18 години 27 липня.

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до вищого навчального закладу документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому уповноваженого вищого навчального закладу.

6. Вступні іспити проводяться вищими навчальними закладами до 20 вересня, для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - до 27 липня.

7. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі базової загальної середньої освіти, визначається як сума середнього бала документа про базову загальну середню освіту (або довідки) та вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

{Абзац перший пункту 7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.

8. Вищий навчальний заклад оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою навчання у строки, встановлені Умовами прийому.

{Абзац перший пункту 8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

{Пункт 8 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

 • при вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 12.00 години 28 липня;
 • при вступі на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12.00 години 01 серпня.

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачених Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії вищого навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з вищого навчального закладу.

10. Зарахування Заявників здійснюється:

 • на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 12.00 години 07 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу, але не пізніше 30 вересня;
 • на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу.

{Пункт 10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

V.​ Прийом до професійно-технічних навчальних закладів

1. Заявник має право вступати до професійно-технічного навчального закладу на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

2. Заявник - громадянин України має право вступати до професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

3. Прийом Заявників до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до правил прийому професійно-технічного навчального закладу, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Особливості подання документів Заявником:

 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому професійно-технічного навчального закладу документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з професійно-технічного навчального закладу.

5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

6. Заявники зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах  ліцензованого обсягу.

Директор департаменту вищої освіти       О.І. Шаров

Освіта.ua
21.06.2016

Популярні новини
Оценивание степеней риска для вузов автоматизируют С 2021 года определение степени риска в сфере высшего образования будет осуществляться в ЕДЕБО
Президент подписал закон о выборах ректоров Новый закон вводит второй тур выборов руководителей высших учебных заведений
Вузы могут самостоятельно выбрать форму обучения В МОН отмечают, что учебные заведения могут отдавать предпочтение смешанной форме обучения
Государство не сможет финансировать такое количество вузов, - Шкарлет Государство не сможет финансировать такое количество заведений, при этом изменения должны происходить постепенно
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев