Методичні рекомендації для розроблення модельних навчальних програм

Лист МОН № 4.5/637-21 від 24.03.21 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДИРЕКТОРАТ ДОШКІЛЬНОЇ, ШКІЛЬНОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

№ 4.5/637-21 від 24 березня 2021 року

Потенційним авторам/укладачам
модельних навчальних програм
для базової середньої освіти

Методичні рекомендації
для розроблення модельних
навчальних програм

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року № 235 затверджено Типову освітню програму для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, у додатку 5 до якої наведено Перелік модельних навчальних програм для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

З огляду на зазначене пропонуємо потенційним авторам долучитися до розроблення проєктів модельних навчальних програм для всього рівня базової середньої освіти (5-9 класи) або окремо для адаптаційного циклу (5-6 класи), використовуючи Методичні рекомендації для розроблення проєктів модельних навчальних програм (додаються).

Інформуємо, що для початку розгляду питання щодо надання проєктам модельних навчальних програм грифа авторам/укладачам або юридичним особам, які представлятимуть авторів/укладачів, необхідно до 30 квітня 2021 року подати до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035) такий комплект документів:

  • лист-клопотання, в якому зазначаються: назва проєкту модельної навчальної програми, автор(и)/укладач(і) (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), контактний телефон та електронна пошта заявника;
  • два примірники рукопису проєкту модельної навчальної програми українською мовою (з мов національних меншин і літератур та іноземних мов - українською та цими мовами) на паперовому носії та її електронна версія у форматі pdf на оптичному диску або флеш-пам'яті;
  • інші документи за бажанням заявника.

Проєкт модельної навчальної програми має бути виконаним комп'ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кеглем не менше ніж 14 пунктів, через одинарний інтервал.

Привертаємо увагу до того, що згідно з Порядком надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженим наказом МОН від 20 липня 2020 року № 931, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2020 року за № 1119/35402, пропозиції щодо надання проєктам модельних навчальних програм грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надають Міністерству предметні (галузеві) експертні комісії на підставі експертних висновків комплексної експертизи. Кінцеве рішення щодо надання грифа приймається Міністерством освіти і науки України, що оформлюється відповідним наказом.

Додаток: 4 арк.

Начальник Головного управління
загальної середньої та дошкільної                                Юрій Кононенко

Освіта.ua
24.03.2021

Учеников 4 и 9 классов официально освободили от ДПА Отмена государственной итоговой аттестации происходит уже в четвертый раз подряд
Минимальный порог НМТ ниже порога угадывания, – министр Порог тестовых баллов за выполнение блоков мультитеста, ниже порога угадывания
Школьные знания по истории проверяют на ДПА, – глава комитета ВР Усвоение выпускниками школ знаний проверяется во время ДПА, а не вступительных экзаменов
Общественный диалог о модели НМТ завершен, – министр Парламент в ближайшее время должен утвердить представленную МОН модель поступления в вузы
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев