Про затвердження Положення про Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"

Наказ МОНмолодьспорт № 552 від 07.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 552 від 07 травня 2012 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за № 819/21131

Про затвердження Положення про
Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"

Відповідно до підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та з метою пошуку, підтримки талановитих учнів і популяризації природничо-математичних знань наказую:

1. Затвердити Положення про Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" (далі - Конкурс), що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) сприяти участі учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів у Конкурсі.

3. Визначити базовою організацією з проведення Конкурсу Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти педагогічним колективам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів в організації та проведенні Конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
07.05.2012 № 552

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за № 819/21131

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою наукової популяризації та пропедевтики математичних знань серед учнів, аналізу та запровадження сучасних інноваційних освітніх технологій навчання в Україні.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • популяризація математичних знань та ідей, підтримка та розвиток інтелектуальних здібностей учнів;
 • стимулювання мотивації учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу;
 • активізація творчої діяльності вчителів.

II. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу є учні (вихованці) 2 - 11 класів загальноосвітніх та учні професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - НЗ) України (далі - Учасники Конкурсу).

2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

III. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

3.1. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет, до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України, Міжнародної асоціації "KANGOUROU SANS FRONTIERES" ("Кенгуру без кордонів"), яка опікується координацією проведення Конкурсу в країнах світу (далі - Асоціація) (за згодою) та громадських організацій (за згодою).

3.2. Організаційний комітет:

 • визначає правила проведення та план організаційних заходів Конкурсу в Україні;
 • інформує Асоціацію про дотримання правил проведення Конкурсу в Україні;
 • налагоджує зв'язки з координаторами Конкурсу в Україні та в інших країнах;
 • делегує частину своїх повноважень регіональним організаторам Конкурсу;
 • формує базу завдань Конкурсу та у разі необхідності організовує їх експертну оцінку;
 • встановлює форму заявки для участі в Конкурсі;
 • організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, підсумовує та оприлюднює результати Конкурсу;
 • проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу;
 • опрацьовує зауваження щодо проведення Конкурсу та його завдань;
 • організовує навчально-оздоровчі математичні табори для Учасників Конкурсу;
 • проводить семінари для регіональних організаторів Конкурсу;
 • налагоджує випуск інформаційних вісників "Кенгуру" та науково-популярних видань та матеріалів для підготовки до Конкурсу;
 • збирає Координаційну раду, до складу якої входять найбільш активні регіональні організатори, для обговорення підсумків Конкурсу та пропозицій щодо вдосконалення проведення Конкурсу в Україні;
 • інформує Асоціацію та освітян України про підсумки Конкурсу;
 • у разі необхідності організовує засідання головного бюро Асоціації та конференцій її учасників.

3.3. Конкурс проводиться у два етапи: осінній (листопад - грудень) та весняний (березень). Обидва етапи Конкурсу є незалежними.

Для участі в Конкурсі учні (вихованці) реєструється в організатора Конкурсу в НЗ.

Мета першого етапу Конкурсу - пропедевтика знань та умінь учнів 2 - 6 класів. Цей етап Конкурсу проводиться за завданнями, визначеними Організаційним комітетом.

Мета другого етапу Конкурсу - поглиблення знань та умінь учнів 2 - 11 класів на основі матеріалів, що надані Асоціацією.

Для участі у першому та другому етапах Конкурсу у встановлений Організаційним комітетом строк організатор Конкурсу в НЗ подає заявки на участь за формою, визначеною Організаційним комітетом.

Не менше ніж за один календарний день до початку обох етапів Конкурсу Організаційний комітет надсилає координаторам проведення Конкурсу завдання для Учасників Конкурсу та інформаційні матеріали.

Завдання пропонуються Учасникам Конкурсу першого етапу на вибір українською та російською мовами, другого етапу - українською, російською та англійською мовами відповідно до надісланих заявок.

У першому етапі Конкурсу можуть брати участь усі бажаючі учні (вихованці) 2 - 6 класів НЗ. На цьому етапі Конкурс проводиться в п'яти вікових групах відповідно до класу навчання.

У другому етапі Конкурсу можуть брати участь усі бажаючі учні (вихованці) 2 - 11 класів НЗ. На цьому етапі Конкурс проводиться в шести вікових групах:

 • "МАЛЮК 2" - для учнів 2 класів;
 • "МАЛЮК 3, 4" - для учнів 3, 4 класів;
 • "ШКОЛЯРИК" - для учнів 5, 6 класів;
 • "КАДЕТ" - для учнів 7, 8 класів;
 • "ЮНІОР" - для учнів 9, 10 класів;
 • "ВИПУСКНИК" - для учнів 11 класів.

Обов'язковою умовою для участі в Конкурсі для НЗ є наявність організатора Конкурсу в НЗ. Діяльність організатора Конкурсу може охоплювати декілька НЗ, усі НЗ міста, району, регіону.

Заявки приймаються на групу учнів від 5 осіб і більше, до складу якої можуть входити представники однієї чи всіх вікових груп. Заявку на участь у Конкурсі організатор в НЗ передає регіональним (міським, районним, обласним) організаторам, які надсилають її у визначений строк в Організаційний комітет.

Конкурс у НЗ проводить організатор разом з іншими педагогічними працівниками.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Перший етап Конкурсу.

Перший етап Конкурсу проводиться за завданнями, що визначені Організаційним комітетом.

Учасникам Конкурсу пропонується 15 тестових завдань різного ступеня складності:

 • для учнів 2 класу: 5 - трибальних, 5 - чотирибальних, 5 - п'ятибальних;
 • для учнів 3, 4 класів: 24 тестових завдання різного ступеня складності: 8 - трибальних, 8 - чотирибальних, 8 - п'ятибальних;
 • для інших Учасників Конкурсу - 30 завдань, з них 10 - трибальних, 10 - чотирибальних, 10 - п'ятибальних.

До кожного завдання подається п'ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна.

На спеціальному бланку відповідей Учаснику Конкурсу необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Конкурсу:

 • для учнів 2 класу - 60 балів;
 • для учнів 3, 4 класів - 96 балів,
 • для учнів 5, 6 класів - 120 балів.

Оцінювання завдань Конкурсу визначається сумарною кількістю балів, набраних одним Учасником Конкурсу.

4.2. Другий етап Конкурсу.

Другий етап Конкурсу проводиться за завданнями Асоціації, що затверджуються на міжнародній конференції представників країн - учасниць Асоціації.

Учасникам Конкурсу пропонується 15 тестових завдань різного ступеня складності:

 • для учнів 2 класу: 5 - трибальних, 5 - чотирибальних, 5 - п'ятибальних;
 • для учнів 3, 4 класів: 24 тестових завдання різного ступеня складності: 8 - трибальних, 8 - чотирибальних, 8 - п'ятибальних;
 • для інших Учасників Конкурсу: 30 завдань, з них 10 - трибальних, 10 - чотирибальних, 10 - п'ятибальних.

До кожного завдання подається п'ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна.

На спеціальному бланку відповідей учневі необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Конкурсу:

 • для учнів 2 класу - 60 балів;
 • для учнів 3, 4 класів - 96 балів;
 • для учнів 5, 6 класів - 120 балів.

Оцінювання завдань Конкурсу визначається сумарною кількістю балів, набраних одним Учасником Конкурсу.

4.3. Організаційний комітет Конкурсу приймає від регіональних організаторів пропозиції щодо формування пакета завдань для першого етапу Конкурсу на наступний рік. До формування бази завдань Конкурсу запрошуються вчителі та науковці. Прізвища авторів завдань вказуються в інформаційних матеріалах.

V. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Підготовчий етап:

 • Організаційний комітет надсилає в НЗ проведення Конкурсу матеріали, які містять дату проведення; інструкцію для організатора (інформаційний плакат, інформаційний календар тощо);
 • організатор поширює інформацію про Конкурс, допомагає учням у підготовці до Конкурсу, радить методичну літературу, видану Організаційним комітетом, матеріали та он-лайн тестування, розміщені на офіційному сайті Конкурсу (www.kangaroo.com.ua).

5.2. Проведення Конкурсу в НЗ:

 • Конкурс проводиться протягом одного дня в усіх НЗ, учні (вихованці) яких беруть участь в Конкурсі, за однаковими завданнями для даної вікової групи учасників Конкурсу;
 • організатори проведення Конкурсу в НЗ не пізніше ніж за календарний день до проведення Конкурсу отримують завдання в кількості відповідно до надісланої заявки;
 • організаторам Конкурсу забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Конкурсу. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення Конкурсу в присутності Учасників Конкурсу;
 • перед початком Конкурсу організатор проводить детальний інструктаж Учасників Конкурсу щодо заповнення бланка відповідей;
 • усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно;
 • кожний Учасник Конкурсу отримує аркуш із завданням та бланк відповідей, який після завершення Конкурсу повертає організатору;
 • користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями Учасникам Конкурсу категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу;
 • Конкурс триває 75 хвилин для учнів 3 - 10 класів та 60 хвилин для учнів 2 класу без урахування тривалості інструктажу;
 • після закінчення роботи над завданнями організатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для Учасників Конкурсу та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою НЗ у присутності кількох спостерігачів (Учасників Конкурсу, батьківського комітету) і надсилає його до Організаційного комітету з поміткою "Конкурс "Кенгуру";
 • Учасники Конкурсу та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками завдань Конкурсу, наданими Організаційним комітетом.

5.3. Бланки відповідей Учасників Конкурсу зберігаються Організаційним комітетом 90 днів після оприлюднення результатів, а потім знищуються.

VI. Підбиття підсумків Конкурсу

6.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України та на офіційному сайті Конкурсу.

6.2. Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до Асоціації та МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу надсилаються в інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на методичних об'єднаннях учителів математики.

6.3. За результатами обох етапів Конкурсу оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів освіти та НЗ - найкращих популяризаторів математики. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів освіти та НЗ - найкращих популяризаторів природничо-математичних предметів навчальні заклади та організатори Конкурсу можуть відзначатися грамотами та подяками.

VII. Апеляція та громадський контроль

7.1. Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції Учасників Конкурсу щодо порушень під час проведення Конкурсу та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію стосовно обґрунтованості поданих апеляцій.

7.2. Склад Апеляційної комісії затверджує Організаційний комітет Конкурсу.

7.3. Апеляція подається впродовж строку, визначеного Організаційним комітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників Конкурсу.

7.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції у строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени Апеляційної комісії.

7.5. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Конкурсу, що подавали апеляцію, та надаються до Організаційного комітету протягом двох робочих днів після завершення її роботи для прийняття рішення.

7.6. Організатори Конкурсу можуть залучати до організації Конкурсу та контролю за дотриманням правил його проведення батьків Учасників Конкурсу та громадські організації (за згодою). Пропозиції та зауваження від них щодо організації та проведення Конкурсу надсилаються до Організаційного комітету.

VIII. Відзначення Учасників Конкурсу та фінансування

8.1. Результати Конкурсу відображають відносний освітній рівень Учасників Конкурсу за певним класом або віковою категорією.

8.2. Кожен Учасник першого та другого етапів Конкурсу отримує сертифікат Конкурсу, який у разі необхідності може бути завірений директором НЗ, на базі якого проводився Конкурс. Учасники другого етапу Конкурсу додатково отримують інформаційний вісник "Кенгуру".

8.3. Сертифікати відзначення Учасників Конкурсу розподіляються за сумарною кількістю набраних балів Учасником Конкурсу таким чином:

 • сертифікат "ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ" отримують 12,5 % Учасників Конкурсу;
 • сертифікат "ДОБРИЙ РЕЗУЛЬТАТ" отримують 37,5 % Учасників Конкурсу;
 • сертифікат "УЧАСНИК КОНКУРСУ" отримують всі решта 50 % Учасників Конкурсу.

8.4. Результати Конкурсу разом із сертифікатами та інформаційними вісниками "Кенгуру" розсилаються в НЗ проведення Конкурсу.

Усі НЗ отримують диски з матеріалами Конкурсу та науково-популярну літературу з математики.

8.5. Урочиста церемонія відзначення найкращих Учасників Конкурсу першого та другого етапів Конкурсу та вчителів, які їх підготували, відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.

8.6. Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       О. В. Єресько

Освіта.ua
07.05.2012

С 1 декабря учителям повысят зарплаты С 1 декабря 2021 года произойдет повышение зарплаты педагогов, работающих в школах
2 800 учителей до сих пор отстранены от работы Из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников 1 200 школ работают дистанционно
Зарплаты учителей в 2022 году вырастут на 8% Украина будет уделять внимание расходам на здравоохранение, образование, оборону и безопасность
ВОЗ советует школам соблюдать дистанцию ​​между учениками Во Всемирной организации здравоохранения советуют украинским школам ограничивать передачу вируса
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев