Лист-роз’яснення про використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у зак

Лист МОН, Мінцифри № 1/11-4216/1/06-1-6282 від 10.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

№ 1/11-4216/1/06-1-6282 від 10 червня 2021 року

Головам обласних, Київської
міської державних адміністрацій

Лист-роз’яснення
про використання коштів субвенції
з державного бюджету місцевим
бюджетам на заходи, спрямовані
на боротьбу з гострою респіраторною
хворобою СОVID-19, спричиненою
коронавірусом
SARS-CoV-2, та її
наслідками під час навчального
процесу у закладах загальної середньої освіти
(в частині придбання ноутбуків)

З метою забезпечення єдиних підходів для застосування окремих  положень Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною  хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її  наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої  освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 403 (далі - Порядок та умови), Міністерство освіти і науки України  та Міністерство цифрової трансформації України надають роз’яснення щодо придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів  загальної середньої освіти та їх філій (далі - заклади освіти) для організації  дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

Основною метою спрямування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам є забезпечення технічних можливостей педагогічним працівникам для належної організації здобуття загальної середньої освіти, зокрема в умовах запровадження карантинних обмежень та встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами.

Відповідно, усі придбані ноутбуки мають активно та постійно використовуватися педагогічними працівниками в освітньому процесі.

Згідно з пунктом 8 Порядку та умов придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних закладів освіти та використовуються виключно для організації освітнього процесу в закладі освіти. У разі встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами за наказом керівника закладу освіти ноутбуки на період дії такої заборони можуть надаватися в користування педагогічним працівникам із метою належної організації освітнього процесу.

Щодо розрахунку потреби

Відповідно до пункту 2 Порядку та умов термін «педагогічні працівники» включає вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної. Тобто при визначенні потреби в необхідній кількості ноутбуків і розподілі придбаних ноутбуків між закладами освіти не враховується кількість педагогічних працівників навчальних предметів технологічної, мистецької та фізкультурної освітніх галузей.

Зауважимо, що вчителі початкових класів враховуються до відповідної кількості педагогічних працівників, проте з метою ефективного використання коштів і уникнення подвійного фінансування необхідно врахувати кількість персональних комп’ютерів, що заплановані до придбання у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (далі - субвенція НУШ).

Також до загальної кількості педагогічних працівників враховуються директори закладів освіти та їх заступники, педагоги-організатори, соціальні педагоги, практичні психологи тощо, які викладають навчальні предмети згаданих освітніх галузей. Окрім цього, із метою уникнення дублювання не рекомендується брати в розрахунок педагогічних працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею встановленого чинним законодавством віку.

Згідно з пунктом 7 Порядку та умов розподіл придбаних шляхом централізованої закупівлі ноутбуків здійснюється держадміністраціями між закладами освіти, у яких наявна кількість персональних комп’ютерів (працюючих, не задіяних в управлінсько-господарській діяльності закладу) є меншою, ніж кількість педагогічних працівників (за основним місцем роботи), у такій черговості:

1) заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

2) заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти не менш як 100 осіб;

3) інші заклади загальної середньої освіти.

Під терміном «персональні комп’ютери» слід розуміти загальну кількість персональних комп’ютерів у закладі освіти (працюючих, не задіяних в управлінсько-господарській діяльності закладу), включаючи стаціонарні комп’ютери, а також портативні комп’ютери, ноутбуки та нетбуки.

Варто зазначити про необхідність справедливого розподілу ноутбуків між закладами освіти різних територіальних громад у рамках забезпечення черговості, установленої пунктом 7 Порядку та умов, яким у першій черговості визначено заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб. Але для досягнення необхідного співвідношення в зазначених опорних закладах при розрахунку потреби в ноутбуках, варто брати до уваги педагогічних працівників, які, у тому числі, працюють у філіях, оскільки ними також забезпечується дистанційне навчання.

Зважаючи на можливі зміни в стані забезпечення закладів освіти персональними комп’ютерами та кількості педагогічних працівників від початку 2020/2021 навчального року (за даними форм № ЗНЗ-1 та № 83-РВК), з метою ефективного використання бюджетних коштів держадміністраціям доцільно актуалізувати таку інформацію, отримавши офіційну оперативну інформацію від засновників закладів освіти.

Забезпечення всіх закладів освіти ноутбуками здійснюється з обов’язковим досягненням співвідношення: один персональний комп’ютер (працюючий, не задіяний в управлінсько-господарській діяльності закладу) на одного педагогічного працівника (за основним місцем роботи). Наприклад, якщо в певному закладі в наявності є 25 персональних комп’ютерів (працюючих, не задіяних в управлінсько-господарській діяльності закладу) на 30 педагогічних працівників (вчителів зазначених освітніх галузей за основним місцем роботи), для такого закладу за рахунок субвенції дозволяється придбати 5 ноутбуків (не більше і не менше).

При розподілі придбаних ноутбуків держадміністрації переходять до забезпечення кожної наступної черги лише при досягненні співвідношення один персональний комп’ютер (працюючий, не задіяний в управлінсько-господарській діяльності закладу) на одного педагогічного працівника (за основним місцем роботи), у 100% закладів освіти попередньої черги (окрім закладів, засновники яких відмовилися забезпечити відповідне співфінансування з місцевих бюджетів). Задля неухильного дотримання вимог Порядку та умов рекомендуємо держадміністраціям отримувати від таких засновників офіційні листи про відмову від забезпечення співфінансування.

Водночас звертаємо увагу, що відповідно до абзацу сьомого пункту 7 Порядку та умов у разі досягнення такого співвідношення для всіх закладів освіти області дозволяється здійснити придбання додаткових ноутбуків (понад співвідношення) для опорних закладів загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб. У такому разі рекомендуємо здійснювати придбання додаткових ноутбуків у кількості, необхідній для забезпечення ноутбуками всіх педагогічних працівників (у визначенні пункту 2 Порядку та умов) опорного закладу загальної середньої освіти та його філій.

У разі досягнення такого співвідношення для всіх закладів освіти м. Києва дозволяється здійснити придбання додаткових (понад співвідношення) ноутбуків для закладів освіти, що мають понад 50  відсотків персональних комп’ютерів, строк придбання яких становить понад п’ять років.

У разі, якщо кількість ноутбуків, яку можна придбати за кошти субвенції, значно перевищує визначену відповідно до черговості потребу, держадміністрація може проаналізувати потребу без урахування персональних комп'ютерів у кабінетах інформатики (комп'ютерних класах тощо).

Нагадуємо, що згідно з пунктом 9 Порядку та умов, використання субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання здійснюється на засадах співфінансування:

 • для обласних бюджетів, бюджету м. Києва та бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила понад 40000 осіб: не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • для бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила менш як 40000 осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад: не більш як 90 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення: не більш як 95 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, включаючи залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Тобто залишки коштів освітньої субвенції, що утворилися на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2021, не можуть бути використані як співфінансування до коштів субвенції.

Обов’язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.

Перелік міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила понад 40000 осіб, наведено у додатку 1.

Відповідні місцеві ради мають забезпечити співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів не менш як 30 відсотків до вартості ноутбуків (крім ноутбуків, що купуються для закладів освіти, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення).

Інформація щодо чисельності населення територіальних громад надана МОН листом Міністерства розвитку громад та територій України та відповідає даним, що були використані МОН при розподілі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік.

Щодо технічних вимог до ноутбуків і кваліфікаційних умов учасників

Пунктом 6 Порядку та умов визначено, що закупівля ноутбуків здійснюється відповідно до Типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 р. № 1440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 55/31507 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2021 р. № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 травня 2021 р. за № 644/36266), пунктом п’ятим якого передбачена технічна специфікація персонального комп'ютера форм-фактора ноутбук, тобто технічні вимоги до ноутбуків, які можуть бути закуплені за кошти субвенції, а саме:

Персональний комп'ютер форм-фактора ноутбук у такому складі:

1. Основний блок персонального комп'ютера форм-фактора ноутбук:

 • процесор: кількість фізичних обчислювальних ядер без використання технологій розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 2; кількість потоків не менше ніж 4; тактова частота - не менше ніж 1,0 GHz;
 • корпус: форм-фактор - мобільний комп'ютер з клавіатурою (ноутбук);
 • оперативна пам'ять: не менше 8 GB для комп’ютера педагогічного працівника;
 • об'єм HDD: не менше ніж 500 GB або SSD - не менше ніж 128 GB;
 • графічний адаптер: дискретний або інтегрований; апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 11.X (де X - цифра від 0 до 9); апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.Х (де X - цифра від 0 до 9);
 • відеомонітор: інтегрований з корпусом; розмір діагоналі - не менше ніж 14 дюймів, з роздільною здатністю не менше ніж 1920 х 1080; тип матриці - IPS;
 • веб-камера (за наявності): інтегрована у корпус; фронтальна - з роздільною здатністю не менше ніж 720 р (1280 х 720);
 • батарея: ємністю не менше ніж 3000 mAh (30 Wh);
 • звуковий адаптер: інтегрований; інтегровані мікрофон та динаміки;
 • мережевий інтерфейс бездротової мережі: інтегрований; з підтримкою стандартів IEEE - не гірше 802.11n/ас;
 • мережевий адаптер Ethernet: інтегрований; з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000ВASE-T;
 • зовнішні інтерфейси: не менше ніж 2 порти USB Туре А версії не нижче 3.0; не менше ніж 1 порт USB Туре С версії не нижче 3.0; не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45); не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або HDMI, або mini-HDMI; не менше ніж 1 порт для підключення гарнітури (роз'єм під штекер TRS 3.5 mm);
 • клавіатура: повнорозмірна, інтегрована у корпус, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів;
 • маніпулятор типу «миша»: технологія - оптична; тип підключення - USB-інтерфейс; кількість кнопок - не менше ніж 3: ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу.

2. Основне преінстальоване програмне забезпечення персонального комп'ютера форм-фактора ноутбук:

 • операційна система: попередньо встановлена операційна система на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарна з підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з україномовним інтерфейсом; повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими потребами; безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не менше 3 років (за потребою); можливість динамічного оновлення дистанційно; наявність дистанційного робочого столу;
 • пакет програмних засобів офісного призначення: преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного забезпечення на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарний з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною операційною системою;
 • набір преінстальованого програмного забезпечення: антивірусне програмне забезпечення.

Варто наголосити, що оскільки ноутбуки, які будуть закуплені за кошти субвенції, будуть призначені, зокрема, для організації дистанційного навчання педагогічними працівниками та інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання, рекомендованою є наявність вбудованої відеокамери в ноутбук.

Окрім цього, інформуємо, що Міністерство освіти і науки України отримало від корпорації Microsoft лист (Letter of Eligibility) від 19.04.2021 року № 13994В 4/22/2021 в рамках програми «Shape the Future» (Формуй майбутнє). Цей лист надає змогу виробникам комп’ютерної техніки отримати ліцензійні копії операційної системи за пільговою ціною для комп’ютерного обладнання, яке буде використовуватись у закладах освіти. Це в результаті може вплинути на кінцеву вартість ноутбука та підвищити ефективність використання бюджетних коштів. Тому в разі прийняття рішення щодо обрання ОС Windows 10, рекомендуємо вказувати саме Microsoft Windows 10 Professional Ukrainian (National academic) в технічних вимогах.

Щодо відповідності Національній програмі інформатизації

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856», Мінцифри виконує функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації та інших державних програм цифровізації, зокрема: здійснює моніторинг у сфері інформатизації; погоджує та координує галузеві, регіональні програми та проекти інформатизації, програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування і вносить подання Кабінетові Міністрів України щодо зупинення виконання таких програм та проектів; забезпечує методологічну, нормативно-правову, інформаційну та організаційну підтримку процесів формування і виконання Національної програми інформатизації, а також проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів).

Частиною п’ятою статті 2 Закону України «Про Національну програму інформатизації» (далі - Закон) передбачено, що програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини Національної програми інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством.

Враховуючи досвід, практику та результати опрацювання проектів інформатизації, пов’язаних із придбанням комп’ютерної техніки установами та закладами галузі освіти, що надавались на погодження до Державного агентства з питань електронного урядування та Мінцифри протягом попередніх років, з метою запобігання потенційно можливих ризиків та порушень вимог законодавства, що регулює сферу інформатизації, максимально швидкого відпрацювання наданих на погодження проектів інформатизації, забезпечення єдиних підходів до реалізації поставленої задачі, та керуючись статтею 22 Закону щодо зобов’язань Генерального державного замовника стосовно забезпечення методологічної, нормативно-правової, інформаційної та організаційної підтримки процесів формування і виконання Національної програми інформатизації, Мінцифри рекомендує використовувати зразок тендерної документації, наданий у додатку 2 до цього листа, а також виходити з орієнтовної розрахункової вартості одного ноутбука в розмірі 20 040 грн (двадцяти тисяч сорок гривень) 00 коп., розрахованої згідно з Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (розрахунок за методикою надано у додатку 3 до цього листа).

Зауважуємо, що відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України, розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Відповідно до пункту 10 Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1048, Генеральний державний замовник Програми інформує державного замовника про результати розгляду поданих документів протягом не більш як 45 календарних днів. З метою недопущення затримки розгляду та подальшої реалізації проектів інформатизації, вони мають надаватись на погодження до Мінцифри з врахуванням цього строку.

Водночас статтею 22 Закону визначено права і зобов’язання Генерального державного замовника Національної програми інформатизації, відповідно до яких Мінцифри здійснює моніторинг у сфері інформатизації, у тому числі проектів інформатизації установ та закладів галузі освіти під час їх виконання.

Щодо звітування

Відповідно до пункту 16 Порядку та умов, обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН інформацію про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування) у розрізі закладів освіти, для яких здійснено придбання ноутбуків.

Просимо забезпечити своєчасне подання відповідної інформації за формою, наведеною в додатку 4. Заповнену форму просимо до 10 числа кожного місяця надсилати на електронні адреси:

roksolana.shvadchak@mon.gov.ua та digitaled.office@gmail.com у форматі *.xls(х) із обов’язковим підтвердженням через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Зауважуємо, що інформація про касові видатки має містити дані наростаючим підсумком за бюджетні періоди, протягом яких здійснювалися відповідні видатки.

МОН щомісяця проводитиме аналіз ефективності використання коштів субвенції та стану досягнення відповідних співвідношень для відповідних закладів освіти та їх філій і про результати аналізу інформуватиме Мінфін.

Окрім цього, за результатами такого аналізу щомісячно будуть проводитися селекторні наради за участю керівників Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України та голів обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Додаток:

1. Перелік міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила понад 40000 осіб (придбання ноутбуків для яких здійснюється на засадах співфінансування з місцевого бюджету на рівні не менш як 30%) на 3 арк.

2. Розрахунок очікуваної вартості на 3 арк.

3. Примірна тендерна документація на 46 арк.

4. Форма звітності на 1 арк

Міністр освіти і науки України                             Сергій Шкарлет

Віце-прем'єр-міністр -
Міністр цифрової трансформації України                                        Михайло Федоров

Освіта.ua
10.06.2021

Школы будут переходить на ведение электронной документации В МОН определили требования к ведению школьной документации в электронной форме
Выпускники школ пройдут ДПА в форме ЗНО Государственная итоговая аттестация в форме ЗНО будет проведена по 4 учебным предметам
В Госбюджет вернут субвенцию на НУШ В Государственный бюджет на 2023 год будет возвращена субвенция на НУШ
Почти 2 млн школьников учатся дистанционно В МОН отмечают, что все больше учеников возвращается к очной и смешанной формам обучения
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев