Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження в освітній процес педагогічної технології «Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на травень 2021 - листопад 2027 роки

Наказ МОН № 483 від 29.04.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 483 від 29 квітня 2021 року

Про реалізацію інноваційного
освітнього проєкту всеукраїнського
рівня за темою «Впровадження
в освітній процес педагогічної
технології «Росток» в умовах
реалізації Державного стандарту
базової середньої освіти» на
травень 2021 - листопад 2027 роки

Відповідно до пунктів 7 і 8 Розділу І, пунктів 5, 7-11 Розділу ІІ Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року № 994), з метою реалізації абзацу 2 частини першої статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, з урахуванням пункту наказу Міністерства освіти і науки від 06.08.2014 року № 905 «Про завершення дослідно-експериментальної роботи за  науково-педагогічним проектом «Росток» у початковій школі та впровадження педагогічної технології «Росток» у загальноосвітніх навчальних закладах», на підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 08.04.2021 року (протокол № 2) з метою подальшого впровадження педагогічної технології «Росток» в освітній процес закладів загальної середньої освіти НАКАЗУЮ:

1. Розпочати реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження в освітній процес педагогічної технології «Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на базі закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Росток», на травень 2021 - листопад 2027 роки (далі - Проєкт) для продовження впровадження в практику педагогічної технології «Росток», розробленої за результатами проведення у 2009-2014 роках дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проєктом «Росток» у початковій школі та впровадження педагогічної технології «Росток» у закладах загальної середньої освіти.

2. Затвердити як такі, що додаються:

  • заявку на реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження в освітній процес педагогічної технології «Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на базі закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Росток», на травень 2021 - листопад 2027 роки;
  • програму реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження в освітній процес педагогічної технології Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на базі закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Росток», на травень 2021 - листопад 2027 роки;
  • тилові навчальні плани для 1-4 та 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, що працюють за педагогічно технологією «Росток», (додатки 2-5);
  • пояснювальну записку до типових навчальних планів закладів загальної середньої, які працюють за  інноваційно-освітнім  проєктом «Росток» (додаток 1).

3. Встановити, що типові навчальні плани для 1-4 та 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, що працюють за педагогічно технологією «Росток», затверджені пунктом 2 цього наказу, впроваджуються з 2021/2022 навчального року.

4. Науковому керівнику Проєкту надавати науково-методичній комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (далі-Комісії) звіти про виконання кожного етапу Проєкту, а звіт про його завершення подати до Міністерства освіти і науки України.

5. Комісії здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу реалізації Проєкту, а після закінчення реалізації Проєкту підготувати і подати до Міністерства освіти і науки України висновки про результати реалізації Проєкту.

6. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам закладів загальної середньої освіти, які є учасниками Проєкту.

7. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних (Київської міської) державних адміністрацій разом із закладами післядипломної педагогічної освіти сприяти педагогічним колективам закладів загальної середньої освіти, які є учасниками Проєкту, у забезпеченні необхідних умов для організації та реалізації Проєкту.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр                                               Сергій Шкарлет

Додаток
до наказу МОН України від 29.04.2021 року № 483

Пояснювальна записка
До Типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, які працюють за педагогічною технологією «Росток»

Типові навчальні плани закладів загальної середньої освіти, які працюють за педагогічною технологією «Росток» (далі Типові навчальні плани), розроблені на виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 688), від 30 вересня 2020 року Мо898 «Про деякі питання державних освітніх стандартів повної загальної середньої освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року Хое538), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року», наказів Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 28 листопада 2019 року № 1493), наказу Міністерства освіти і науки від 06.08.2014 року «Про завершення  дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» у початковій школі та впровадження педагогічної технології «Росток» у загальноосвітніх навчальних закладах», листів Державної служби якості освіти України від 11.09.2020 р. № 01/01-23/1045 «Щодо результатів експертизи освітньої програми» та від 24.05.2018 р. № 01-22/323 «Про результати аналізу освітньої програми на відповідність Державному стандарту початкової освіти».

Типові навчальні плани (додатки 2-5) містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти, які працюють за педагогічною технологією «Росток», посилену за рахунок варіативної складової.

На основі Типових навчальних планів заклади загальної середньої освіти, які працюють за педагогічною технологією «Росток», складають на кожний навчальний рік робочий навчальний план, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів.

Відповідно до мов навчання передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів для 1-9 класів закладів загальної середньої освіти, з українською мовою навчання (додатки 1, 3) та з навчанням мовою корінного народу, національної меншини (додатки 2, 4).

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти до інваріантної складової змісту початкової освіти у 1-4 класах увійшов інтегрований навчальний предмет «Навколишній світ» що об'єднує ряд освітніх галузей: громадянська та історична, природнича, соціальна і здоров'язбережувальна, технологічна і інформатична освітні галузі.

У базовій школі (5-9 класи) у 5-6 класах продовжується вивчення інтегрованого навчального курсу «Навколишній світ», який реалізує завдання предметів «Природознавство» та «Географія» відповідної галузі «Природознавство».

Навчальними планами передбачено збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів та пропонується за рахунок годин варіативної складової вивчення у 5-му класі інтегрованого курсу «Закономірності навколишнього світу», з 6-го по 9 -й клас інтегрованого курсу «Елементи теорії ймовірностей», що належать до математичної галузі.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517.

Заклади загальної середньої освіти, які працюють за педагогічною технологією «Росток», можуть складати власні варіанти навчальних планів відповідно до цього наказу та з урахуванням діючої нормативної бази.

Начальник Головного управління
загальної середньої та дошкільної                                       Юрій Кононенко

Освіта.ua
29.04.2021

Учеников 4 и 9 классов официально освободили от ДПА Отмена государственной итоговой аттестации происходит уже в четвертый раз подряд
Минимальный порог НМТ ниже порога угадывания, – министр Порог тестовых баллов за выполнение блоков мультитеста, ниже порога угадывания
Школьные знания по истории проверяют на ДПА, – глава комитета ВР Усвоение выпускниками школ знаний проверяется во время ДПА, а не вступительных экзаменов
Общественный диалог о модели НМТ завершен, – министр Парламент в ближайшее время должен утвердить представленную МОН модель поступления в вузы
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев