Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра

Лист МОН № 1/9-736 від 06.12.07 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-736 від 06 грудня 2007 року

Керівникам вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації,
які здійснюють підготовку
педагогічних працівників

Про Перелік напрямів (спеціальностей) та
їх поєднання з додатковими спеціальностями

і спеціалізаціями для підготовки педагогічних

працівників за освітньо-кваліфікаційними

рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" Міністерство освіти і науки надсилає Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

У педагогічних та класичних університетах, педагогічних коледжах (училищах) підготовка педагогічних працівників здійснюється за галузями наук: „Освіта" (за напрямами "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", „Технологічна освіта", "Корекційна освіта", „Соціальна педагогіка", Фізичне виховання", „Здоров'я людини); „Гуманітарні науки та мистецтво" (за напрямами „Музичне мистецтво", „Образотворче мистецтво", „Історія", „Філологія"); „Природничі науки" (за напрямами „Хімія", „Біологія", „Географія", „Математика", „Фізика"). Підготовка педагогічних працівників може також здійснюватися в інших вищих навчальних закладах за умови наявності відповідних ліцензій та виконання ними вимог галузевих стандартів вищої педагогічної освіти.

Враховуючи необхідність якісної підготовки педагогічних працівників до роботи у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, забезпечення їх готовності до викладання не менше ніж двох шкільних предметів та проведення позашкільної роботи, навчання майбутніх педагогів здійснюється за поєднаними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями. Таке поєднання здійснюється з урахуванням спорідненості галузей наук, що відображаються у шкільних навчальних предметах, видів педагогічної діяльності в середній школі, дошкільних і позашкільних навчальних закладах та обсягу часу, передбаченого на вивчення відповідних шкільних навчальних предметів.

Для підготовки педагогічних працівників до викладання у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу небазових шкільних навчальних предметів, проведення позашкільної роботи, задоволення особистісних освітніх інтересів студентів та врахування професійних потреб замовника на відповідних напрямах підготовки запроваджуються спеціалізації. Особливість педагогічних спеціалізацій полягає в тому, що вони передбачають як поглиблення змісту відповідних напрямів (спеціальностей), так і забезпечують необхідну фахову підготовку з різних  напрямків педагогічної діяльності. Спеціалізації вводяться на відповідних напрямах (спеціальностях) з урахуванням їх органічної спорідненості для підготовки педагогічних працівників до викладання навчальних предметів варіативної компоненти навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.

Фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, підготовка яких здійснюється за поєднаними напрямами або напрямом і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється кваліфікація за першим напрямом відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра.

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, підготовка яких здійснюється за поєднаними спеціальностями або спеціальністю і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється кваліфікація за першою і другою спеціальностями, додатковою спеціальністю, спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплома.

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня магістра присвоюється кваліфікація викладача за першою спеціальністю як таким, що мають поглиблену фундаментальну підготовку, що передбачає можливість їх працевлаштування у вищих і професійно-технічних навчальних закладах та у науково-дослідних установах, а також кваліфікація за другою спеціальністю, спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплома.

При поєднанні спеціальностей, наприклад, „Фізика і математика", випускник за першою спеціальністю здобуває академічну і професійну освіту, що відображається у записі в дипломі: „Фізик. Вчитель фізики"; за другою спеціальністю - професійну освіту: „Вчитель математики".

Особи, підготовка яких здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра в класичних університетах та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій, можуть здобути їх за умови виконання вимог галузевого стандарту педагогічної освіти щодо психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної та практичної підготовки.

Зміст і обсяг фундаментальної підготовки за першим напрямом (спеціальністю) має відповідати змісту й обсягу такої підготовки з інших відповідних напрямів (спеціальностей), що забезпечує рівні академічні права осіб, які пройшли таку підготовку.

Фундаментальна підготовка з другого напряму (спеціальності), додаткової спеціальності, спеціалізації визначається з урахуванням специфіки даного поєднання і має бути достатньою для здобуття кваліфікації педагогічного працівника.

З поєднаних напрямів (спеціальностей), додаткових спеціальностей і спеціалізацій фундаментальна підготовка здійснюється паралельно з обох напрямів (спеціальностей). Для забезпечення системності у вивченні навчальних дисциплін, уникнення дублювання навчального матеріалу та зміцнення міжпредметних зв'язків фундаментальна підготовка здійснюється шляхом впровадження інтегрованих навчальних дисциплін.

Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра запроваджується з 2008/2009 навчального року і поширюється на всі вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.

Лист Міністерства освіти України від 15 квітня 1998 року № 1/9-163 "Про перелік спеціальностей, спеціалізацій, їх поєднання і кваліфікацій для підготовки педагогічних кадрів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" вважати таким, що втратив чинність.

Додаток: на 23 арк.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

Загрузить: list_1_9_736_07.doc (302.00 Кб.)


06.12.2007

Популярні новини
МОН рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение В ведомстве рекомендуют установить режим дистанционного обучения до 15 ноября
КМУ утвердил новый Госстандарт профобразования Создание образовательных стандартов профобразования будет базироваться на компетентностном подходе
Агентство, которое аккредитовало программы вузов, утратило полномочия Нацагентство по обеспечению качества высшего образования утратило возможность осуществлять полномочия
МОН утвердило условия приема в вузы в 2022 году Условия приема являются обязательными для вузов независимо от формы собственности и управления
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев