Про затвердження Порядку надання платної послуги з проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної (профільної) загальної середньої освіти

Наказ МОН № 900 від 10.08.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 900 від 10 серпня 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 січня 2022 р. за № 71/37407

Про затвердження Порядку надання
платної послуги з проведення зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної (профільної)
загальної середньої освіти

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 47 Закону України "Про повну загальну середню освіту", підпункту 51 пункту 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання платної послуги з проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної (профільної) загальної середньої освіти, що додається.

2. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Ткаченко О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Даниленко С.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                             Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
10 серпня 2021 року № 900

 

ПОРЯДОК
надання платної послуги з проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної (профільної) загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм надання платної освітньої послуги з проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (далі - платна послуга).

2. Перелік навчальних предметів, із яких надається платна послуга, визначає Міністерство освіти і науки України разом із затвердженням переліку навчальних предметів, із яких у відповідному році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання).

3. Зовнішнє оцінювання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб проводиться під час основної сесії (для осіб, які вибрали для проходження зовнішнього оцінювання навчальні предмети, тестування з яких відбувається під час основної сесії в один день, одне або кілька таких тестувань проводиться під час додаткової сесії) одночасно із зовнішнім оцінюванням, що здійснюється за кошти державного бюджету, та відбувається з урахуванням розподілу функцій між Українським центром оцінювання якості освіти (далі - УЦОЯО) і регіональними центрами оцінювання якості освіти (далі - РЦОЯО) відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.

За результатами проходження зовнішнього оцінювання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

  • встановлюються результати за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів (для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів освіти для отримання ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти);
  • не встановлюються результати за критеріальною шкалою 1-12 балів.

4. Замовити платну послугу можуть особи, які у відповідному році зареєструвалися в установленому законодавством порядку для участі за рахунок коштів державного бюджету в зовнішньому оцінюванні з максимально можливої кількості навчальних предметів, визначеної Міністерством освіти і науки України (далі - учасники зовнішнього оцінювання), і мають Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат).

5. Для визначення вартості послуги і розрахунків витрат можуть застосовуватися фактичні та статистичні показники проведення зовнішнього оцінювання у попередньому році (зокрема, середня наповнюваність пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, аудиторій, у яких відбувається зовнішнє оцінювання).

Вартість платної послуги визначається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку основного періоду реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні в поточному році та публікується на офіційних вебсайтах УЦОЯО та РЦОЯО.

6. Платна послуга надається за фактом оплати її надання. Учасники зовнішнього оцінювання замовляють платну послугу в УЦОЯО, якому і сплачують кошти за її надання.

Оплата робіт і послуг, пов'язаних із наданням платної послуги, які виконують та надають РЦОЯО, здійснюється за рахунок коштів, що надійшли до УЦОЯО від фізичних та юридичних осіб як оплата за надання платної послуги.

7. Учасник зовнішнього оцінювання, який бажає замовити платну послугу, має після отримання Сертифіката у терміни, визначені УЦОЯО:

1) увійти на "Інформаційну сторінку учасника ЗНО", створену на вебсайті УЦОЯО, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, зазначеним у ньому (далі - інформаційна сторінка);

2) вибрати потрібний(і) навчальний(і) предмет(и) з переліку навчальних предметів, з яких надається платна послуга;

3) для вибраного(их) предмета(ів) зазначити:

  • рівень складності завдань сертифікаційної роботи (за наявності);
  • назву мови корінного народу або національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної роботи (за потреби);

4) вибрати один із зазначених на інформаційній сторінці способів оплати платної послуги (із застосуванням електронного платіжного засобу за допомогою комплексу заходів, спрямованих на інформаційно-технічне обслуговування процесу проведення платежів (електронна оплата), або через термінали самообслуговування, каси фінансових установ тощо (касова оплата));

5) сформувати та роздрукувати квитанцію на переказ коштів УЦОЯО, форму якої визначає УЦОЯО (далі - квитанція УЦОЯО), - у разі вибору касової оплати;

6) здійснити оплату одним платежем (окремою сумою, визначеною відповідно до калькуляції, за кожен навчальний предмет, з якого замовлена платна послуга) у безготівковій формі у національній валюті України у вибраний спосіб;

7) сформувати та роздрукувати за допомогою спеціального сервісу на інформаційній сторінці додаткову(і) частину(и) Сертифіката, форму якого встановлює Міністерство освіти і науки України (доступ до сервісу активується після своєчасного та у повному обсязі надходження коштів на рахунок УЦОЯО та опрацювання відповідного платежу).

8. У разі вибору електронної оплати учасник зовнішнього оцінювання має здійснити оплату замовленої платної послуги, скориставшись відповідними посиланнями, розміщеними на інформаційній сторінці.

9. Для касової оплати учасник зовнішнього оцінювання має використовувати як розрахунковий документ квитанцію УЦОЯО або забезпечити перенесення до іншого розрахункового документа правильної та повної інформації з квитанції УЦОЯО про:

1) повне найменування одержувача коштів;

2) платіжні реквізити УЦОЯО;

3) суму платежу;

4) призначення платежу (обов'язково повністю зазначається прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника зовнішнього оцінювання, індивідуальний службовий код замовленої послуги, назва навчального предмета).

Комісійна винагорода банківським установам за переказ коштів та вартість розрахунково-касового обслуговування не включаються до суми платежу, а сплачуються учасником зовнішнього оцінювання окремо.

10. Учасник зовнішнього оцінювання має здійснити оплату платної послуги у термін, що дає змогу забезпечити надходження коштів на спеціальний реєстраційний рахунок УЦОЯО у відведений для оплати платної послуги строк, визначений УЦОЯО.

11. Переказ коштів вважається завершеним з дати зарахування від учасника зовнішнього оцінювання на спеціальний реєстраційний рахунок УЦОЯО визначеної суми коштів.

12. Платна послуга вважається замовленою після своєчасного та у повному розмірі її вартості надходження коштів на спеціальний реєстраційний рахунок УЦОЯО і надається за фактом її оплати.

У разі надходження коштів як оплати за платну послугу пізніше встановленого строку та/або в неповному розмірі УЦОЯО скасовує замовлення на платну послугу.

13. Якщо учасником зовнішнього оцінювання на спеціальний реєстраційний рахунок УЦОЯО було переказано суму коштів, меншу за вартість платної послуги (і особою у встановлені строки не здійснено доплати до повної вартості платної послуги), або суму коштів, що перевищує вартість платної послуги, або кошти було переказано помилково чи несвоєчасно, то ці кошти не визнаються такими, що сплачені в межах договірних відносин щодо надання платної послуги та повертаються учаснику зовнішнього оцінювання на підставі особистої заяви учасника зовнішнього оцінювання про повернення таких коштів, поданої до УЦОЯО.

14. Платна послуга вважається наданою за фактом проведення зовнішнього оцінювання, незалежно від фактичної участі в зовнішньому оцінюванні замовника послуги та отриманих ним результатів зовнішнього оцінювання.

В. о. директора департаменту
фінансування державних і
загальнодержавних видатків                                  Оксана Ткаченко

Освіта.ua
10.08.2021

Выпускников школ освободят от ДПА Выпускников, которые завершают получение полного среднего образования, освободят от ДПА
В Киеве дети будут учиться в световой промежуток дня Такой режим обучения вводится, чтобы максимально снизить зависимость школ от отключений электроэнергии
В киевских школах перенесено время начала уроков Учебные занятия в столичных школах теперь будут начинаться в 9.00
В Украине разрабатывают Концепцию безопасной школы Целью концепции является создание безопасных условий для эффективного очного обучения
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев