Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти

Затверджено Наказ МОН №937 від 16.10.09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України 16.10.2009 №937

Положення
про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти
(Увага! Наказом МОН від 06.12.10 р. затверджено Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти, додатково див.: наказ МОН №1207)

І. Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти створюється з метою захисту прав осіб, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання), і розгляду їх апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання (далі - апеляційна заява щодо результатів).

1.2. Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія).

1.3. Дія цього Положення поширюється на апеляційну комісію, фахові групи, залучені до розгляду апеляційних заяв щодо результатів, регіональні центри оцінювання якості освіти, осіб, які проходили зовнішнє оцінювання, та подали апеляцію (далі - заявники).

1.4. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти І науки України, Українського центру оцінювання якості освіти та цим Положенням.

1.5. Під час розгляду апеляційних заяв щодо результатів апеляційною комісією встановлюється об'єктивність оцінювання відповідей заявників на тестові завдання відкритого типу та здійснюється перевірка правильності визначення результату абітурієнта під час автоматизованої обробки бланків відповідей і його персоналізації.

1.6. Процедура подання заявниками апеляційних заяв щодо результатів, їх розгляд апеляційною комісією та реалізація її рішень визначаються Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2010 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 № 937.

II. Основні функції апеляційної комісії

2.1. Прийняття і розгляд апеляційних заяв абітурієнтів щодо результатів зовнішнього оцінювання.

2.2. Прийняття рішень за результатами розгляду апеляційних заяв та доведення їх до відома заявників.

2.3. Аналіз та узагальнення досвіду роботи з питань розгляду апеляційних заяв.

ІІІ. Права апеляційної комісії

3.1. Апеляційна комісія має право:

3.1.1. Одержувати в установленому порядку від працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, персоналу пунктів тестування інформацію та документи (бланки відповідей, аудиторні протоколи проведення зовнішнього оцінювання, акти, складені під час проведення тестування, тощо), необхідні для виконання покладених на комісію завдань.

3.1.2. Залучати досвідчених фахівців для встановлення об'єктивності перевірки екзаменаторами відповідей на тестові завдання відкритого типу з української мови та літератури, Іноземної мови.

3.1.3. У разі необхідності запрошувати на засідання комісії заявника з метою організації додаткового розгляду або випробування для прийняття остаточного рішення.

IV. Відповідальність апеляційної комісії

У разі неправомірного використання наданих прав члени апеляційної комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації про заявників.

V. Організація діяльності апеляційної комісії

5.1 До складу апеляційної комісії входять заступники директора Українського центру оцінювання якості освіти, керівники структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти, а також за згодою представники Міністерства освіти і науки України, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, громадських організацій.

5.2. Очолює роботу апеляційної комісії один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

5.3. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти. Цим же наказом призначається відповідальний секретар комісії, який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішень комісією.

5.4. При апеляційній комісії для проведення предметної перевірки створюються фахові групи з числа кваліфікованих педагогічних, науково-педагогічних працівників, які залучаються для встановлення об'єктивності перевірки екзаменаторами відповідей на тестові завдання відкритого типу з української мови та літератури, Іноземної мови.

5.5. Технічну перевірку здійснює група фахівців, що створюється з числа працівників Українського центру оцінювання якості освіти.

5.6. Під час формування складу комісії, фахових груп враховується їх професійна компетентність, а також можливість неупередженого розгляду ними апеляційних заяв щодо результатів.

5.7. Відповідальність за організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації покладається на голову комісії.

5.8. Документами про діяльність апеляційної комісії, що зберігаються протягом року, є:

  • апеляційні заяви щодо результатів зовнішнього оцінювання;
  • протоколи засідання комісії;
  • матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

5.9. Рішення апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти       І.Л. Лікарчук


16.10.2009

Правительство установило дату начала учебного года Новый учебный год в школах начнется 1 сентября и завершится 30 июня
Учителей и учеников разрушенных школ переведут в другие Все учителя и ученики школ, которые были повреждены, будут переведены в соседние школы
Требования оплаты документов об образовании незаконны, – МОН Свидетельства о базовом и полном среднем образовании и приложения к ним выдаются бесплатно
В МОН не видят угроз массового сокращения учителей Почти 700 тысяч учеников находятся за границей, 70 тысяч сменили местонахождение
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев