Про затвердження Порядку проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ

Наказ МВС, МОНмолодьспорт, МО України №77/462/263 від 19.05.11 року

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№77/462/263 від 19 травня 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2011 р. за №712/19450

Про затвердження Порядку проведення
експерименту з підготовки фахівців
для Міністерства внутрішніх справ

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №2355-р "Про проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ" та з метою вдосконалення системи підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України наказуємо:

1. Забезпечити, починаючи з 1 вересня 2011 року, проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ України за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант" (далі - експеримент).

2. Затвердити Порядок проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ України (далі - Порядок), що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам (начальникам) вищих навчальних закладів МВС України:

3.1. Організувати роботу з відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС за державним замовленням для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

3.2. Довести Порядок до відома кандидатів на навчання.

4. Департаменту кадрового забезпечення (Казанський Ю.С.) МВС України:

4.1. До 01.07.2011 забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку галузевих стандартів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" галузі знань "Право".

4.2. До 01.07.2011 забезпечити розробку та впровадження з 2011/2012 навчального року єдиної навчальної програми та відповідного навчального плану експериментальної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" галузі знань "Право".

4.3. У п'ятиденний строк після підписання цього наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

6. Наказ надіслати за належністю.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ України       А.В. Могильов

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України       Д.В. Табачник

Міністр оборони України       М.Б. Єжель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерства оборони України
19.05.2011 №77/462/263

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2011 р. за №712/19450

ПОРЯДОК
проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує організацію набору осіб до вищих навчальних закладів МВС України та їх подальшого навчання за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  • військовослужбовець - особа, яка проходить строкову військову службу;
  • експериментальна програма - інтегрована програма підготовки фахівців на денній формі навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України (далі - ВНЗ МВС України) для заміщення посад середнього начальницького складу органів внутрішніх справ, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант";
  • кандидат на навчання - особа з числа призовників, яка виявила бажання проходити навчання за експериментальною програмою, має повну загальну середню освіту, придатна за станом здоров'я до військової служби у спеціальних моторизованих військових частинах міліції внутрішніх військ МВС України (далі - спеціальні моторизовані військові частини) та станом на 1 вересня року вступу досягне віку 17 років і 6 місяців, але не старше 24 років і 3 місяців;
  • курсант - особа рядового чи молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, яка навчається у ВНЗ МВС України;
  • посилена практична підготовка - форма підготовки осіб, які навчаються за експериментальною програмою, у вигляді залучення їх до охорони громадського порядку та профілактики правопорушень під час строкової військової служби у спеціальних моторизованих військових частинах.

1.3. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію", "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України", Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 №1153 (зі змінами), Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 №114 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №2355-р "Про проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ", Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 №961, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.10.2010 за №999/18294, Положення про вищі навчальні заклади МВС, затвердженого наказом МВС від 14.02.2008 №62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2008 за №193/14884, Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 01.12.2010 №590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за №1340/18635.

1.4. Експериментальна програма передбачає отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

1.5. Курсанти з числа осіб жіночої статі проходять навчання за експериментальною програмою на загальних підставах без призову на строкову військову службу.

II. Організація відбору кандидатів на навчання за експериментальною програмою

2.1. Оформлення матеріалів кандидатів на навчання до ВНЗ МВС України за експериментальною програмою здійснюється відповідно до вимог Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 01.12.2010 №590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за №1340/18635.

2.2. Добровільна згода кандидатів на навчання щодо залучення до охорони громадського порядку та профілактики правопорушень під час строкової військової служби у спеціальних моторизованих військових частинах підтверджується їх особистим підписом у заявах про направлення на навчання.

2.3. Для конкурсного відбору осіб зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки, співбесіди) з визначених МВС України за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України конкурсних предметів.

III. Порядок проходження навчання за експериментальною програмою

3.1. Кандидати на навчання, які пройшли за конкурсом, зараховуються на навчання за експериментальною програмою та призначаються на посади курсантів.

3.2. На період навчання за експериментальною програмою для курсантів встановлюються особливі умови проходження служби в органах внутрішніх справ, передбачені Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 №114 (зі змінами).

3.3. Підготовка курсантів у ВНЗ МВС України за експериментальною програмою здійснюється на підставі договору, який укладається між навчальним закладом, головним управлінням, управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві або Севастополі чи на залізниці та курсантом.

У разі відмови від укладання договору курсант відраховується з ВНЗ МВС України.

3.4. Забезпечення курсантів харчуванням та речовим майном здійснюється за нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (зі змінами) та від 17.11.2001 №1515 "Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції".

Виплата посадових окладів курсантам за час навчання у ВНЗ МВС України здійснюється у межах асигнувань, виділених на утримання ВНЗ МВС України згідно з додатком 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами).

3.5. Після зарахування на денну форму навчання курсанти знімаються з військового обліку за місцем проживання і прибувають до районних (міських) військових комісаріатів за місцем розташування ВНЗ МВС України для постановки на військовий облік.

ВНЗ МВС України надають до районних (міських) військових комісаріатів довідки щодо терміну навчання курсантів першого курсу на денній формі навчання та дати переведення їх на заочну форму навчання.

3.6. Курсанти під час навчання призначаються до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна ВНЗ МВС України, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням, виконання інших обов'язків внутрішньої служби відповідно до статутів Збройних Сил України та нормативно-правових актів МВС України.

3.7. Курсанти розміщуються в казармах (гуртожитках).

3.8. На період навчання курсантам видаються службові посвідчення.

IV. Організація навчального процесу за експериментальною програмою

4.1. Порядок навчання за експериментальної програмою визначається з урахуванням вимог Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 №161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за №173, Положення про вищі навчальні заклади МВС, затвердженого наказом МВС України від 14.02.2008 №62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2008 за №193/14884.

4.2. Підготовка за експериментальною програмою здійснюється за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

4.3. Термін навчання визначається відповідно до освітньо-професійної програми та навчального плану. У процесі навчання курсант повинен набрати 180 академічних кредитів EKTS з розрахунку 60 кредитів на рік.

Обліковими одиницями навчального часу курсанта є академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний курс, навчальний рік.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня і триває 12 місяців та складається з навчальних днів, днів проведення тренувань, практичної підготовки та стажування, днів проведення рубіжного (модульного) і підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових днів і канікул.

4.4. Кандидати на навчання, які зараховані на навчання до ВНЗ МВС України за експериментальною програмою, приймаються на службу в органи внутрішніх справ на посади курсантів з 1 вересня з іспитовим строком протягом першого року навчання.

4.5. Під час навчання на першому курсі курсанти проходять початкову підготовку працівників органів внутрішніх справ, після успішного проходження якої їм видається свідоцтво про закінчення курсів початкової підготовки.

4.6. У третій декаді квітня першого навчального року курсанти, які отримали свідоцтво про закінчення курсів початкової підготовки, приймають Присягу працівника органів внутрішніх справ.

4.7. Керівництво ВНЗ МВС України спільно з районними (міськими) військовими комісаріатами до 20 квітня першого навчального року організовує підготовку до призову осіб, які навчаються за експериментальною програмою, на строкову військову службу до спеціальних моторизованих військових частин:

  • медичний огляд проводиться в порядку, визначеному Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 №402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за №1109/15800;
  • вивчення моральних і професійних якостей здійснюється керівництвом ВНЗ МВС протягом першого навчального року;
  • результати вивчення моральних і професійних якостей долучаються до особової справи призовника і доповідаються на засіданні районної (міської) призовної комісії.

4.8. Відповідно до графіка навчального процесу після успішного закінчення першого навчального року наказом керівника ВНЗ МВС курсанти переводяться на другий курс заочної форми навчання.

4.9. Протягом травня першого навчального року особи, які навчаються за експериментальною програмою, проходять призовну комісію та відправляються до визначених військових частин внутрішніх військ МВС для проходження строкової військової служби.

4.10. Відрахування з ВНЗ МВС України здійснюється відповідно до статті 45 Закону України "Про вищу освіту".

4.11. Після вислуги встановлених строків строкової військової служби військовослужбовці звільняються в запас Збройних Сил України та прибувають до районних (міських) військових комісаріатів за місцем розташування ВНЗ МВС України для постановки на військовий облік.

4.12. Після звільнення зі строкової військової служби та успішного складання сесії згідно з графіком навчального процесу особи, які навчаються за експериментальною програмою, прибувають до відповідних ВНЗ МВС України для поновлення на службі в органах внутрішніх справ та переводяться на другий курс денної форми навчання.

4.13. Відповідно до графіка навчального процесу після закінчення другого курсу навчання курсантам надається канікулярна відпустка.

4.14. З урахуванням наданих комплектуючими підрозділами органів внутрішніх справ пропозицій ВНЗ МВС України здійснюють подальшу підготовку курсантів для підрозділів кримінальної міліції та міліції громадської безпеки.

4.15. Особам, які закінчили ВНЗ МВС України, присвоюється кваліфікація бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність", видається диплом державного зразка та присвоюється спеціальне звання "лейтенант міліції".

V. Особливості проходження служби в органах внутрішніх справ курсантами ВНЗ МВС під час навчання за експериментальною програмою

5.1. Перед призовом осіб, які навчаються за експериментальною програмою, на строкову військову службу до спеціальних моторизованих військових частин їм надається відпустка відповідно до чинного законодавства, після завершення якої вони звільняються з органів внутрішніх справ.

5.2. Звільнення осіб, які навчаються за експериментальною програмою, з органів внутрішніх справ здійснюється наказом керівника ВНЗ МВС України на підставі поданого курсантом рапорту про звільнення з органів внутрішніх справ.

5.3. Наказ про звільнення з органів внутрішніх справ доводиться до курсантів у день його підписання керівником ВНЗ МВС України під підпис.

5.4. Поновлення осіб, які навчаються за експериментальною програмою та вислужили встановлені строки строкової військової служби, в органах внутрішніх справ здійснюється наказом керівника ВНЗ МВС України на підставі поданих ними рапортів.

5.5. Після поновлення осіб, які навчаються за експериментальною програмою, в органах внутрішніх справ вони знімаються з військового обліку в районних (міських) військових комісаріатах і перебувають на спеціальному обліку МВС.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України       Ю.С.Казанський

Директор Департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України       Я.Я.Болюбаш

Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України       М.І.Науменко

Освіта.ua
19.05.2011

Популярні новини
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2022 года Освіта.ua презентует рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Рейтинг вузов по результатам вступительной кампании Опубликован ежегодный рейтинг заведений высшего образования по результатам вступительной кампании 2021 года
Расходы на образование в 2022 году сократили на 14 млрд грн Образовательная субвенция местным бюджетам в 2022 году будет сокращена почти на 11 млрд гривен
Всем педагогам гарантируют выплату зарплаты Педагогам гарантируют обеспечение выплаты зарплаты или сохранение среднего заработка
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев