Про утворення Міжвідомчої робочої групи з моніторингу і організаційно-методичного забезпечення розвитку національної інноваційної системи України

Наказ МОН №1205 від 06.10.16 року

MIHICTEPCTBO OCBITИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1205 від 06 жовтня 2016 року

Про утворення Міжвідомчої робочої групи
з моніторингу і організаційно-методичного
забезпечення розвитку національної
інноваційної системи України

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, підпунктів 1, 26 пункту 4, підпункту 3 пункту 6, пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 HAKA3УЮ:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з моніторингу і організаційно-методичного забезпечення розвитку національної інноваційної системи України (далі - Міжвідомча робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу, що додається.

3. Міжвідомчій робочій групі:

1) до 12 жовтня 2016 року провести установче засідання Міжвідомчої робочої групи;

2) до 15 листопада 2016 року розробити план діяльності Міжвідомчої робочої групи з реалізації заходів щодо розвитку національної інноваційної системи України;

3) до 20 грудня 2016 року розробити та подати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента Украіни, Кабінету Міністрів України, що регулюють розвиток національної інноваційної системи України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

Міністр       Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з моніторингу і організаційно-методичного забезпечення розвитку національної інноваційної системи України

1. Міжвідомча робоча група з моніторингу і організаційно-методичного забезпечення розвитку національної інноваційної системи України (далі - Міжвідомча робоча група) є дорадчим органом при Міністерстві освіти і науки України (далі - МОН).

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами МОН та цим Положенням.

3. Oсновними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

 • проведення моніторингу розвитку національної інноваційної системи України;
 • підготовка пропозицій щодо заходів з розвитку національної інноваційної системи;
 • підготовка пропозицій з удосконалення інноваційного законодавства.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

 • аналізує міжнародний досвід і практику розбудови національних інноваційних систем;
 • організовує проведення моніторингу розвитку національної інноваційної системи України і аналізує його результати;
 • за підсумками проведеного моніторингу розвитку національної інноваційної системи України готує з урахуванням кращих міжнародних практик та надає МОН пропозиції щодо подальшого її формування та реалізації відповідних заходів;
 • готує та надає МОН пропозиції щодо внесення змін до діючого законодавства з питань формування та забезпечення функціонування національної інноваційної системи;
 • аналізує використання державної підтримки розвитку національної інноваційної системи України та готує пропозиції щодо підвищення її ефективності.

5. Міжвідомча робоча група має право:

 • утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
 • організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група діє у складі трьох співголів - представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної науково-технологічної асоціації України та членів групи.

7. Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання.

Засідання Міжвідомчої робочої групи може проводитись у формі опитування.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде співголова - представник Міністерства освіти і науки України, а за його відсутності - один із співголів.

9. Співголова Міжвідомчої робочої групи - представник Міністерства освіти і науки України:

 • формує порядок денний засідань Міжвідомчої робочої групи;
 • веде засідання Міжвідомчої робочої групи;
 • підписує протоколи засідань;
 • здійснює інші функції та повноваження, що випливають із покладених на Міжвідомчу робочу групу завдань.

10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

11. Секретар Міжвідомчої робочої групи:

 • здійснює організаційне забезпечення засідань Міжвідомчої робочої групи;
 • інформує членів Міжвідомчої робочої групи про дату, місце і час проведення засідань;
 • забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань;
 • забезпечує ведення та зберігання документації, пов’язаної з роботою Міжвідомчої робочої групи.

12. Рішення Міжвідомчої робочої групи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю від складу Міжвідомчої робочої групи, оформлюються протоколом та мають рекомендаційний характер.

У разі своєї незгоди з прийнятим Міжвідомчою робочою групою рішенням член (члени) Міжвідомчої робочої групи може (можуть) викласти у письмовому вигляді окрему думку, яка додається до протоколу засідання Міжвідомчої робочої групи.

Члени Міжвідомчої робочої групи мають право бути ознайомленими з будь-якою інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції Міжвідомчої робочої групи, та висловлювати свої думки‚ пропозиції, зауваження, що розглядаються на засіданнях Міжвідомчої робочої групи.

13. Результати роботи Міжвідомчої робочої групи оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН.

Директор департаменту інноваційної
діяльності та трансферу технологій       B. C. Шовкалюк

Освіта.ua
06.10.2016

Популярні новини
В Украине реорганизуют сеть колледжей и подразделений вузов МОН предлагает прекратить деятельность обособленных структурных подразделений вузов
МОН поддерживает отмену отсрочки для некоторых студентов В МОН говорят, что поступление в вуз не должно быть формальностью для получения разрешений
Бюджетное обучение в будущем станет грантовым Гранты на обучение не будут покрывать полную стоимость получения образования в университете
В Украине снизят учебную нагрузку на преподавателей вузов В ВР зарегистрирован законопроект, снижающий учебную нагрузку работников
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев