Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2008 року № 168

Наказ МОН № 924 від 18.10.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 924 від 18 жовтня 2022 року

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 13 березня 2008 року
№ 168

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою належного проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2008 року № 168 «Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 року за № 643/15334, виклавши його в такій редакції:

 • «2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України, Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» спільно зі структурними підрозділами з питань освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати проведення конкурсу відповідно до затвердженого Положення.».

2. Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2008 року № 168 «Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 року за № 643/15334, викласти в новій редакції, що додається.

3. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Єресько О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                    Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
13 березня 2008 року № 168
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
18 жовтня 2022 року № 924)

Положення
про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (далі - Міжнародний конкурс) в Україні та за її межами.

2. Міжнародний конкурс проводиться відповідно до Указу Президента України від 09 листопада 2007 року № 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика» з метою піднесення престижу української мови, забезпечення її всебічного розвитку і функціонування в усіх сферах суспільного життя.

3. Організаторами Міжнародного конкурсу є Міністерство освіти і науки України (далі - МОН), Міністерство оборони України (далі - МОУ), Міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів», Інститут української мови Національної академії наук України.

До організації Міжнародного конкурсу можуть залучатися представники Міністерства культури та інформаційної політики України, державної установи «Український інститут», Національної академії педагогічних наук України, громадських організацій (за згодою) тощо.

Організаційне та методичне забезпечення Міжнародного конкурсу здійснює Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - ІМЗО).

4. Учасниками Міжнародного конкурсу є здобувачі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціалізованої, фахової передвищої, вищої освіти та здобувачі освіти, які проживають за межами України (далі - закордонні здобувачі освіти).

5. Участь у Міжнародному конкурсі є добровільною.

6. Обробка персональних даних учасників Міжнародного конкурсу здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. Особливості проведення Міжнародного конкурсу серед курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та ліцеїстів військових ліцеїв, які належать до сфери управління МОУ, визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва.

ІІ. Етапи проведення Міжнародного конкурсу

1. Міжнародний конкурс щороку розпочинається 9 листопада.

2. Міжнародний конкурс проводиться в таких категоріях:

 • учні одного року навчання закладів загальної середньої освіти (3-11 (12) класи);
 • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • студенти закладів фахової передвищої освіти;
 • студенти закладів вищої освіти.

3. Міжнародний конкурс в Україні (далі - Конкурс) проводиться в чотири етапи:

 • перший - на рівні закладів освіти (листопад);
 • другий - на рівні територіальних громад, районів міст Києва та Севастополя, районів областей (листопад-грудень), рішення про рівень проведення другого етапу ухвалює відповідний орган управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • третій - на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (грудень-лютий);
 • четвертий - на всеукраїнському рівні (березень).

4. Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти беруть участь в першому, третьому та четвертому етапах Конкурсу.

5. Міжнародний конкурс серед закордонних здобувачів освіти (далі - Конкурс серед закордонних здобувачів освіти) проводиться в два етапи:

 • перший - на рівні закладів освіти з вивченням української мови, культурно-освітніх центрів, громадських організацій закордонних українців (далі - культурно-освітні центри) (листопад-січень);
 • другий - на рівні країни проживання закордонних здобувачів освіти (лютий-квітень).

6. Під час дії воєнного стану, надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин, що об'єктивно унеможливлюють проведення Міжнародного конкурсу або окремих його етапів в очній формі, Міжнародний конкурс або окремі його етапи можуть проводитися в дистанційній або змішаній (очній та дистанційній) формі.

ІІІ. Організаційні комітети Міжнародного конкурсу

1. Для проведення Міжнародного конкурсу щорічно утворюються відповідні організаційні комітети (далі - оргкомітети).

Склади оргкомітетів першого-третього етапів Конкурсу затверджуються наказами відповідних закладів освіти, органів управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади.

Склад оргкомітету четвертого етапу Конкурсу (далі – Центральний оргкомітет) затверджується наказом МОН.

Для проведення Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти оргкомітет утворюється в кожній країні, де він відбуватиметься.

2. Оргкомітети:

 • здійснюють керівництво відповідними етапами Міжнародного конкурсу;
 • визначають порядок та форми проведення відповідного етапу Міжнародного конкурсу в період дії воєнного стану, надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин, що об'єктивно унеможливлюють його проведення в очній формі;
 • приймають заявки на участь у відповідному етапі Міжнародного конкурсу та ухвалюють рішення щодо них;
 • ознайомлюють учасників з порядком та формою проведення відповідного етапу Міжнародного конкурсу;
 • встановлюють додаткові заохочувальні нагороди (подарунки, іменні стипендії учасникам Міжнародного конкурсу, подарунки та нагороди педагогічним та  науково-педагогічним працівникам, які підготували переможців);
 • забезпечують висвітлення перебігу відповідного етапу Міжнародного конкурсу в засобах масової інформації, оприлюднення його результатів.

Центральний оргкомітет координує проведення першого-третього етапів Конкурсу, організовує четвертий етап Конкурсу та визначає своїх представників для спостереження за його проведенням.

Оргкомітети Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти визначають порядок та форму його проведення, координують проведення першого етапу, організовують та проводять другий етап Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти.

3. До складу оргкомітету входять голова, його заступник, секретар та члени оргкомітету.

4. Голова оргкомітету:

 • очолює оргкомітет;
 • розподіляє повноваження між членами оргкомітету;
 • керує роботою з організації та проведення Міжнародного конкурсу відповідно до цього Положення;
 • визначає графік засідань та забезпечує присутність усіх членів оргкомітету;
 • проводить засідання;
 • забезпечує дотримання порядку проведення Міжнародного конкурсу.

У разі відсутності голови оргкомітету його обов'язки виконує заступник голови.

5. Секретар оргкомітету:

 • приймає заявки на участь у відповідному етапі Міжнародного конкурсу;
 • формує банк даних учасників відповідного етапу Міжнародного конкурсу;
 • забезпечує ведення та збереження документації;
 • бере участь у засіданнях оргкомітету, веде їх протоколи;
 • за дорученням голови оргкомітету виконує іншу організаційну роботу.

6. Члени оргкомітету:

 • здійснюють роботу з організації та проведення Міжнародного конкурсу відповідно до цього Положення;
 • беруть участь у засіданнях оргкомітету;
 • розглядають заявки на участь у відповідному етапі Міжнародного конкурсу та ухвалюють рішення щодо них;
 • надають пропозиції щодо порядку та форми проведення відповідного етапу, встановлення додаткового заохочення учасникам Міжнародного конкурсу та педагогічним працівникам, з інших питань організації Міжнародного конкурсу.

7. Формою роботи оргкомітетів є засідання.

Засідання оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

Рішення оргкомітету ухвалюються колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови оргкомітету.

8. Рішення оргкомітету оформлюється протоколом, який підписують голова (за його відсутності - заступник голови), секретар та його члени. У разі проведення засідання оргкомітету в дистанційній формі протокол підписує голова оргкомітету або його заступник.

IV. Журі Міжнародного конкурсу

1. Для перевірки та оцінювання конкурсних робіт учасників, визначення переможців на кожному етапі Міжнародного конкурсу створюються журі.

2.Склади журі першого-третього етапів Конкурсу затверджуються наказами відповідних закладів освіти, органів управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, склади журі першого етапу Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти - відповідними культурно-освітніми центрами.

Склад журі четвертого етапу Конкурсу затверджується наказом МОН.

Склад журі другого етапу Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти затверджується відповідним оргкомітетом.

3. До складу журі відповідного етапу Міжнародного конкурсу входять голова, його заступник, секретар та члени журі. Кількість членів журі має бути не менше ніж дві особи для кожної категорії учасників.

4. Голова журі:

 • організовує роботу журі та проводить засідання;
 • розподіляє повноваження між членами журі;
 • організовує розроблення завдань відповідного етапу Міжнародного конкурсу, забезпечує їх нерозголошення;
 • забезпечує дотримання процедури голосування;
 • бере участь у голосуванні та визначенні переможців;
 • надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників Міжнародного конкурсу;
 • забезпечує об'єктивність та неупередженість роботи членів журі.

У разі відсутності голови журі його обов'язки виконує заступник голови.

5. Секретар журі:

 • забезпечує ведення та збереження документації;
 • бере участь у засіданнях журі, веде їх протоколи;
 • бере участь у голосуванні, оцінюванні робіт учасників відповідного етапу Міжнародного конкурсу та визначенні переможців.

6. Члени журі:

 • беруть участь у засіданнях журі;
 • здійснюють перевірку та оцінювання робіт учасників відповідного етапу Міжнародного конкурсу;
 • дотримуються принципів об'єктивності та неупередженості під час оцінювання конкурсних робіт;
 • беруть участь у голосуванні та визначенні переможців.

7. Рішення про визначення переможців відповідного етапу Міжнародного конкурсу приймається більшістю голосів членів журі, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови журі.

Засідання журі відповідного етапу Міжнародного конкурсу вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від його складу.

8. Рішення журі відповідного етапу Міжнародного конкурсу оформляється протоколом, який підписують голова (за його відсутності - заступник голови), секретар та всі члени журі, присутні на засіданні.

У разі перевірки та оцінювання робіт відповідного етапу Міжнародного конкурсу в дистанційній формі протокол підписує голова журі.

Протоколи засідань журі передаються до оргкомітету відповідного етапу Міжнародного конкурсу в день завершення роботи журі.

V. Порядок проведення Конкурсу

1. Дати та місця проведення  першого-третього етапів Конкурсу визначають відповідні заклади освіти, органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади з урахуванням строків, зазначених у пункті 3 розділу II цього Положення.

Дату проведення четвертого етапу Конкурсу визначає МОН з урахуванням строків, зазначених у пункті 3 розділу ІІ цього Положення. Місця проведення четвертого етапу Конкурсу визначають органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Четвертий етап Конкурсу відбувається в присутності представників Центрального оргкомітету.

2. У другому-третьому етапах Конкурсу беруть участь по одному переможцю попереднього етапу в кожній категорії, які набрали найбільшу кількість балів відповідно до рейтингового порядку визначення переможців.

У четвертому етапі Конкурсу беруть участь по три переможці третього етапу в кожній категорії відповідно до рейтингового порядку визначення переможців.

3. Пакети із завданнями для проведення відповідного етапу Конкурсу відкривають за одну годину до початку Конкурсу в присутності учасників, представників оргкомітету, громадськості.

Виконання завдань кожного етапу Конкурсу починається одночасно для всіх учасників відповідного етапу.

Учні 3-4 класів закладів загальної середньої освіти виконують завдання астрономічну годину; учні 5-9 класів закладів загальної середньої освіти – 2 астрономічні години; учні 10-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти - 3 астрономічні години.

4. Під час виконання конкурсних завдань учасникам заборонено мати при собі засоби зв'язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, відео- та аудіозв'язку тощо. Не дозволяється використовувати допоміжні друковані або рукописні матеріали.

5. Роботи, які виконали учасники першого-третього етапів Конкурсу, шифрують в день проведення Конкурсу та передають журі відповідного етапу Конкурсу для перевірки.

Роботи, які виконали учасники четвертого етапу Конкурсу, укладають у пакети, що скріплюють печаткою закладу освіти, де проходить четвертий етап Конкурсу. До робіт додають списки учасників четвертого етапу Конкурсу за підписом представника Центрального оргкомітету.

Представники Центрального оргкомітету передають до ІМЗО пакети з роботами учасників не пізніше ніж за три робочих дня після завершення четвертого етапу Конкурсу.

Роботи учасників четвертого етапу Конкурсу шифрують та передають журі для перевірки не пізніше ніж за чотирнадцять робочих днів після завершення четвертого етапу.

VІ. Визначення та нагородження переможців Міжнародного конкурсу

1. Переможцями першого-третього етапів Конкурсу та першого етапу Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти є учасники, які в кожній категорії посіли перше, друге та третє місця. Кількість призових (перших, других, третіх) місць становить, як правило, не більше 30 відсотків від загальної кількості учасників у кожній категорії з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3 в рейтинговому порядку.

У четвертому етапі Конкурсу, другому етапі Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти в кожній категорії визначаються один переможець, який посів перше місце, два переможця, які посіли друге місце, три переможця, які посіли третє місце, згідно з рейтингом результатів.

У категорії «учні одного року навчання закладів загальної середньої освіти (3-11 (12) класи)» переможців визначають за кожним роком навчання.

Переможцем будь-якого етапу Міжнародного конкурсу не може бути учасник, який набрав менше половини можливої кількості балів.

2. Результати  першого-третього - етапів Конкурсу затверджуються наказами відповідних закладів освіти, органів управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади.

Результати четвертого етапу Конкурсу, другого етапу Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти затверджуються наказами МОН.

3. Переможців Міжнародного конкурсу нагороджують дипломами І, II, IIІ ступенів.

4. Нагородження переможців Міжнародного конкурсу відбувається в урочистій обстановці за участі педагогічних та  науково-педагогічних працівників, які їх підготували, батьків, представників органів управління у сфері освіти, наукових та методичних установ, закладів освіти, громадських організацій тощо.

VII. Фінансування Міжнародного конкурсу

1. Фінансування всіх етапів Конкурсу, крім четвертого, здійснюється закладами освіти, органами управління у сфері освіти місцевої влади за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується відповідний заклад або установа, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Фінансування проведення четвертого етапу Конкурсу, нагородження переможців четвертого етапу Конкурсу та другого етапу Конкурсу серед закордонних здобувачів освіти здійснюється МОН за рахунок коштів, передбачених МОН за загальним фондом державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису та інших джерел, не заборонених законодавством.

Генеральний директор
директорату дошкільної, шкільної,
позашкільної та інклюзивної освіти                                                         Олег Єресько

Освіта.ua
18.10.2022

Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Школы в канун каникул проведут мероприятия по безопасности учеников Перед началом каникул учителя должны провести мероприятия с учениками относительно их безопасности
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев