Про утворення Ради ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції

Наказ МОН № 50 від 26.01.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 50 від 26 січня 2016 року

Про утворення Ради ректорів вищих
навчальних закладів, які тимчасово
переміщені із зони проведення
антитерористичної операції

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 НАКАЗУЮ:

1. Утворити тимчасовий консультативно-дорадчий орган Міністерства освіти і науки України - Раду ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції (далі Рада).

2. Затвердити Положення "Про Раду ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції", що додається.

3. Затвердити персональний склад Ради, що додається.

4. Департаменту вищої освіти (Шаров O. I.) забезпечити організацію та координацію роботи Ради.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра (Совсун І. Р.)

Т.в.о. Міністра       Совсун І. Р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 січня 2016 року № 50

Положення
про Раду ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції

Дане Положення регламентує порядок та визначає основні напрямки діяльності Ради ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції, що створена з метою більш ефективного забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, а також захисту прав учасників освітнього процесу з урахуванням складної гуманітарної, політичної та соціально-економічної ситуації, яка склалась на окремих територіях Донецької та Луганської областей, та особливих умов діяльності таких вищих навчальних закладів.

1. Загальні положення

1.1. Рада ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції (далі - Рада), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві освіти і науки України, що створюється для координації діяльності вищих навчальних закладів України, які переміщені із зони проведення антитерористичної операції з питань організації їх функціонування, освітньої і наукової діяльності, гуманітарної та соціальної складової навчального та виховного процесу.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Рада організовує свою роботу у тісній взаємодії з Міністерством освіти і науки України, іншими міністерствами та відомствами, а також місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

1.4. Рішення Ради мають рекомендаційний характер з питань, що входять до їх компетенції, згідно з цим Положенням.

2. Основні завдання Ради

2.1. Участь у розробці проектів рішень, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції.

2.2. Ініціювання обговорення проблем вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції за участю представників органів держаної влади та органів місцевого самоврядування.

2.3 Вивчення проблем та поширення передового досвіду організації діяльності вищих навчальних закладів, проведення соціологічних досліджень в колективах. Внесення за результатами аналізу пропозицій до Міністерства освіти і науки України щодо покращення діяльності вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції.

2.4. Організація та координація спільного використання науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічних ресурсів вищих навчальних закладів для розв'язання важливих потреб галузі освіти і науки, зокрема розвитку тимчасово переміщених вищих навчальних закладів із зони проведення антитерористичної операції.

2.6. Розробка та участь у заходах щодо соціального захисту працівників та здобувачів освіти тимчасово переміщених вищих навчальних закладів із зони проведення антитерористичної операції.

2.7. Інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

3. Організація роботи Ради

3.1. До складу Ради можуть входити керівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів із зони проведення антитерористичної операції.

Персональний склад Ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

3.2. Вищим керівним органом Ради є засідання членів Ради ректорів переміщених вищих навчальних закладів із зони проведення антитерористичної операції.

3.3. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому приймає участь не менше 2/3 від її персонального складу.

3.4. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання скликаються за рішенням Ради, на письмову вимогу голови Ради або не менше однієї третини від складу Ради.

3.5. Питання, що підлягають розглядові на засіданні Ради, місце і час його проведення визначаються головою Ради і письмово доводяться до членів Ради не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня проведення засідання.

3.6. Засідання Ради оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

3.7. Рада має право утворювати своїм рішенням постійні або тимчасові робочі органи: комісії з основних напрямків діяльності тимчасово переміщених вищих навчальних закладі із зони проведення антитерористичної операції, робочі групи тощо.

4. Права і обов'язки голови Ради

4.1. Керівництво Радою здійснює Голова, а за його відсутністю його заступник.

Голова Ради може бути усунутий зі своєї посади за результатами загального таємного голосування членів Ради. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків членів Ради.

4.2. Голова Ради, його заступник та секретар Ради обираються на першому засіданні простою більшістю голосів.

4.3. Голова Ради організовує роботу відповідно до плану, що обговорюється і затверджується на засіданні Ради.

4.4. Голова Ради має наступні права та обов'язки:

  • планувати роботу Ради;
  • приймати рішення та виконувати управлінські функції, що відповідають даному Положенню;
  • організовувати роботу відповідно до плану, спрямовану на якісне виконання рішень Ради в установлені терміни;
  • скликати і забезпечувати проведення засідань Ради у терміни, встановлені цим Положенням;
  • звітувати Раді про свою роботу не менше, ніж раз на рік;
  • формувати робочі групи із наступним затвердженням їхнього складу на засіданні Ради для здійснення аналітичної роботи в межах завдань, визначених цим Положенням;
  • організовувати поточну роботу Ради в межах своїх повноважень між засіданнями Ради.

4.5. Під час складання своїх повноважень голова Ради ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції звітує про свою роботу на засіданні Ради, яка дає оцінку ефективності його діяльності.

Директор департаменту вищої освіти       Шаров O. І.

Освіта.ua
26.01.2016

Популярні новини
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2023 года Освіта.ua представляет рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев