Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 н.р.

Наказ МОН № 795 від 06.09.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 795 від 06 вересня 2022 року

Про збір відомчої адміністративної
звітності дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти у
2022/2023 н.р.

Відповідно до статті 72 Закону України «Про освіту», пункту 2 Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2021 року № 1364), підпункту 903 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), та з метою дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти, а також покращення якості даних, що використовуються для розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам НАКАЗУЮ:

1. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської військових (державних) адміністрацій забезпечити:

1) призначення до 3 жовтня 2022 року уповноваженого працівника за складання, подання звітності за формами у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та завантаження даних в програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – ПАК «АІКОМ») ста його складової  інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (далі - ІТС «ДІСО»). У разі зміни уповноваженого працівника актуалізувати відповідну інформацію протягом 5 робочих днів з моменту такої зміни;

2) наявність в уповноважених працівників кваліфікованого електронного підпису (далі- КЕП), виданого акредитованими центрами сертифікації ключів (далі - АЦСК);

3) перевірку уповноваженим працівником достовірності та повноти інформації в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО» про органи управління у сфері освіти за їх місцезнаходженням відповідної адміністративно-територіальної одиниці. За необхідності внести зміни до відповідного переліку або доповнити його у разі відсутності інформації;

4) перевірку уповноваженим працівником достовірності та повноти переліку підпорядкованих закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти;

5) подання звітності за формами та у визначені терміни згідно з додатком 1 в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО» з підтвердженням достовірності поданої інформації за допомогою накладання КЕП.

2. Органам управління у сфері освіти за їх місцезнаходженням забезпечити:

1) призначення до 17 жовтня 2022 року уповноваженого працівника за складання, подання звітності за формами у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та завантаження даних в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО». У разі зміни уповноваженого працівника актуалізувати відповідну інформацію в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО» протягом 5 робочих днів з моменту такої зміни;

2) наявність в уповноважених працівників КЕП, виданого АЦСК;

3) перевірку уповноваженими працівниками достовірності та повноти інформації про органи управління у сфері освіти відповідної територіальної громади (в разі відсутності прав доступу звернутись до органу управління у сфері освіти за підпорядкуванням);

4) перевірку уповноваженими працівниками достовірності та повноти переліку закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, відповідної територіальної одиниці;

5) перевірку уповноваженими працівниками електронної версії інформації, поданої закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, закладами професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти з підтвердженням такої відповідності накладанням КЕП;

6) подання звітності за формами та у визначені терміни згідно з додатком 2 в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО» з підтвердженням достовірності поданої інформації за допомогою накладання КЕП.

7) перевірку уповноваженими працівниками заповнення в ПАК «АІКОМ» індивідуальних карток обліку учнів та педагогічних працівників уповноваженими працівниками закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (додаток 7).

8) призначення закладами загальної середньої освіти, закладами професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, до 17 жовтня 2022 року, закладами позашкільної освіти до 15 грудня 2022 року та закладами дошкільної освіти до 15 січня 2023 року уповноваженого працівника за складання, подання звітності за формами та завантаження даних в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО». У разі зміни уповноваженого працівника актуалізувати відповідну інформацію в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО» протягом 5 робочих днів з моменту такої зміни;

9) подання звітності за формами уповноваженими працівниками закладів дошкільної (додаток 3), загальної середньої (додаток 4) освіти, закладами професійної  (професійно-технічної) та фахової - передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (додаток 5), закладами позашкільної освіти (додаток 6) звітності за формами в електронному вигляді в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО» у визначені терміни;

10) подання в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО» звітності за формами опорними закладами загальної середньої освіти згідно з додатком 4 у зведеному вигляді (разом опорний заклад загальної середньої освіти та філії) та окремо по кожній філії, яка входить до їх структури;

11) заповнення в ПАК «АІКОМ» індивідуальних карток обліку учнів та педагогічних працівників уповноваженими працівниками закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (додаток 7).

3. Установити, що відомча адміністративна звітність (додатки 1-7) подається виключно в електронній формі. Внесення інформації може бути здійснено в програмному забезпеченні, яке може використовуватись для обміну інформацією з ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО».

4. Державній науковій установі «Інститут освітньої аналітики» (Лондар С.) забезпечити координацію роботи з отримання, обробки, зберігання даних в ПАК «АІКОМ» та ІТС «ДІСО» в розрізі областей, територіальних громад та м. Київ.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Даниленко С.

Міністр                                  Сергій Шкарлет

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 06.09.2022 р. № 795

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ,
що подаються до ІТС «ДІСО» департаментами (управліннями ) освіти і науки
обласних, Київської міської військових (державних ) адміністрацій
в термін до 14 листопада 2022 року

1. Зведений звіт закладів загальної середньої освіти за формою № 76-РВК на початок 2022/2023 навчального року.

2. Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у закладах загальної середньої освіти (без спеціальних закладів загальної середньої освіти) за формою № Д-7-8 на початок 2022/2023 навчального року.

3. Звіт про кількість дітей шкільного віку за формою № 77-РВК у 2022 році (станом на 1 вересня).

4. Відомості про заклади спеціальної освіти за формою № Д-9 на початок 2022/2023 навчального року.

5. Відомості про матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти та використання сучасних інформаційних технологій (без спеціальних закладів загальної середньої освіти) за формою № Д-4 на початок 2022/2023 навчального року.

6. Відомості про групування закладів загальної середньої освіти за кількістю класів і учнів та про наповнюваність класів учнями по закладах за формою № Д-6 на початок 2022/2023 навчального року (без спеціальних закладів загальної середньої освіти).

7. Відомості про профілі навчання у закладах загальної середньої освіти за формою № Д-5 на початок 2022/2023 навчального року (без спеціальних закладів загальної середньої освіти).

8. Зведений звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за формою № 1-ЗСО у 2022/2023 навчальному році.

Т.в.о. генерального директора директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                                   Володимир Божинський

Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 06.09.2022 р. № 795

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ,
що подаються до ІТС «ДІСО» органами управління у сфері освіти за їх
місцезнаходженням в термін до 31 жовтня 2022 року

1. Зведений звіт закладів загальної середньої освіти за формою № 76-РВК на початок 2022/2023 навчального року.

2. Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у закладах загальної середньої освіти (без спеціальних закладів загальної середньої освіти) за формою № Д-7-8 на початок 2022/2023 навчального року.

3. Звіт про кількість дітей шкільного віку за формою № 77-РВК у 2022 році (станом на 1 вересня 2022 року).

4. Відомості про заклади спеціальної освіти за формою № Д-9 на початок 2022/2023 навчального року.

5. Відомості про матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти та використання сучасних інформаційних технологій (без спеціальних закладів загальної середньої освіти) за формою № Д-4 на початок 2022/2023 навчального року.

6. Відомості про групування закладів загальної середньої освіти за кількістю класів 1 учнів та про наповнюваність класів учнями по закладах за формою № Д-6 на початок 2022/2023 навчального року (без спеціальних закладів загальної середньої освіти).

7. Відомості про профілі навчання у закладах загальної середньої освіти за формою № Д-5 на початок 2022/2023 навчального року (без спеціальних закладів загальної середньої освіти).

8. Зведений звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за формою № 1-ЗСО у 2022/2023 навчальному році.

Т.в.о. генерального директора директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                                   Володимир Божинський

Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 06.09.2022 р. № 795

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ,
що подаються закладами дошкільної освіти до ПАК «АІКОМ» в
електронному вигляді, та терміни їх подання

1. Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за формою № 85-К за 2022 рік до 28 лютого 2023 року.

Т.в.о. генерального директора директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                                   Володимир Божинський

Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 06.09.2022 р. № 795

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ,
що подаються закладами загальної середньої освіти до ІТС «ДІСО» в
електронному вигляді, та терміни їх подання

1. Звіт закладу загальної середньої освіти за формою № ЗН3-1 на початок 2022/2023 навчального року (станом на 05 вересня 2022 року)

до 24 жовтня 2022 року.

2. Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за формою № 1-ЗСО у 2022/2023 навчальному році
до 05 грудня 2022 року.

Т.в.о. генерального директора директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                                   Володимир Божинський

Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 06.09.2022 р. № 795

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ,
що подаються закладами професійної (професійно-технічної) освіти, які
забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, закладами фахової
передвищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової
середньої освіти, до ІТС «ДІСО» в електронному вигляді, та терміни їх подання

1. Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за формою № 1-ЗСО у 2022/2023 навчальному році до 05 грудня 2022 року.

Т.в.о. генерального директора директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                                   Володимир Божинський

Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 06.09.2022 р. № 795

ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ,
що подаються закладами позашкільної освіти, до ПАК «АІКОМ» в
електронному вигляді, та терміни їх подання

1. Звіт № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу" у 2022/2025 навчальному році

до 20 січня 2023 року.

Т.в.о. генерального директора директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                               Володимир Божинський

Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 06.09.2022 р. № 795

АЛГОРИТМ
заповнення в ІАК «АІКОМ» індивідуальних карток обліку учнів та педагогічних працівників уповноваженими працівниками закладів загальної середньої освіти, професійної
(професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової середньої освіти, та перевірки узагальненої інформації закладами освіти та органами управління освіти

Уповноважений працівник закладу освіти за складання, подання звітності та завантаження даних в ПАК «АІКОМ» до 20 вересня 2022 року має виконати наступне:

1. Авторизуватись у системі за допомогою особистих логіну та паролю.

Для авторизації можна використати дані, які вже використовувались для входу в особистий кабінет в системі ІТС "ДІСО". У разі відсутності логіну та паролю, необхідно отримати їх в уповноваженого працівника в органі управління освітою.

2. Після авторизації необхідно обрати на сторінці закладу розділ «Налаштування» - «Довідники», відкрити закладку «Семестри» і створити актуальний, якщо цього досі не було зроблено.

3. У розділі «Довідники» відкрити закладку «Зміни» і актуалізувати перелік змін, якщо в цьому є необхідність.

4. На сторінці закладу обрати розділ «Персонал» - «Список» та актуалізувати перелік та відомості в індивідуальних картках працівників закладу освіти.

5. У розділі «Довідники» обрати закладку «Класи» та створити перелік класів для відповідного навчального періоду (із зазначенням класних керівників).

6. У розділі «Довідники» відкрити закладку «Учні». Актуалізувати перелік учнів закладу, використовуючи функціонал створення і редагування облікових карток.

7. На сторінці закладу обрати розділ «Звіти» та відкрити звіт «Субвенція» для перевірки узагальнених даних закладу освіти.

Заклади освіти мають сформувати «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів» (форма № 83-РВК) на основі індивідуальних карток обліку педагогічних працівників до 24 жовтня 2022 року.

Уповноважений працівник в органі управління освітою має здійснити перевірку заповнення закладами загальної середньої освіти:

1. Даних, що використовуються для моделювання розподілу освітньої субвенції (на сторінці органу управління освітою необхідно обрати розділ «Звіти» - «Субвенція») до 30 вересня 2022 року.

2. Звітів ф. № 83-РВК підпорядкованих закладів освіти, що сформовані за рахунок автогенерації із масиву індивідуальних даних педагогічних працівників, та сформувати зведений звіт до 31 жовтня 2022 року.

Т.в.о. генерального директора директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                               Володимир Божинський

Освіта.ua
06.09.2022

В киевских школах перенесено время начала уроков Учебные занятия в столичных школах теперь будут начинаться в 9.00
В Украине разрабатывают Концепцию безопасной школы Целью концепции является создание безопасных условий для эффективного очного обучения
К каким экзаменам готовиться абитуриентам 2023 года Перечень предметов внешнего оценивания будет определен в Порядке приема в учреждения высшего образования
Образовательный процесс организуют под отключение электричества Образовательный процесс в школах будет подстроен под графики отключения электроснабжения
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев