Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

Наказ МОН № 35 від 16.01.14 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 35 від 16. січня 2014 року

Про затвердження Інструкції
про порядок виготовлення
дублікатів сертифікатів
зовнішнього незалежного
оцінювання

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 04.02. 2014 за № 214/24991

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Положення про Український центр оцінювання якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312, з метою удосконалення роботи щодо виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, що додається.

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І. П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                  Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
16 січня 2014 року № 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 04.02.2014 за № 214/24991

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання

1. Ця Інструкція визначає процедуру виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі – дублікат сертифіката) у разі його втрати або пошкодження особою, яка зареєстрована в базі даних абітурієнтів (далі – база даних).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

 • абітурієнт – особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України;
 • дублікат – повторно виготовлений Українським або регіональним центром оцінювання якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання особі, яка зареєстрована в базі даних абітурієнтів.

3. Виготовлення дублікатів сертифікатів здійснюють Український та регіональні центри оцінювання якості освіти на підставі письмового звернення (далі – заява) абітурієнта. У заяві зазначається причина виготовлення дубліката сертифіката (втрата або пошкодження оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання).

4. Український центр оцінювання якості освіти (далі – Український центр) виготовляє дублікати сертифікатів 2008 і 2009 років, регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – регіональні центри) виготовляють дублікати сертифікатів 2010 року та наступних років.

5. На дублікаті сертифіката в правій верхній частині робиться напис "Дублікат".

6. Дублікат сертифіката надсилається заявникам поштою або видається заявникові (уповноваженому ним представникові) нарочно у разі зазначення цієї вимоги у заяві про виготовлення дубліката сертифіката. Виготовлення дубліката сертифіката здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовила.

7. Кошторис витрат виготовлення дубліката сертифіката 2008 та 2009 років затверджується Українським центром, 2010 та наступних років – регіональними центрами.

8. В процесі здійснення процедури виготовлення дублікатів сертифікатів обробка персональних даних заявників здійснюється з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних".

9. Розгляд заяв, виготовлення дублікатів сертифікатів, унесення змін до персональних даних абітурієнта в базу даних, відправку (видачу) виготовлених дублікатів здійснюють відповідальні виконавці (робоча група) відповідно до резолюції директора Українського або регіонального центру чи особи, яка його заміщує.

10. До розгляду приймаються заяви, які написані та подані особисто чи надіслані поштою абітурієнтом або його законним представником.

11. Заяви розглядають у строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

12. На прохання заявника йому повідомляють реєстраційний номер заяви та строк її розгляду.

13. У заяві повинно бути вказано: прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта; назву, серію, номер документа, що засвідчує його особу; місце проживання; контактний номер телефону; суть прохання; дату написання та підпис заявника.

14. Заяви про виготовлення дубліката сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2008, 2009 років подаються до Українського центру за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

До заяви додаються:

 • копія документа, що засвідчує особу, на підставі якого відбувалася реєстрація учасника зовнішнього незалежного оцінювання (обов’язково);
 • копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення дубліката сертифіката (обов’язково);
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (якщо такий є);
 • два пластикових файли формату А4 для зберігання документів.

На копії документа, що засвідчує особу, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів: "Згідно з оригіналом" (без лапок), особистого підпису особи, яка подала заяву, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

15. Відповідальна особа (робоча група) Українського центру після перевірки комплектності наданого абітурієнтом пакета документів, відомостей про заявника, що містяться в базі даних, факту зарахування коштів на рахунок Українського центру виготовляє дублікат сертифіката.

16. Заяви про виготовлення дубліката сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 2010 року, подаються до регіонального центру за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

До заяви додаються:

 • копія документа, що засвідчує особу, на підставі якого відбувалася реєстрація учасника зовнішнього незалежного оцінювання (обов’язково);
 • копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення дубліката сертифіката (обов’язково);
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см (обов’язково), одна з яких наклеюється на заяву;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (якщо такий є);
 • два пластикових файли формату А 4 для зберігання документів.

На копії документа, що засвідчує особу, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів: "Згідно з оригіналом" (без лапок), особистого підпису особи, яка подала заяву, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

17. Відповідальна особа (робоча група) регіонального центру після перевірки комплектності наданого абітурієнтом пакета документів, відомостей про заявника, що містяться в базі даних, факту зарахування коштів на рахунок регіонального центру виготовляє дублікат сертифіката.

На дублікат наклеюють фотокартку абітурієнта, скріплюють її номерною голографічною наліпкою й записують цей номер в дублікат сертифіката та вносять до бази даних.

Відмітки про проходження абітурієнтом зовнішнього незалежного оцінювання в поточному році проставляються в дублікаті сертифіката після офіційного оголошення результатів тестування з усіх навчальних предметів на підставі відомостей, що містяться в базі даних.

Зазначені відмітки завіряються підписом директора регіонального центру або особи, яка його заміщує, та спеціальною номерною печаткою Українського центру.

18. У разі зміни персональних даних (прізвища, імені, по батькові, документа, за яким здійснювалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні) абітурієнт подає заяву про внесення змін до персональних даних за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

До заяви додаються:

 • копія документа, що засвідчує особу на дату подання заяви (обов’язково);
 • копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу, зміну імені,
 • усиновлення тощо (обов’язково).

На копіях документів, що подаються для розгляду, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів: "Згідно з оригіналом" (без лапок), особистого підпису особи, яка подала заяву, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Відповідальна особа (робоча група) Українського центру, регіонального центру після перевірки комплектності наданого абітурієнтом пакета документів і відомостей про заявника в базі даних вносить зміни до персональних даних абітурієнта.

Зміни, які внесені до персональних даних абітурієнтів Українським центром, вносяться до бази даних та відображуються в Реєстрі змін до персональних даних абітурієнтів (додаток 4), на підставі якого коригуються відповідні облікові форми результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміни, які внесені до персональних даних абітурієнтів регіональними центрами, вносяться до бази даних та відображуються в Реєстрі змін до персональних даних абітурієнтів (додаток 5), який надсилається в Український центр для коригування відповідних облікових форм результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

19. Виготовлення дублікатів сертифікатів поточного року розпочинається після завершення реєстрації абітурієнтів.

20. Заяви, оформлені без дотримання вимог цієї Інструкції, повертаються заявникові з відповідними письмовими роз’ясненнями. Дублікат сертифіката не виготовляється.

21. Дублікат сертифіката надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на поштову адресу, яку вказав заявник, або видається заявникові (уповноваженому ним представникові) нарочно у разі зазначення цієї вимоги у заяві про виготовлення дубліката сертифіката.

22. Матеріали розгляду заяв про виготовлення дублікатів сертифікатів зберігаються з дотриманням вимог чинного законодавства.

Директор департаменту
вищої освіти                                   Ю. М. Коровайченко

Освіта.ua
16.01.2014

Киев закрывает школы до 8 ноября Столичные школы прекращают посещение получателей образования с 23 октября по 8 ноября
Киев готовится к переходу в «красную» зону Киев попадет в «красную» зону карантина из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации
Столичный профсоюз стал на защиту непривитых педагогов Профсоюз призвал МОЗ отменить решение об обязательной вакцинации педагогов
Приказ об обязательной вакцинации педагогов обжалован в суде Суд просят признать противоправным приказ МОЗ об обязательной вакцинации педагогов
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев