Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

Наказ МОН № 306 від 17.03.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 306 від 17 березня 2015 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 354/26799

Про затвердження Положення про золоту медаль
"За високі досягнення у навчанні" та
срібну медаль "За досягнення у навчанні"

Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну середню освіту", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2000 року № 584 "Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 року за № 924/5145.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       С.М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17.03.2015  № 306

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 354/26799

ПОЛОЖЕННЯ
про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм нагородження учнів за досягнення у навчанні.

1.2. Нагородження золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" (далі - Золота медаль) встановленого зразка (додаток 1) та срібною медаллю "За досягнення у навчанні" (далі - Срібна медаль) встановленого зразка (додаток 2) є видом морального стимулювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі - навчальні заклади) усіх типів і форм власності.

1.3. Список претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями визначається керівником навчального закладу за результатами річного оцінювання в 10 класі та І семестрі 11 класу і затверджується на засіданні педагогічної ради шляхом прийняття відповідного рішення.

Учні, які не можуть підтвердити результати навчальних досягнень у 10 класі з незалежних від них обставин (навчання у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо), нагороджуються Золотою та Срібною медалями за результатами навчальних досягнень в 11 класі.

ІІ. Вимоги до претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями

2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану (крім осіб, які навчаються за екстернатною формою навчання).

2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

2.3. Рішення про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями приймається на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу і оформлюється наказом керівника навчального закладу.

Спільне засідання педагогічної ради та ради навчального закладу вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від кількісного складу педагогічної ради і ради навчального закладу.

2.4. Учні, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту в професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації за умови дотримання пунктів 2.1, 2.2 цього розділу, нагороджуються Золотою та Срібною медалями.

Рішення про нагородження Золотою або Срібною медалями випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, приймається педагогічною радою і оформлюється наказом керівника навчального закладу.

2.5. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом коригування не дає підстав для нагородження випускників Золотою або Срібною медаллю.

2.6. Претенденти на нагородження Золотою або Срібною медаллю не можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації, за винятком випадків, зазначених у розділі ІІІ цього Положення.

2.7. Учням (вихованцям) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які нагороджені Золотою або Срібною медаллю, видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами).

III. Особливі умови нагородження

За рішенням органів управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, за умов дотримання вимог пунктів 2.1, 2.2 розділу ІІ цього Положення нагороджуються Золотою або Срібною медаллю випускники, які:

  • зараховані за станом здоров'я до спеціальної медичної групи відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 року № 518/674, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за № 773/16789;
  • перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до статей 17, 18-1 Закону України "Про відпустки";
  • звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602;
  • перебували на навчанні за індивідуальною формою, у тому числі ті, які за погодженим з місцевим органом управління освітою індивідуальним навчальним планом прискорено опанували програмовий матеріал за курс повної загальної середньої освіти;
  • навчаються за екстернатною формою навчання;
  • тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в старшу школу та опанували програмовий матеріал на високому рівні.

IV. Контроль за дотриманням вимог щодо нагородження

Контроль за правильністю нагородження Золотою та Срібною медалями покладається на керівника навчального закладу. Контроль за дотриманням особливих умов нагородження, визначених розділом ІІІ цього Положення, покладається на відповідні органи управління освітою.

V. Нагородження випускників навчальних закладів

Випускникам навчальних закладів, нагородженим Золотою або Срібною медаллю, на урочистих зборах із залученням представників громадськості вручаються атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту та відповідна медаль.

Директор департаменту       Ю.Г. Кононенко

Освіта.ua
17.03.2015

США помогут выплатить зарплаты педагогам В госбюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов
Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Валентина
Чи отримує учень золоту медаль,якщо був передрук свідоцтва про закінчення закладу освіти??
Таня
Так пишуть на сайтах що ДПА не впливае на медаль,тому що в цому році 2021р. Відмінено
Галина
Для Таня: треба читати документи, а не хто що пише. В минулому році теж дуло звільнення від дпа, але ті, хто претендував на медаль, дпа здавали. а взагалі, яка Вам різниця? дадуть, то дадуть, ні то ні. медаль ні на що не впливає.
Айрін
Як людина, як працює вшколі і в курсі проблеми: в минулому році ніхто не вимагав підтверджувати медаль оцінками ДПА, ЗДНВР пише наказ про нагородження медалями за особливих умов.Аналогічно, в цьому році ніхто не вимагає складати ДПА, але якщо Ви написали заяву про внесення оцінок ДПА до додатку, тоді ці оцінки будуть впливати на медаль. Щодо медалі; 10-12 мають бути не тільки річні, але й семестрові оцінки за 10-11 клас. Якщо оцінки дитини відповідають цій умові, школа мала рекомендувати дитину на нагородження медаллю. Тому краще запитати про медаль класного керівника або ЗДНВР.
Комментировать
Таня
Так нам сказали у школі щоб ми написали про звільненння від ДПА,ніхто і не говорив що треба підтвердити свої оцінки ,і писати ДПА
Таня
Доброго дня,підскажіть меня чи повина моя донька получити медаль якщо у нас усі оцінки 10 -11 ,за 10 і 11 клас.ДПА і ЗНО не впливпют же на медаль?
Галина
Для Таня: зно - ні, бо це іспити для вступу, а дпа - так, бо це шкільна атестація. якщо у Вас шкільні бали 10-11, а на дпа Ви їх не підтвердили, то на медаль права не маєте
Комментировать
Юлия
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой балл ЗНО необходимо набрать для подтверждения золотой медали?
oksanaorlyk
Чи може бути нагороджена золотою або срібною медаллю дитина, яка 1) звільнена від ДПА, 2) навчається на екстернатній формі
Патриот
https://youtu.be/YpBUr3B9VJA ВНИМАНИЕ! Смотрите! Нас обманывают! Случаев коронавируса намного больше!
Саша
Усі діти 11 класу відмовилися від ДПА в тому числі і у формі ЗНО, а будуть здавати ЗНО тільки для вступу у ВНЗ. Чи будуть впливати результати ЗНО (не у формі ДПА) на золоту та срібні медалі?
Патриот
Для Саша: https://m.facebook.com/photo.php?fbid=3087370684683146&id=100002307340511&set=a.424971164256458&source=48
Комментировать
Оксана
Хочу обратится к выпускникам 2020 и к их родителям. В прошлом году испытала с дочерью выпускницей все эти волнения . За 11 лет учебы 10-12 баллов, 37 грамот за олимпиады - городские, все призовые места за честь школы, в итоге нашлись подлые люди и срезали дочь с золотой медали! Никогда не занималась подношениями как это часто практикуют ( родители понимают) Но дочь не сдалась не опустила руки! Результат ЗНО - англ.- 200 , история - 199.7 укр мова та літ - 199.5 баллов! Сейчас дочь на бюджете в вузе куда хотела с 6 ого класса, у нее не украли мечту и все труды ее 11 летней учебы никому не удалось перечеркнуть! А вот липовым золото медалистам не удалось подтвердить на ЗНО свои липовые оценки в аттестате! Делайте выводы!!! И еще медаль ничего не дает при поступлении в вуз, только баллыЗНО и повыше!!!! Всем удачи!!!
Світлана
Добрий день)Я хотіла спитати на срібну медаль потрібно і результати ЗНО чи річні за 10-11клас?
Оксана
Для Світлана: на срібну медаль потрібно свої оцінки ще підтвердити результатами ЗНО!
Патриот
Для Світлана: Да, обязательно
Патриот
Для Світлана: у кого медаль в этом году, подтверждать её не нужно https://m.facebook.com/photo.php?fbid=3087370684683146&id=100002307340511&set=a.424971164256458&source=48
Комментировать
Катерина
чи може дитина з дцп претендувати на медаль, у неї всі оцінки 10-11 балів? як вона буде пписати роботу, якщо не має змоги писати? Опитувалась в усній формі, або вчитель писав піддиктовку
123
Для Катерина: А навіщо Вам медаль?
Екатерина
Мама дитини хоче, чи може претендувати така дитина на медаль. Я вчитель.
123
Для Екатерина: вище ж написано: "За рішенням органів управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади"
Комментировать
Валя
Добрий день. У мене така ситуація, у моєї дитини в 1 семестрі 10 класу було 5 девяток, зато річні оцінки 10 класу була тільки одна девятка. Це дає право на срібну медаль. Чи треба враховувати семестрові оцінки 10 класу і 11 класу? Треба враховувати пункт 1.3 чи звнртати увагу на пункт 2.2. Дякую за відповідь.
123
Для Валя: обох пунктів. Вони не протерічать один одному. Якщо 9-ки з 5-ти предметів, то медалі вже бути не може.. медаль не на що не впливає.
Оксана
Для Валя, в нас аналогічна ситуація, я зверталася за письмовим роз"ясненням в міністерство освіти, мені дали відповідь, що має право п.1.3 ( річне оцінювання в 10 класі)
Патриот
Для Валя: : На серебро должно быть не более двух девяток в табеле за 10 и 11 класс.
Комментировать
Наталья
Доброго дня. Напишіть будь ласка, чому в положенні пункт 1.3 пишуть, що за 10клас береться річна оцінка, а за 11 семестрова, а в реальності беруться за перший і другий семестр 10 і 11 класів? Як вірно ?Буду вдячна за відповідь
Галина
Для Наталья: Там не написано "річна оцінка", там написано "річного оцінювання", тобто оцінювання дитина за весь рік 10 класу і лише за І семестр 11, бо оцінювання за ІІ семестр це немає. Весь рік - це і І і ІІ семестри і річні оцінки.
Комментировать
гурський
дитина закінчила школу 10,11,12 балів зно на 10,11 а школа подала на срібну медаль, чи може дитини отримати золоту ,і яким чином
Гость
Тобто ви хочетет сказати, що це нормально, що дитина, яка вчилася всі роки на відмінно, отримавши 8 балів з дпа не має права отримати срібну медаль. До чого взагалі це ЗНО до медалі, я не розумію, тобто, щоб отримати срібло допускається аж дві 9, а одна 8 ні, як на мене це не є справедливо
555
Для Гость: так це нормально. Саме завдяки ЗНО посипались всі "липові" медалісти, які гарні оцінки отримавали звдяки батькам, хабарям, участі в якихось шкільних заходах тощо. Дитина яка знає предмет на 12, не може не здати ДПА менше ніж на 10. Наша хімічка свого чпсу дуже переживала, що її оцінки не підтвердяться, але ті хто складав ЗНО з хімії як ДПА попали тютілька в тютільку: в кого було 10, отримав 10, в кого 12 - 12. І взагалі, навіщо Вам медалі. Вони нічого не вирішують.
Татьяна
Дитина, яка вчилася всі роки на відмінно, не могла отримати 8 балів з ДПА. Тоді Ваша дитина не знає цей предмет на відмінно і не заслуговує на медаль.Все справедливо.
Гость
Так, я згодна за липових медалістів, проте ніхто не відміняв паніку, через яку можна не дістати 1 балу, який дуже багато чого вирішує і через нього медалі дійсно не отримаєш. Я згідна, що зараз медаль не має ніякого впливу, просто дуже шкода...
Комментировать
валентина
чому не затверджений проект про срібну медаль, адже-7,8,9-це також оцінки ,які повинні зараховувати при нагородженні срібною медаллю, адже -10,11,12 дають можливість отпримати золоту медаль, де тоді справедливість, а проект можнна ще затвердити навіть за один день, а не наказувати дітей і не псувати їм нерви
DHP
Для валентина: який проект про срібну медаль? Вищенаведене Положення про золоту та срібну медаль Вас ге влаштовує? І до чого тут оцінки 7-8 там же чітко сказано 9 белів не більше як з двох предметів.
Комментировать
Катерина
Добрий день. Напишіть будь-ласка, чому в положенні пункт 1.3 пишуть, що за 10 клас береться річна оцінка, а за 11 семестрова, а в реальності беруться за перший і другий семестр 10 і 11 класів?