Про затвердження Положення про Раду з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України

Наказ МОН № 193 від 14.02.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 193 від 14 лютого 2019 року

Про затвердження Положення про
Раду з питань співпраці з церквами та
релігійними організаціями
при Міністерстві освіти і науки України

Відповідно до частини сьомої статті 70 Закону України «Про освіту», у межах повноважень, визначених абзацом п'ятим підпункту 6 пункту 5 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Раду з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України (далі - Рада), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2008 № 941 «Про створення при Міністерстві освіти і науки України громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями».

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) до 14 березня 2019 року подати на затвердження склад Ради, сформований на підставі подань релігійних організацій, закладів вищої духовної освіти, представників громадських і благодійних організацій, що здійснюють діяльність з питань, віднесених до компетенції Ради.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Карандія В. А.

Міністр                                        Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 14.02.2019р. № 193

Положення 
про Раду з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України

1. Рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України (далі - Рада) є дорадчим органом, утвореним з метою створення ефективних організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання його рішень, сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті та подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин у галузі освіти, підтримання постійного діалогу із церквами та релігійними організаціями, більш ефективного використання їхнього потенціалу у виховному процесі.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МОН, цим Положенням, а також своїми рішеннями.

3. Основними завданнями Ради є:

 • представлення позиції церков і релігійних організацій з питань діяльності МОН;
 • сприяння забезпеченню постійного діалогу між МОН і церквами та релігійними організаціями;
 • проведення громадської експертизи проектів рішень та виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття МОН рішень, зокрема з питань співпраці з релігійними організаціями, виховання дітей, підлітків та молоді, викладання предметів духовно-морального спрямування, державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вченні звання, виданих закладами вищої духовної освіти, а також здійснення моніторингу реалізації відповідних рішень;
 • забезпечення співпраці з МОН щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів його діяльності та окремих нормативно-правових актів. Опрацювання Ta узагальнення даних щодо проведення консультацій з громадськістю, узгодження позицій.

4. Для виконання своїх завдань Рада має право:

 • отримувати від МОН проекти рішень з питань, визначених для проведення громадської експертизи, та надавати МОН пропозиції з питань, віднесених до компетенції Ради;
 • надавати МОН рішення Ради для розгляду, зокрема при прийнятті відповідних законодавчих актів;
 • запрошувати для участі у своїх засіданнях керівників та фахівців МОН та підпорядкованих йому установ;
 • утворювати постійні та тимчасові комісії (робочі та експертні групи) відповідно до напрямів діяльності, залучати до участі в їх роботі спеціалістів МОН та підпорядкованих йому установ (за погодженням з їх керівництвом), представників вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій, окремих фахівців;
 • ініціювати та з виступати співорганізатором проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів та інших заходів з питань, віднесених до компетенції Ради.

5. До складу Ради входять представники релігійних організацій – членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій за їхньою рекомендацією, відповідних закладів вищої духовної освіти, представники громадських і благодійних організацій, що здійснюють діяльність з питань, віднесених до компетенції Ради.

6. Персональний склад Ради затверджується МОН на підставі подань організацій, визначених у пункті 5 цього Положення.

7. У засіданнях Ради за її рішенням з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи.

8. Рада на першому своєму засіданні шляхом відкритого голосування обирає голову Ради, заступника (заступників) голови та секретаря строком на 5 років.

Рада має право в разі необхідності шляхом відкритого голосування переобирати голову Ради, заступника (заступників) голови та секретаря.

9. Голова Ради:

 • керує діяльністю Ради;
 • організовує підготовку та скликає засідання Ради;
 • підписує документи від імені Ради;
 • представляє Раду у взаємовідносинах з МОН, може брати участь у засіданнях його колегії.

10. Секретар Ради:

 • веде протоколи засідань, підписує їх;
 • забезпечує здійснення діловодства в Раді;
 • здійснює підрахунок голосів під час голосування за рішення Ради;
 • виконує інші функції, необхідні для забезпечення ефективної діяльності Ради.

11. Основною формою роботи Ради є засідання, які скликаються головою відповідно до річного робочого плану, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Члени Ради, відсутні на засіданні, можуть делегувати свої повноваження іншим членам Ради, присутнім на засіданні.

Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник голови Ради.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на засіданні.

Рішення Ради оформлюються протоколом.

Рішення Ради надаються керівництву МОН для врахування при прийнятті відповідних рішень.

Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

12. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради здійснює департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН.

13. Міністерство забезпечує Раду приміщенням для проведення її засідань.

14. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. МОН надає Раді можливість інформування громадськості про свою діяльність на своєму офіційному веб-сайті, у своїх засобах масової інформації та інформаційних ресурсах своїх установ.

15. Рада має бланк із своїм найменуванням.

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти                                     Юрий Кононенко

Освіта.ua
14.02.2019

Мы должны создать условия для свободной работы учителей, – министр МОН при министре Оксене Лесовом будет акцентировать свое внимание на изменении культуры в школе
Правительство начнет тотальную борьбу с образовательной бюрократией Новый подход к управлению системой образования станет ключевым вектором работы правительства
Учителя не поддерживают идею дополнительного учебного года Большинство педагогов и родителей не одобряют проведение дополнительного учебного года
Школам предлагают разрабатывать собственные образовательные программы Каждое заведение общего среднего образования может разработать собственную образовательную программу
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев