Про затвердження ​Правил проходження у 2021 році незалежного тестування фахових знань та умінь учасників сертифікації

Наказ УЦОЯО № 216 від 18.12.2020 року

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

№ 216 від 18 грудня 2020 року

Про затвердження
Правил проходження у 2021 році
незалежного тестування фахових знань
та умінь учасників сертифікації

Відповідно до абзацу третього пункту 22 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (зі змінами), з метою підготовки та організованого проведення у 2021 році незалежного тестування фахових знань та умінь учасників сертифікації педагогічних працівників НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила проходження у 2021 році незалежного тестування фахових знань та умінь учасників сертифікації (далі - Правила), що додаються.

2. Відділу інформації та комунікацій з громадськістю (Клименко І. В.) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти Правил, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Контроль за виконанням пункту 1 цього наказу залишаю за собою.

4. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу покласти на заступника директора Вакуленко Г. С.

В. о. директора                    В. І. Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
18.12.2020 № 216

ПРАВИЛА
проходження у 2021 році незалежного тестування
фахових знань та умінь учасників сертифікації

1. У цих Правилах визначено засади проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації (далі - незалежне тестування), вимоги до його проходження педагогічними працівниками, які беруть участь у сертифікації у 2021 році (далі - учасники сертифікації), наслідки недотримання учасниками сертифікації цих Правил.

2. Незалежне тестування організовує Український та регіональні центри оцінювання якості освіти з використанням  організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Завдання незалежного тестування (далі - тест) укладає Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр) відповідно до Програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2019 року № 33 (далі - Програма незалежного тестування), Загальної характеристики тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, затвердженої наказом Українського центру від 17 грудня 2020 року № 214 (далі - Характеристика тесту).

Тест укладено українською мовою, містить 100 завдань, розподілених відповідно до розділів/підрозділів Програми незалежного тестування і Характеристики тесту.

Завдання тесту належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірки таких завдань до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

4. На виконання тесту відведено 180 хвилин. Завдання вважають виконаним, якщо учасник сертифікації вибрав відповідь та позначив її у бланку відповідей. Додаткового часу для перенесення відповіді у бланк відповідей не передбачено.

5. Учасник сертифікації має виконувати завдання тесту у визначеному регіональним центром оцінювання якості освіти пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у якому відбуватиметься незалежне тестування (далі - пункт тестування), у визначеній Українським центром аудиторії, на визначеному Українським центром робочому місці.

Незалежне тестування відбувається в аудиторіях, облаштованих відповідно до вимог пункту 6 Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2019 року № 1029, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 927/33898.

6. Інформація про:

1) місце (найменування та адреса пункту тестування), дату та час проведення незалежного тестування має бути зазначена в листах-викликах для участі в незалежному тестуванні (далі - лист-виклик), які не пізніше 19 лютого 2021 року Український центр розміщує в кабінетах учасників сертифікації (учасник сертифікації має самостійно роздрукувати лист-виклик);

2) номер аудиторії має бути зазначений в алфавітному списку учасників сертифікації, розміщеному в день незалежного тестування в пункті тестування у зручному для вільного огляду місці;

3) номер робочого місця має бути зазначений в аудиторному списку учасників сертифікації, розміщеному на (біля) вхідних дверях(-ей) до аудиторії.

7. Допуск учасників сертифікації до пункту тестування має бути здійснено з 10:15 до 10:50 у день незалежного тестування за умови пред'явлення учасником сертифікації:

1) паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу (копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права на допуск учасника сертифікації до пункту тестування);

2) листа-виклику.

Учасник сертифікації, документи якого містять розбіжності в персональних даних. має надати відповідний документ (свідоцтво про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтво про шлюб, та/або розірвання шлюбу).

8. Перед перевіркою документів працівники пункту тестування мають провести безконтактну термометрію учасників сертифікації та оцінювання наявності ознак респіраторних захворювань у них.

Особи, у яких виявлено температуру тіла 37,3 °C і вище або ознаки респіраторних хвороб, не можуть бути допущені до пункту тестування.

9. Вхід до пункту тестування та перебування в ньому дозволено лише в надягнених засобах індивідуального захисту, зокрема в респіраторах або захисних масках, що закривають ніс та рот. у тому числі виготовлених самостійно.

10. Допуск учасників сертифікації до пункту тестування має бути здійснено за чергою, із дотриманням безпечної дистанції.

Учасники сертифікації, які прибули після 10:50, до пункту тестування не допускаються.

11. Учасник сертифікації в пункті тестування має:

1) виконувати вказівки і вимоги працівників пункту тестування щодо процедури проведення незалежного тестування;

2) дотримуватися запроваджених протиепідемічних заходів під час проходження незалежного тестування в пункті тестування, розташованому на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин;

3) виконувати тест на робочому місці, визначеному Українським центром;

4) залишити особисті речі (сумки, книги, олівці, пенали, аркуші паперу, парасольки, вимкнені мобільні телефони, навушники, електронні годинники тощо) у спеціально відведеному в аудиторії місці;

5) дотримуватися інструкції щодо заповнення бланка відповідей, наведеної в зошиті із завданнями тесту;

6) заповнювати бланк відповідей ручкою з чорнилом насиченого чорного кольору;

7) після завершення часу, відведеного на виконання тесту, припинити роботу, повернути бланк відповідей старшому інструктору, засвідчивши цей факт підписом в Аудиторному протоколі проведення незалежного тестування.

Якщо учасник сертифікації завершив роботу раніше визначеного часу, він має здати старшому інструкторові бланк відповідей і залишити аудиторію.

Учасник сертифікації, який закінчив роботу в числі трьох останніх учасників, має здати бланк відповідей старшому інструктору і залишитися в аудиторії до завершення часу. відведеного для виконання тесту.

12. Учаснику сертифікації заборонено:

1) використовувати в пункті тестування засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

2) протягом часу, відведеного на виконання тесту:

  • спілкуватися (у тому числі за межами аудиторії) з іншими учасниками сертифікації, зокрема отримувати від них чи передавати їм будь-яку інформацію;
  • виносити матеріали незалежного тестування з аудиторії;
  • мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою незалежного тестування;

3) копіювати завдання тесту;

4) персоналізувати бланк відповідей.

13. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 1-4 пункту 11, підпунктами 1-3 пункту 12 цих Правил, учасник сертифікації за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення незалежного тестування, має здати їм матеріали незалежного тестування та залишити пункт тестування.

14. Учасник сертифікації може, попередивши старшого інструктора, вийти з аудиторії протягом часу, відведеного на виконання тесту.

Перед виходом з аудиторії учасник сертифікації має залишити на робочому столі бланк відповідей, поклавши його заповненою стороною донизу, і згорнутий зошит із завданнями тесту (якщо один із учасників уже вийшов з аудиторії, то інший учасник переважно може вийти лише після його повернення).

Час, який учасник сертифікації провів за межами аудиторії, не додають до часу, відведеного на виконання тесту.

15. Учасник сертифікації до виходу з пункту тестування має надати відповідальному за пункт проведення зовнішнього оцінювання Картку учасника сертифікації для проставлення відмітки про участь у незалежному тестуванні. Картку учасника сертифікації видає старший інструктор до початку виконання тесту.

16. Результати незалежного тестування та інформація про допущення/недопущення учасників сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації мають бути розміщені в кабінетах учасників сертифікації не пізніше 17 березня 2021 року.

Інформація про дату та час оголошення результатів незалежного тестування має бути розміщена на сайті Українського центру.

17. Результати незалежного тестування можуть бути анульовані (на підставі рішення апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за наслідками розгляду подання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти) у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного для виконання тесту, в учасника сертифікації або на його робочому місці будь-яких джерел інформації на паперових або електронних носіях, засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, що не передбачені регламентом роботи пункту тестування;

2) виконання тесту не на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) спілкування з іншими учасниками сертифікації протягом часу, відведеного для виконання тесту;

4) виконання тесту іншою особою - у разі встановлення цього апеляційною комісією;

5) неповернення бланка відповідей особам, які проводять незалежне тестування, після часу. відведеного для його виконання;

6) неправильного оформлення бланка відповідей, що унеможливило оцінювання наданої(-их) відповіді(-ей) або встановлення варіанта тесту, завдання якого виконував учасник сертифікації;

7) пошкодження учасником сертифікації бланка відповідей, що унеможливило його автоматичну обробку;

8) персоналізації учасником сертифікації бланка відповідей;

9) порушення учасником сертифікації інших вимог, зазначених у пунктах 11, 12 цих Правил (невиконання вказівок і вимог працівників пункту тестування щодо процедури проходження незалежного тестування; винесення матеріалів незалежного тестування за межі аудиторії; відмова учасника сертифікації зробити запис на зворотному боці бланка відповідей про ознайомлення із правилами проходження незалежного тестування, інструкцією щодо заповнення бланка відповідей тощо).

18. У разі виникнення в учасника сертифікації сумнівів щодо правильності встановлення результату незалежного тестування він може не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після оголошення результатів незалежного тестування (з урахуванням дня офіційного оголошення) подати до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування (далі - апеляційна комісія).

Розгляд такої заяви апеляційна комісія здійснює протягом семи календарних днів із дня її отримання.

Заступник директора                      Н. В. Юр

Освіта.ua
18.12.2020

США помогут выплатить зарплаты педагогам В госбюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов
Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев