О. Охредько: сотня колледжей Украины ждет крымчан

Для детей с временно оккупированного Крыма разработана уникальная система поступления в УВО

О. Охредько: сотня колледжей Украины ждет крымчан

Автор: Олег Охредько, эксперт, аналитик Центра гражданского образования «Альменда».

Це вже сьома вступна кампанія, яку українська держава проводить у стані війни, маючи окуповані території. За ці роки для дітей з тимчасово окупованого Криму була розроблена унікальна для світової практики система вступу до закладів вищої освіти. Вступникам та вступницям з анексованого Криму потрібно скласти два екзамени – українську мову та історію України для отримання атестату, на основі якого, склавши ще один профільний екзамен, вони можуть вступати до одного з 88 закладів вищої освіти України.

Але мало хто звертає увагу, що відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Наказ МОН України №560 від 24.05.2016), можливість вступу поширюється і на коледжі, які є в структурі цих вишів:

«ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до уповноважених вищих навчальних закладів України та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в їх структурі».

А більшість вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, на базі яких будуть діяти Освітні центри «Крим-Україна», мають у своїй структурі коледжі, тобто заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації:

ЗВО, на базі яких діють Освітні центри «Україна – Крим»

Коледжі в складі закладів вищої освіти

Бердянський державний педагогічний університет

 • Бердянський економіко-гуманітарний коледж

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 • Верхньодніпровський коледж
 • Новомосковський коледж
 • Технологічний коледж
 • Коледж електрифікації
 • Нікопольський коледж
 • Ерастівський коледж ім. Е.К.Бродського

Донбаська державна машинобудівна академія

 • Машинобудівний коледж

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 • Дружківський житлово-комунальний коледж

Донецький національний медичний університет

 • Лиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету

Донецький національний технічний університет

 • Костянтинівський індустріальний технікум ДонНТУ
 • Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ

Запорізька державна інженерна академія

 • Запорізький гідроенергетичний коледж
 • Запорізький металургійний коледж

Запорізький національний технічний університет

 • Бердянський машинобудівний коледж
 • Запорізький гуманітарний коледж
 • Запорізький електротехнічний коледж
 • Запорізький коледж радіоелектроніки
 • Токмацький механічний технікум

Запорізький національний університет

 • Економіко-правничий коледж
 • Торговий коледж

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 • Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 • Київський економічний коледж
 • Київський коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ
 • Коледж економіки і управління
 • Криворізький коледж економіки та управління
 • Роменський коледж

Луганський національний аграрний університет

 • Донецький коледж ЛНАУ        
 • Костянтинівський коледж ЛНАУ           
 • Слов’янський коледж ЛНАУ
 • Старобільський коледж ЛНАУ

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Брянківський коледж (м. Лисичанськ)
 • Коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ)
 • Лисичанський педагогічний коледж
 • Рубіжанський політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці
 • Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж
 • Кадіївський педагогічний коледж (м. Лисичанськ)

Луцький національний технічний університет

 • Технічний коледж
 • Любешівський технічний коледж ЛНТУ
 • Ковельський промислово - економічний коледж

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 • Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Миколаївський національний аграрний університет

 • Вознесенський коледж
 • Мигійський коледж
 • Новобузький коледж
 • Технолого-економічний коледж

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

 • Коледж МНЕУ імені В.О. Сухомлинського

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 • Медичний коледж Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

 • Павлоградський коледж Національного ТУ «Дніпровська політехніка»
 • Марганецький коледж Національного ТУ «Дніпровська політехніка»
 • Автотранспортний коледж Національного ТУ «Дніпровська політехніка»
 • Докучаєвський гірничий технікум Державного ВНЗ «НГУ»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 • Харківський комп'ютерно-технологічний коледж НТУ «ХПІ»
 • Полтавський політехнічний коледж
 • Харківський верстато-інструментальний технікум
 • Полтавський політехнічний коледж
 • Військовий коледж сержантського складу

Національний університет «Львівська політехніка»

 • Львівський коледж «Інфокомунікації»;
 • Коломийський політехнічний коледж;
 • Технологічний коледж;
 • Львівський автомобільно-дорожній коледж;
 • Золочівський коледж;
 • Технічний коледж;
 • Техніко-економічний коледж;
 • Хмельницький політехнічний коледж;
 • Інститут підприємництва та перспективних технологій (коледж інноваційних технологій

Національний університет «Одеська морська академія»

 • Морехідній коледж технічного флоту
 • Морехідне училище ім. О. І. Маринеска

Національний університет «Одеська юридична академія»

 • Одеський юридичний коледж
 • Івано-Франківський юридичний коледж
 • Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • Миколаївський юридичний коледж
 • Чернівецький юридичний коледж
 • Криворізький юридичний коледж

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 • Полтавський коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 • Миргородський художньо-промисловий коледж

Національний університет водного господарства та природокористування

 • Рівненський автотранспортний коледж НУВГП
 • Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП
 • Рівненський Економіко-технологічний коледж НУВГП
 • Технічний коледж НУВГП
 • Надслучанський інститут НУВГП
 • Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

 • Первомайський коледж
 • Коледж корабелів НУК

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 • Одеський автомобільно-дорожній коледж

 

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

 • Коледж вищого навчального закладу «Одеської державної академії технічного регулювання та якості»

Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова

 • Коледж Зв’язку та Інформатизації

Одеський державний екологічний університет

 • Одеський коледж комп’ютерних технологій

Одеський національний морський університет

 • Чорноморський морський коледж
 • Іллічівський морський коледж

Одеський національний політехнічний університет

 • Одеський автомобільно-дорожній коледж
 • Херсонський політехнічний коледж
 • Новокаховський політехнічний коледж

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 • Коледж економіки та соціальної роботи

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

 • Одеський педагогічний коледж

Приазовський державний технічний університет

 • Маріупольський коледж
 • Маріупольський машинобудівний коледж
 • Маріупольський механіко-металургійний коледж

Сумський державний університет

 • Машинобудівний фаховий коледж СумДУ

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 • Коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Таврійський державний агротехнологічний університет

 • Мелітопольський коледж
 • Бердянський коледж
 • Василівський коледж
 • Ногайський коледж
 • Новокаховський коледж
 • Оріхівський коледж

Таврійський національна університет імені В. І. Вернадського (Київ)

 • Київський коледж міського господарства

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 • Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

Ужгородський національний університет

 • Природничо-гуманітарний коледж УжНУ

Уманський національний університет садівництва

 • Агротехнічний коледж
 • Ананьївський аграрно-економічний коледж
 • Городищенський коледж
 • Тальнівський будівельно-економічний коледж
 • Тальянківський агротехнічний коледж
 • Чигиринський економіко-правовий коледж
 • Шевченківський коледж

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 • Коледж переробної та харчової промисловості

Херсонська державна морська академія

 • Морський коледж

Херсонський державний аграрний університет

 • Скадовський технікум

Херсонський національний технічний університет

 • Економіко-технологічний технікум


Більш детальну інформацію потрібно дивитися на сайтах закладів вищої освіти.

PS. Зверніть увагу, у Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Наказ № 560 від 24.05.2016 р.) можливі зміни.

Освіта.ua
22.05.2020

Популярные блоги
Г. Громко: убранный школьный подвал – это еще не укрытие Нельзя перекладывать ответственность за обустройство укрытий на руководителей школ
Е. Козолуп: образование скоро умрет с таким руководством Высокопоставленные должностные лица достаточно хайпонули на комментариях о начале обучения в очном формате
И. Ликарчук: будем трезвонить звонком под вой сирен? Утраченные или не полученные знания можно восстановить или получить позже, а потерянную жизнь – никогда
В. Онацкий: возобновлять ли очное обучение в сентябре? Возобновление очного обучения – это реальная угроза безопасности участников образовательного процесса
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Stas
Гладко было на бумаге,но забыли про овраги. А по ним ходить. Абитуриенты Крыма! Помните и никогда не забывайте. что дешевый сыр бывает только в мышеловке.