Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Репетиторський центр "Ерудит Плюс" (050) 041-11-85
м. Київ, вул. Княжий Затон, 10-А
https://erudit-plus.com.ua

информация подтверждена

Репетиторський центр "Ерудит Плюс"

Діяльність нашого центру «Ерудит Плюс» спрямована на надання професійних послуг у сфері додаткового навчання у позашкільний час. Наші заняття поєднують в собі традиційні методики поглибленого вивчення мови та сучасні підходи до організації викладання.
Діти мають можливість займатись у групах або відвідувати індивідуальні заняття.
Заняття в нашому центрі забезпечують:
· Розвиток у дитини лексичних, граматичних і фонетичних навичок.
· Удосконалення навичок читання, говоріння та аудіювання.
· Введення мовних конструкцій.
· Формування стійкого інтересу до вивчення мови, що дозволяє робити навчання більш ефективним.
· Використання різноманітного, доступного для освоєння мовного матеріалу.
· Розвиток лінгвістичних здібностей дітей за допомогою активізації їх творчої діяльності.
· Індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням рівня знань, особливостей сприйняття і побажань.
Мета діяльності нашого центру базується на якісній системі навчання та направлена на досягнення учнями високого результату.

Направления подготовки

 • Немецкий язык

  • Общий курс немецкого для взрослых
  • Общий курс немецкого для детей
  • Индивидуальные задания
  • Интенсивные задания
 • Украинский язык для иностранцев

  • Общий курс украинского языка
  • Индивидуальные занятия
  • Інтенсивні заняття
 • Польский язык

  • Общий курс польского языка для взрослых
  • Общий курс польского языка для детей
  • Индивидуальные занятия
  • Интенсивные занятия
  • Польский с носителями языка
  • Подготовка к языковым экзаменам

Карта


По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 28.08.2017