Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів рукописів підручників

Наказ Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (ІІТЗО) №321 від 26.11.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І  ЗМІСТУ ОСВІТИ

НАКАЗ

№321 від 26 листопада 2010 року

Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів
для визначення рейтингів рукописів підручників
на підставі висновків Предметних експертних комісій
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників
для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів,
НАН України і НАПН України

Відповідно до п.2.4 Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010 №1042 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції  Україні 16.11.2010 за №1112/18407, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2010 №1097 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів" та рішення вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (протокол № 13 від 24.11.2010), наказую:

1. Затвердити інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів рукописів підручників на підставі висновків Предметних експертних комісій Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладі, НАН України і НАПН України відповідно до додатку.

2. Наказ розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України" (www.osvita.com).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор       О.А. Удод

Додаток
Наказ ІІТЗО 26.11.2010 № 321

 

Інструктивно-методичні матеріали
для визначення рейтингів рукописів підручників на підставі висновків Предметних експертних комісій Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладі, НАН України і НАПН України

Експертиза рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010 №1042 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1112/18407, та наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2010 №1097 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів" (далі – Конкурс).

Відповідно до зазначених документів експертиза рукописів підручників, поданих на Конкурс, здійснюється Предметними експертними комісіями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Предметні експертні комісії). До їх складу входять науково-педагогічні працівники, методисти, вчителі відповідного фаху.

Наукову експертизу здійснює Національна академія наук України (далі – НАН), а психолого-педагогічну – Національна академія педагогічних наук України (далі – НАПН).

Результати проведеної експертизи рукопису кожного підручника з кожного навчального предмета та рівня (інтегрованих рівнів) його змісту оформляються Предметними експертними комісіями у вигляді обґрунтованого експертного висновку, оцінного листа з рейтинговою таблицею, із зазначенням у таблиці рейтингу кожного рукопису та передаються секретарем відповідної Предметної експертної комісії у день завершення її роботи до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі – Інститут).

Інституції НАН і НАПН надсилають до Інституту висновки щодо відповідності рукописів підручників сучасним науковим уявленням і психолого-педагогічним вимогам відповідно.

Усі комплекти конкурсних матеріалів та зазначених вище експертних висновків передаються Інститутом голові конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурсна комісія) у день початку її роботи для прийняття рішення.

Конкурсна комісія розглядає результати експертизи конкурсних матеріалів з усіх навчальних предметів за рівнями їх змісту або інтегрованими рівнями, виконані Предметними експертними комісіями та інституціями НАН та НАПН, перевіряє правильність оформлення експертних висновків та оцінних листів, їх відповідність зведеному обліку балів та рейтингів. Зазначені дані оформлюють у відповідних таблицях (таблиця 1), згідно яких встановлюються підсумкові рейтинги рукописів підручників з кожного навчального предмета за рівнями їх змісту або інтегрованими рівнями, про що складається відповідний протокол, який підписують голова Конкурсної комісії, секретар та всі її члени.

У залежності від кількості рівнів або інтегрованих рівнів заповнюється кілька таблиць. Кількість стовпчиків у таблицях відповідає кількості рукописів підручників, поданих з певного навчального предмета і певного рівня змісту.

Таблиця 1

Результати експертизи рукописів підручників:

__________________________________________________________________
(навчальний предмет, рівень вивчення: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, інтегрований рівень)

Експерти

Шифри рукописів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметна експертна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАН України (позитивний/негативний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПН України(позитивний/негативний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумковий рейтинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 


У випадку відсутності інституцій НАН для здійснення експертизи рукописів підручників з окремих навчальних предметів підведення підсумків здійснюється за результатами експертиз, виконаних Предметними експертними комісіями та інституціями НАПН.

При встановленні підсумкового рейтингу необхідно врахувати, що вищий ранг (1) привласнюється рукопису підручника, який має найменший числовий рейтинг Предметної експертної комісії та позитивні висновки наукової експертизи НАН та психолого-педагогічної експертизи НАПН.

Аргументований висновок наукової експертизи НАН щодо невідповідності змісту рукопису підручника сучасним науковим уявленням і НАПН щодо невідповідності рукопису підручника сучасним психолого-педагогічним вимогам може бути підставою для порушення клопотання Конкурсною комісією перед колегією МОН про невключення даного рукопису підручника до складу підручників-переможців Конкурсу.

У випадку, якщо рукописи підручників мають однаковий найвищий ранг рейтингу, визначеного Предметною експертною комісією, то їхні підсумкові рейтинги встановлюються згідно закритого голосування більшою кількістю голосів від загальної кількості присутніх.

Результати роботи Конкурсної комісії оформлюються відповідним протоколом, у якому фіксуються підсумкові рейтинги рукописів. Протокол підписує голова Конкурсної комісії, секретар та всі її члени.

Рішення Конкурсної комісії, викладені в протоколі, подаються у день завершення її роботи до Інституту для підготовки спільно з відповідним структурним підрозділом МОН відповідних матеріалів для розгляду колегією МОН.

Усі комплекти конкурсних матеріалів разом з експертними висновками (незалежної, наукової та психолого-педагогічної експертиз), оцінними листами з рейтинговими таблицями та протоколом засідання Конкурсної комісії передаються головою Конкурсної комісії у день завершення її роботи відповідальному працівнику Інституту, про що складається відповідний акт, який підписує голова Конкурсної комісії, її секретар та відповідальний працівник Інституту.

Процедура оголошення рішення Предметних комісій і дешифрування комплектів конкурсних матеріалів організовується Інститутом спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти на наступний день після завершення роботи Конкурсної комісії і проводиться відкрито із запрошенням учасників Конкурсу, експертів, представників громадськості, видавництв, засобів масової інформації.


26.11.2010

Ученикам 5–6 классов допечатают учебники Планируют напечатать учебники по информатике, украинской и зарубежной литературе, географии и искусству
ДПА в 9 и 11 классах в 2024 году проводиться не будет Выпускники 9 и 11 класса в следующем году не будут сдавать государственную итоговую аттестацию
Пятиклассники в 11 регионах не получили учебники по языку Процесс доставки в школы учебников, напечатанных за донорские средства, несколько усложнен
Правительство возобновило финансирование реформы НУШ Средства направят на оборудование, учебную литературу и повышение квалификации учителей
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев