Про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Тьюторський супровід у системі змішаного навчання»

Наказ МОН № 143 від 31.01.17 року

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 143 від 31 січня 2017 року

Про завершення І (організаційно-підготовчого)
етапу дослідно-експериментальної роботи
за темою «Тьюторський супровід у системі
змішаного навчання»

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від З0 листопада 2012 р. за № 1352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за №2111/22423), Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за № 428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 р. за № 1054, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 р. за № 1217/17233), та наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 № 692 проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Тьюторський супровід у системі змішаного навчання» на базі Приватної школи «Афіни» м. Києва.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 26.10.2016 (протокол № 3) та з метою продовження дослідно-експериментальної роботи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Тьюторський супровід у системі змішаного навчання» на базі Приватної школи «Афіни» м. Києва за травень 2015 р. - червень 2016 р., що додається.

2. Науково-методичній комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України заслухати звіт Приватної школи «Афіни» м. Києва (далі - експериментальний навчальний заклад) про завершення II (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у липні 2017 року.

3. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального навчального закладу у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

4. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти експериментальному навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов для проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр       Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
31.01.2017 № 143

ЗВІТ
про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи за темою «Тьюторський супровід
у системі змішаного навчання» на базі Приватної школи «Афіни» м. Києва
за травень 2015 р. - червень 2016 р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р. № 692 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітнього навчального закладу Приватної школи «Афіни» м. Києва Солом’янського району м. Києва», колектив закладу працював над реалізацією І етапу дослідно-експериментальної роботи (2015-2016 н.р.) і отримав наступні результати.

Науково-теоретичне та методичне забезпечення експерименту було реалізоване завдяки вивченню та аналізу зарубіжного та вітчизняного педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи та створенню електронної бази даних: «Електронна бібліотека», що містить наукові, методичні доробки вітчизняних та зарубіжних науковців (статті, посібники, монографії, дисертації тощо), розміщена на Google Диску (вхід з корпоративної електронної пошти - Athens.kiev.ua).

Було уточнено базові поняття дослідження, зокрема, тьютор, тьюторський супровід, змішане навчання, які покладено в основу чинних навчально-методичних матеріалів, що діють у школі, а саме: індивідуальних робочих планах учителів, планах роботи підрозділів школи і закладу в цілому.

У навчальному закладі створено базу нормативного забезпечення експерименту: наказ, рішення педагогічної ради щодо затвердження Положення про дослідно-експериментальну роботу в школі (протокол № 1 від 30.08.2015), Положення про тьютора, Положення про індивідуальний план розвитку учнів школи тощо. Визначено програму і методику проведення експериментальних досліджень, інструменти для відстеження результату: створено базу анкетування, моніторингу, тестування з метою спостереження, вимірювання та фіксація виявлених у ході експерименту властивостей, зв’язків, тенденцій.

З метою реалізації дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі сформовано склад учасників експерименту, розроблено план роботи науково-методичної ради, план роботи творчої групи по темі дослідно-експериментальної роботи: наказ, протоколи науково-методичної ради, науково-методичних об’єднань. Оптимізація методичної служби, структури управління, системи технічної підтримки школи відповідно до завдань експерименту відбулася завдяки створенню окремих підрозділів в системі управління школи, зокрема: відділ тьюторства, відділ дистанційного навчання, відділ сертифікації та апробації, навчально-методичний відділ.

Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи було досліджено особливості освітнього середовища школи щодо організації навчального процесу з використанням змішаних технологій навчання, проведено моніторинг та анкетування вчителів з метою визначення готовності до дослідно-експериментальної роботи, володіння педагогічними технологіями змішаного навчання. Проведено аналіз результатів моніторингу та анкетування, зібрано статистичні дані.

За результатами аналізу анкетування та моніторингу зроблено наступні висновки:

  • вчителі школи у своїй більшості готові до інноваційної діяльності, добре володіють засобами ІКТ;
  • вчителі потребують додаткового роз’яснення суттєвих відмінностей та особливостей тих методів навчання, що застосовуються в моделі змішаного навчання, а також в апробації та презентації інноваційного досвіду роботи колег школи;
  • вчителі-методисти та вчителі вищої категорії школи виявили бажання поділитись досвідом власної інноваційної роботи в моделі змішаного навчання не лише з колегами цього навчального закладу, а й з педагогічними працівниками інших загальноосвітніх навчальних закладів в рамках підвищення кваліфікації.

З метою використання найновітнішого досвіду було укладено угоду про співпрацю з Вроцлавським колегіумом тьюторства (грудень 2015 р.), налагоджено співпрацю з освітніми громадськими організаціями «Лідери в освіті» (керівник - В. Г ромовий), «Академія педагогічних наук» (керівник Л. Даниленко), освітньою організацією - Київський будинок творчості та юнацтва (керівник - О. Добровольська,), науковою організацією – НАДІ педагогіки НАПН України (лабораторія педагогічних інновацій ) - (керівник О. Пузіков), ВНЗ - Київський університет імені В. Грінченка (Інститут підвищення кваліфікації вчителів - керівник - М. Войцехівський).

Протягом І етапу дослідно-експериментальної роботи було проведено педагогічну нараду з проблематики змішаного навчання (протокол ради, матеріали виступу); круглі столи, методичні семінари, презентацію досвіду дистанційного навчання, залучення вчителів до участі у зовнішніх заходах (звіти та матеріали семінарів).

Зокрема, відбулися: круглий стіл із запрошенням міжнародних представників «Інноваційна модель змішаного (blended learning) навчання: досвід та перспективи застосування в загальноосвітніх навчальних закладах України»; семінар для вчителів школи «Змішане навчання: моделі, можливості застосування»; участь учителів у 8-денній школі тьюторів, який проводили експерти Вроцлавського колегіуму тьюторства, в результаті школа отримала сертифікат як школа тьюторського супроводу, 18 учителів отримали сертифікати як тьютори; участь учителів школи у навчальних семінарах, тренінгах з гейміфікації, ігрових технологій, ТРІЗу, розвитку критичного мислення, що були організовані зарубіжними та вітчизняними тренерами.

Науковий керівник        доктор педагогічних наук професор Л. І. Даниленко

Директор школи        О. М. Балакшина

Відповідальний виконавець        кандидат педагогічних наук Т.Е. Швець

Освіта.ua
31.01.2017

МОН поручило начать прием учеников в школы Министерство образования и науки поручило организовать прием заявлений о зачислении в школы
Депутаты предлагают отменить норму 175 учебных дней Депутаты предлагают отменить нормы по продолжительности учебного года во время военного положения
Расходы на образование в 2022 году сократили на 14 млрд грн Образовательная субвенция местным бюджетам в 2022 году будет сокращена почти на 11 млрд гривен
Всем педагогам гарантируют выплату зарплаты Педагогам гарантируют обеспечение выплаты зарплаты или сохранение среднего заработка
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев