Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорт № 1011 від 13.09.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1011 від 13 вересня 2012 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2012 р. за № 1662/21974

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт
для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до статей 4, 6 і 15 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей, підвищення інтересу школярів до поглибленого вивчення природничих дисциплін та інформатики наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6 - 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
13.09.2012 № 1011

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2012 р. за № 1662/21974

Положення
про Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6 - 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6 - 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться один раз на два роки серед учнів 6 - 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - учні).

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • виявлення та підтримка обдарованих учнів;
 • залучення учнів до поглибленого вивчення окремих предметів;
 • залучення учнів до пізнавальної, пошукової, науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі - МАНУ);
 • активізація науково-дослідницької, винахідницької, конструкторської, пошукової діяльності учнів;
 • стимулювання творчого самовдосконалення учнів.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів, які мають досвід дослідницько-експериментальної діяльності.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр "Мала академія наук України" (далі - НЦ "МАНУ").

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та НЦ "МАНУ", а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • I етап - відбірковий (заочний) - протягом травня - липня, за результатом якого визначаються два переможці в кожній номінації;
 • II етап - фінальний (Всеукраїнський, очний) - протягом вересня.

2.2. Строки та місце проведення I етапу Конкурсу визначаються та затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього положення з урахуванням місцевих можливостей.

Для участі в I етапі Конкурсу необхідно надіслати до 01 травня на поштову адресу територіального відділення МАНУ такі документи:

 • письмову заявку на участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6 - 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів за зразком згідно з додатком 1;
 • дослідницьку роботу на паперових і електронних носіях.

Строки та місце проведення II етапу Конкурсу визначаються та затверджуються МОНмолодьспортом України та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій листом не пізніше ніж за один місяць до його початку.

2.3. Конкурс проводиться в чотирьох номінаціях.

Номінації Конкурсу та тематика дослідницьких робіт визначаються організаційними комітетами Конкурсу та повідомляються МОНмолодьспортом України Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальним відділенням МАНУ листом та розміщуються на сайті МОНмолодьспорту України та НЦ "МАНУ" не пізніше ніж за один місяць до початку проведення I етапу Конкурсу.

2.4. Журі I етапу Конкурсу розглядає подані учасниками дослідницькі роботи та визначає в кожній номінації по два переможці I етапу, які запрошуються до участі в II етапі Конкурсу.

Список учасників, запрошених до участі у II етапі Конкурсу, оприлюднюється на сайті МОНмолодьспорту України та НЦ "МАНУ" не пізніше ніж за один місяць до початку II етапу Конкурсу.

2.5. Для участі в II етапі Конкурсу територіальним відділенням МАНУ необхідно надіслати до 01 вересня організаційному комітету II етапу Конкурсу заявку на участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6 - 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів за зразком згідно з додатком 2 на поштову адресу НЦ "МАНУ" (з поміткою на конверті "Конкурс") або на електронну адресу: man@man.gov.ua.

2.6. II етап Конкурсу проходить у формі учнівської конференції.

Під час доповіді допускається використання макетів, моделей, лабораторних пристроїв, постерів (стендових плакатів), презентаційних матеріалів.

Для виступу учаснику надається до 10 хвилин; для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Порядок виступу учасників визначається організаційним комітетом II етапу Конкурсу.

2.7. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту України та НЦ "МАНУ" не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення II етапу Конкурсу.

III. Організаційний комітет Конкурсу

3.1. Для організації та проведення I та II етапів Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети, до складу яких можуть входити керівники позашкільних навчальних закладів, працівники органів управління освітою та науково-методичних установ, працівники НЦ МАНУ, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

3.2. Персональний склад організаційних комітетів I етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а II (всеукраїнського) етапу - наказом МОНмолодьспорту України за поданням НЦ "МАНУ".

3.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова.

Голова організаційного комітету:

 • визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення відповідного етапу Конкурсу.

3.4. Члени організаційного комітету Конкурсу:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення відповідного етапу Конкурсу.

3.5. Секретар організаційного комітету Конкурсу:

 • оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

IV. Журі Конкурсу

4.1. Персональний склад журі I етапу конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а II етапу - наказом МОНмолодьспорту України за поданням НЦ "МАНУ".

4.2. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п'ять осіб.

До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

4.3. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу.

4.4. Члени журі Конкурсу:

 • забезпечують об'єктивність оцінювання дослідницьких робіт учасників та їх доповідей під час проведення Конкурсу;
 • заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу;
 • визначають переможців та призерів відповідних етапів Конкурсу.

4.5. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу.

V. Учасники Конкурсу

5.1. У Конкурсі беруть участь учні, які підготували дослідницькі роботи на визначену організаційним комітетом тематику.

5.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну дослідницьку роботу.

5.3. До участі в Конкурсі допускаються дослідницькі роботи, виконані у співавторстві. Число співавторів не має перевищувати двох осіб.

5.4. У II етапі Конкурсу беруть участь два переможці I етапу Конкурсу у кожній номінації.

5.5. До місця проведення II етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника, призначеного з числа педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів чи територіального відділення МАНУ. Керівник забезпечує безпеку життя та здоров'я учасників Конкурсу, своєчасне оформлення документів.

5.6. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання своїх дослідницьких робіт та одержати пояснення щодо критеріїв та об'єктивності оцінювання.

5.7. Учасники Конкурсу зобов'язані дотримуватись програми Конкурсу, цього Положення, норм, правил безпеки життєдіяльності та експлуатації обладнання й приладів.

VI. Вимоги до дослідницьких робіт учасників Конкурсу

6.1. На Конкурс подаються дослідницькі роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів.

6.2. Пошукові дослідження, надіслані на Конкурс, мають бути проведені учнями самостійно за наявності наукового керівника - фахівця у відповідній галузі (педагогічного чи науково-педагогічного працівника загальноосвітнього, позашкільного чи вищого навчального закладу).

6.3. Дослідницькі роботи мають бути написані державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

6.4. Дослідницькі роботи повинні ґрунтуватися на відповідній науковій базі та містити власні спостереження, їх аналіз і узагальнення, посилання на наукові джерела й відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: мета, об'єкт, предмет та завдання дослідження, методика дослідження, відмінність та переваги запропонованого дослідником способу вирішення поставленої проблеми.

Зміст і результати досліджень мають бути викладені стисло, логічно, аргументовано, без тавтології та бездоказових тверджень.

6.5. Робота має бути побудована за відповідною структурою: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за наявності таких).

6.6. Дослідницькі роботи мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи - 15 - 20 друкованих сторінок на папері формату А-4.

6.7. Дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці конкурсу або оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після встановленого строку, до участі в Конкурсі не допускаються.

Подані на Конкурс дослідницькі роботи не рецензуються та не повертаються.

VII. Критерії оцінювання дослідницьких робіт

7.1 Дослідницькі роботи учасників Конкурсу оцінюються за такими критеріями:

 • актуальність дослідження - до 20 балів;
 • системність і повнота розкриття теми - до 20 балів;
 • дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження - до 25 балів;
 • обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження - 20 балів;
 • грамотність викладу та культура оформлення - до 15 балів.

7.2. Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за результатами оцінювання дослідницької роботи, - 100 балів.

7.3. Якщо учасник Конкурсу не згодний із результатами оцінювання дослідницької роботи, він після оголошення результатів оцінювання подає апеляційну заяву на ім'я голови журі відповідного етапу Конкурсу до підбиття остаточних підсумків.

В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції. Апеляційна заява передається секретареві. Після прийому апеляційної заяви учаснику Конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду.

Апеляційна заява розглядається головою та членами журі в присутності учасника Конкурсу та секретаря.

VIII. Визначення і нагородження переможців Конкурсу

8.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації за кількістю набраних балів.

Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу визначається учасник, який набрав більше балів за критерієм "системність і повнота розкриття теми".

8.2. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

8.3. Переможці і призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів і цінними подарунками.

8.4. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

IX. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В. В. Супрун

Освіта.ua
13.09.2012

Здания ликвидированных школ позволят сдавать в аренду Местной власти позволят свободно использовать имущество ликвидированных школ для нужд общины
МОН: школы сами решат, когда завершить учебный год Школы должны уделить обучению детей не менее 175 дней в течение года
Остатки субвенции направят на дезинфекторы и пищеблоки Правительство разрешило использовать остатки субвенций для организации безопасного образовательного процесса
Профсоюз выступает за восстановление прав учителей-пенсионеров Профсоюз поддерживает законопроект о восстановлении трудовых прав педагогов-пенсионеров
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев