Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні

Указ Президента України № 857/2008 від 25 вересня 2008 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 857/2008 від 25 вересня 2008 року

Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні

З метою дальшого вдосконалення структури і змісту системи вищої освіти в Україні на принципах її доступності та підвищення якості, інтеграції в європейський освітній простір постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення методики та критеріїв визначення до 1 травня 2009 року рейтингу вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації усіх форм власності, сприяти створенню незалежних агенцій з моніторингу якості вищої освіти відповідно до вимог Європейського реєстру забезпечення якості освіти;

2) забезпечити вдосконалення протягом  2009 - 2010 років мережі вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності, створення укрупнених регіональних університетів з метою посилення наукової та інноваційної складових їх діяльності;

3) вжити дієвих заходів щодо вдосконалення системи підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема, шляхом створення у вищих навчальних закладах сучасної інноваційної навчально-лабораторної бази, розвитку навчально-виробничих комплексів, навчально-дослідних господарств, державного стимулювання участі роботодавців в освітніх і наукових процесах;

4) вжити у двомісячний строк заходів щодо вдосконалення нормативно-правової бази проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

5) забезпечувати затвердження не пізніше 1 березня кожного року обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) з урахуванням перспективних потреб національної економіки;

6) розглянути до 20 жовтня 2008 року питання щодо узгодження строків початку та закінчення навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах, проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників таких закладів, «вступу до вищих навчальних закладів з метою створення більш сприятливих умов для учнів, абітурієнтів та приймальних комісій вищих навчальних закладів;

7) забезпечити вдосконалення до 1 грудня 2008 року умов прийому до вищих навчальних закладів, у тому числі оптимізувати перелік категорій осіб, яким надаються пільги при вступі до таких закладів;

8) удосконалити механізм працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, розробити систему державних гарантій щодо надання таким випускникам першого робочого місця та забезпечити реалізацію цих гарантій;

9) опрацювати питання щодо оптимізації педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які проводять і виконують наукові дослідження у межах основного робочого часу;

10) забезпечити бюджетне фінансування видання українською мовою навчальної та наукової літератури для вищих навчальних закладів, насамперед з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей;

11) передбачати, починаючи з 2009 року, видатки на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у сфері вищої освіти за окремою бюджетною програмою;

12) удосконалити систему матеріального заохочення та фінансової підтримки молодих учених, аспірантів, докторантів та студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт;

13) забезпечити надання фінансової підтримки державним і комунальним вищим навчальним закладам для оновлення їх матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази;

14) вирішити питання щодо підвищення з 1 січня 2009 року рівня оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних центрів;

15) передбачити під час доопрацювання проекту Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2008 - 2011 роки заходи щодо популяризації національної освіти за кордоном;

16) вжити додаткових заходів щодо поліпшення умов проживання та забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників, насамперед тих, які працюють у сільській місцевості;

17) здійснити протягом 2009 - 2012 років заходи щодо забезпечення потреби вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності у сучасних студентських гуртожитках;

18) розробити заходи, спрямовані на оснащення вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання та інженерних мереж.

2. Міністерству освіти і науки України:

1) розробити разом із Національною академією наук України та Академією педагогічних наук України та затвердити у тримісячний строк програму підвищення якості природничо-математичної освіти у вищих навчальних закладах;

2) забезпечити в установленому порядку дальше розширення автономії вищих навчальних закладів;

3) опрацювати питання щодо вдосконалення системи акредитації вищих навчальних закладів;

4) вирішити разом із Київською міською державною адміністрацією в установленому порядку питання щодо забезпечення Українського центру оцінювання якості освіти необхідним приміщенням;

5) забезпечити створення в установленому порядку структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти в усіх обласних центрах, вирішити питання їх належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення;

6) вжити додаткових заходів щодо створення умов для забезпечення участі громадських спостерігачів у здійсненні контролю під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, та вступної кампанії до вищих навчальних закладів;

7) забезпечити розроблення та видання збірників тестів зі шкільних предметів для тематичного контролю навчальних досягнень учнів протягом навчального року з метою широкого використання тестових технологій у навчальному процесі в середній школі;

8) вжити додаткових заходів щодо широкого висвітлення в засобах масової інформації проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, та умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2009 році.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  • проаналізувати результати проведення в 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, та в межах своєї компетенції вжити вичерпних заходів щодо недопущення повторення в подальшому виявлених недоліків;
  • ужити додаткових заходів для підтримки талановитої молоді, створення належних умов для її навчання;
  • проаналізувати з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіонів потреби у фахівцях з вищою та професійно-технічною освітою, створити чіткі механізми вирішення відповідних кадрових питань.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО


25.09.2008

Популярні новини
Университетам рекомендовано начать обучение 15 августа Правительство рекомендует начать учебный год 15 августа, за исключением первых курсов
Университеты могут начать учебный год в августе Заведения высшего образования из-за экономии средств могут начать учебный год в августе
11 украинских вузов включено в QS World University Rankings 11 украинских университетов вошли в число лучших университетов мира QS World University Rankings 2022 года
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2022 года Освіта.ua презентует рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев