Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки

Постанова КМУ № 1494 від 23.09.03 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1494 від 23 вересня 2003 року

Про затвердження Програми розвитку
системи дистанційного навчання
на 2004-2006 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади - відповідальним виконавцям Програми забезпечити її фінансування в межах бюджетних асигнувань, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України на відповідний рік.

3. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство освіти і науки.

Прем'єр-міністр України       В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2003 р. № 1494

ПРОГРАМА
розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки

Загальні положення

Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти.

Насамперед це стосується задоволення освітніх потреб громадян упродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та адекватну підготовку.

Найбільш ефективному розв'язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Розвиток дистанційного навчання почав прискорюватися з прийняттям Законів України "Про Національну програму інформатизації" та "Про вищу освіту".

Певну роль відіграло також те, що МОН разом з Українським центром дистанційної освіти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" - координуючою організацією у сфері дистанційного навчання розроблено Концепцію розвитку системи дистанційного навчання в Україні.

Разом з тим сучасний стан розвитку дистанційного навчання ще не відповідає вимогам суспільства, яке прагне стати рівноправним членом європейської та світової спільноти, де мільйони громадян задовольняють свої освітньо-інформаційні потреби через телекомунікаційні мережі, в тому числі через Інтернет.

Аналіз стану дистанційного навчання показує, що всі навчальні заклади, організації та установи, які впроваджують або використовують технології дистанційного навчання, наштовхуються на реальні труднощі, подолання яких потребує цільового фінансування, об'єднання зусиль цих закладів із зусиллями державних органів, координації спільних дій та нормативно-правового забезпечення, що сприятиме прискоренню цього процесу, а також зменшить інтелектуальні, матеріальні та фінансові витрати на впровадження і розвиток дистанційного навчання в цілому.

Тому для подальшого розвитку системи дистанційного навчання, а також забезпечення системності, комплексності та узгодженості дій у реформуванні освітньої системи, пов'язаних з дистанційним навчанням, необхідна державна підтримка, ефективне забезпечення якої може бути реалізоване шляхом прийняття і виконання цієї Програми.

Мета і основні завдання

Метою Програми є забезпечення широкого доступу населення до освітніх ресурсів і створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя шляхом розвитку системи дистанційного навчання на основі новітніх педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Основними завданнями Програми є:

 • здійснення нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового, економічного та фінансового забезпечення системи дистанційного навчання;
 • удосконалення структури в системі дистанційного навчання шляхом розширення мережі її центрів;
 • забезпечення контролю якості в системі дистанційного навчання за рахунок впровадження в практику експертизи курсів і технологій дистанційного навчання;
 • розвиток дистанційної форми навчання в системі вищої освіти за всіма напрямами підготовки фахівців для гуманітарної, економічної, юридичної, природничої, інженерної, військової, аграрної та інших галузей;
 • використання дистанційного навчання в системі післядипломної освіти для перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва, державного та муніципального управління, системі митної та податкової служби, фінансово-банківській системі, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
 • організація дистанційного навчання в системі загальної середньої та професійно-технічної освіти;
 • забезпечення професійної підготовки та психологічної підтримки окремих груп населення, зокрема безробітних, громадян з особливими потребами, військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі, тощо.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Видатки, пов'язані з розвитком системи дистанційного навчання, здійснюються за рахунок виділених з бюджету в установленому порядку коштів для МОН та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, а також коштів фізичних і юридичних осіб, що вносять плату за навчання, виконання господарських договорів, отриманих грантів, добровільних внесків, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • збільшити кількість споживачів освітніх послуг будь-якого рівня незалежно від місця їх проживання;
 • підвищити якість освітніх послуг шляхом залучення до підготовки та проведення дистанційного навчання висококваліфікованих викладачів, фахівців-практиків з різних галузей, у тому числі спеціалістів у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій;
 • розширити можливості громадян в одержанні безперервної освіти впродовж усього життя;
 • створити для громадян додаткові робочі місця за рахунок підвищення їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, в тому числі у сфері високих технологій дистанційного навчання;
 • підвищити конкурентоспроможність вітчизняних навчальних закладів на українському та світовому ринку освітніх послуг за рахунок істотного підвищення рівня кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня комп'ютерного, програмного та телекомунікаційного оснащення навчальних закладів, створення, накопичення і постійного удосконалення освітніх ресурсів, які використовуються у дистанційному навчанні;
 • розв'язати окремі соціальні проблеми, зокрема забезпечити соціалізацію та психологічну підтримку засобами дистанційного навчання проблемних груп населення - громадян з особливими потребами, безробітних, військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі, тощо.


23.09.2003

Популярні новини
В ВР предлагают реально ограничить пребывание ректоров в должности Лицо, возглавлявшее учебное заведение два срока, не сможет быть избрано или назначено
Кабмин сделал шаг к проведению НМТ в 2023 году КМУ одобрил проект закона, который позволит провести вступительную кампанию по аналогии с 2022 годом
Начат перевод на бюджет отдельных категорий студентов В первом пакете предусмотрен перевод на места государственного заказа 1003 студентов
На бюджетное обучение переведут 80 тысяч студентов Более 80 тысяч студентов, учащихся на контракте, смогут перейти на бюджет
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев