Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266

Наказ МОН № 1151 від 06.11.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1151 від 06 листопада 2015 року

Про особливості запровадження переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 266

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Таблицю відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (далі – Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (далі – Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (далі – Перелік 2015), що додається.

2. Затвердити Таблицю відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (далі – Перелік 3) та Переліку 2015, що додається.

3. Затвердити Таблицю відповідності Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за № 1133/19871 (далі – Перелік 2011), та Переліку 2015, що додається.

4. Затвердити форму Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та ліцензованого обсягу, затвердженого наказом МОН від 06 листопада 2015 року № 1185.

5. Керівникам вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та розробляють Правила прийому до вищого навчального закладу в 2016 році, до 30 листопада 2015 року подати до Міністерства освіти і науки України такі документи:

  • заяву про перехід до нового переліку спеціальностей;
  • копію ліцензії, завірену печаткою вищого навчального закладу, перелік сертифікатів про акредитацію із зазначенням серії, номера, напряму (спеціальності), освітньо-кваліфікаційного рівня та строку дії (витяг з рішення Акредитаційної комісії щодо ліцензування напрямів підготовки (спеціальностей), які не внесені до ліцензії);
  • проект акту узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу вищих навчальних закладів, встановленої форми.

6. Встановити, що ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра і магістра за спеціальностями Переліку 2015 узгоджується Міністерством освіти і науки України за поданням вищих навчальних закладів у випадку:

  • відповідності одного напряму (спеціальності) Переліку 1, Переліку 2, Переліку 3, який ліцензований (відкритий) у вищому навчальному закладі, одній спеціальності Переліку 2015, з встановленням для неї такого самого або меншого ліцензованого обсягу;
  • відповідності одного напряму (спеціальності) Переліку 1, Переліку 2, Переліку 3, який ліцензований (відкритий) у вищому навчальному закладі, декільком спеціальностям Переліку 2015, з розподілом ліцензованого обсягу між спеціальностями Переліку 2015 таким чином, щоб загальний ліцензований обсяг не перевищував ліцензованого обсягу, визначеного ліцензією вищого навчального закладу для напрямів (спеціальностей) Переліку 1, Переліку 2 та Переліку 3;
  • відповідності декількох напрямів (спеціальностей) Переліку 1, Переліку 2, Переліку 3, які ліцензовані (відкриті) у вищому навчальному закладі, одній спеціальності Переліку 2015, зі встановленням ліцензованого обсягу, який не може перевищувати суми ліцензованих обсягів напрямів (спеціальностей), визначених ліцензією вищого навчального закладу для напрямів (спеціальностей) Переліку 1, Переліку 2 та Переліку 3.

7. Встановити, що за результатами акредитації напрямів підготовки бакалавра Переліку 1, проведеної у 2015-2020 роках, спеціальностей спеціаліста, магістра Переліку 2, проведеної у 2015-2017 роках, спеціальностей молодшого спеціаліста Переліку 3, проведеної у 2015-2020 роках навчальному закладу видається сертифікат про акредитацію спеціальності із зазначенням у ньому кодів (шифрів) та назв спеціальностей (напрямів) Переліку 1, Переліку 2, Переліку 3 та Переліку 2015 відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей та ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

8. Вищим начальним закладам, відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей та ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, розробити та запровадити з 01 вересня 2016 року освітні програми, навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту».

9. Цей наказ поширюється на професійно-технічні навчальні заклади, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

10. Департаменту вищої освіти (Бондаренко С.І.) забезпечити  державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його публікацію на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

Міністр       С. М. Квіт

Освіта.ua
06.11.2015

Популярні новини
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2022 года Освіта.ua презентует рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Рейтинг вузов по результатам вступительной кампании Опубликован ежегодный рейтинг заведений высшего образования по результатам вступительной кампании 2021 года
Расходы на образование в 2022 году сократили на 14 млрд грн Образовательная субвенция местным бюджетам в 2022 году будет сокращена почти на 11 млрд гривен
Всем педагогам гарантируют выплату зарплаты Педагогам гарантируют обеспечение выплаты зарплаты или сохранение среднего заработка
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев