Р. Костогрыз: о школьной системе оценивания

12-балльная шкала построена по принципу суммирования полученных знаний с учетом роста уровня личных достижений ученика

Р. Костогрыз: о школьной системе оценивания

Автор: Руслан Костогрыз, студент.

Давайте нарешті розберемось із нашою шкільною системою оцінювання через 19 років після її впровадження. Нагадаю, 12-бальна система оцінювання, яка використовується зараз у школах була введена наказом Міністерства освіти і науки №428/48 від 04.09.2000. Так давайте все ж таки прочитаємо й детальніше проаналізуємо цей наказ.

Коли читаєте вищенаведений наказ, помічаєте, що постійно повторюється фраза «оцінювання навчальних досягнень». Так, саме навчальних досягнень, а не оцінювання знань, не оцінювання швидкості засвоєння навчального матеріалу, не ніщо інше. Також в додатку 1 до цього наказу вказано і зокрема, що «з метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних досягнень та об'єктивного їх оцінювання в основній та старшій школі вводиться 12-бальна шкала оцінювання, побудована за принципом  сумування набутих знань, умінь і навичок з урахуванням зростання рівня особистих досягнень учня. При оцінюванні вчитель має враховувати рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач, до чого вчителя, як правило, спонукала чотирибальна система.. Таким чином, виходячи з цього наказу, оцінювати треба саме рівень навчальних досягнень учня, тобто оцінювати те, що учень урешті-решт досягнув, в цьому ж і полягає суть 12-бальної системи оцінювання.

А тепер давайте розберемось, як вчителі оцінюють учнів зараз. Те що я зараз буду писати, це не означає, що всі вчителі України так роблять, проте так робить більшість. Так ось, розберемось як же виставляють тематичну. Відповідно до інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН №496 від 03.06.2008 при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Як бачимо чіткої формули для виставлення тематичної немає. Як же це роблять учителі? В учня під час теми є певна кількість оцінок, зокрема, оцінки «за активність у класі» (деякі вчителі називають «за роботу в класі», чи «за роботу на уроці»), оцінки за домашні завдання, оцінки за самостійні та контрольні роботи. Вчителі, як правило, просто рахують середнє арифметичне серед цих оцінок, округлюють до цілого і виставляють цю цифру, як тематичну. Також нам відомо, що якщо учня не було в школі в день контрольної роботи, то він її не пише, тематична ставиться на основі попередніх оцінок.

Тепер давайте розберемо ситуацію. Учень А має дві оцінки 10 і 12 «за активність в класі», контрольну роботу не писав, оскільки хворів. Вчитель йому ставить тематичну 11, як середнє 10 і 12. Учень Б має одну оцінку 4 «за активність в класі», одну оцінку 4 за домашнє завдання, оскільки відразу не розібрався в темі, але перед контрольною роботою все опанував і отримав за неї 10. Вчитель ставить йому тематичну 6, як середнє оцінок 4, 4, 10.

Тепер давайте розглянемо аналогію попередньої ситуації із реального життя. Працівнику А і працівнику Б доручили зробити деякі проекти за деякий термін. Працівник А якісно зробив 20% проекту, а потім захворів, тобто іншу частину проекту за нього дороблював інший працівник. Працівник Б спочатку не поспішав робити проект, оскільки був занятий іншими справами, але за день до кінця терміну зробив усе якісно на 100%. Звісно, роботодавець буде більше цінувати працівника Б, оскільки йому важливий результат, що проект зроблений вчасно.

А в нашій ситуації вчитель тематичною оцінкою цінує учня А. Так як же все-таки правильно виставляти тематичну? Як я вказував вище, суть 12-бальної системи оцінювання полягає в тому, що оцінювати треба навчальні досягнення учнів. Так от, на рівень навчальних досягнень учня під час теми вказує оцінка за контрольну роботу, оскільки саме контрольна робота містить усі типи завдань, які вивчались протягом теми, і саме вона відображає те, що учні досягли протягом вивчення теми. Тому тематичну оцінку треба ставити таку саму, як за контрольну роботу. Такий спосіб виставлення тематичної побудований за принципом сумування набутих знань, про який ішлося вище. Якщо вчитель рахує середнє арифметичне, то він оцінює не рівень навчальних досягнень, а процес засвоєння навчального матеріалу, що не є правильним.

Ви напевно запитаєте мене: якщо на тематичну впливає лише контрольна, тоді проводити самостійні роботи, задавати домашні завдання, опитувати учнів на уроці не потрібно? Відповідаю: потрібно, навіть потрібно ставити за це оцінки. Але не для того, щоб урахувати їх під час виставлення тематичної, а з іншою метою. По-перше, дивлячись на ці оцінки вчитель аналізує процес засвоєння матеріалу учнями, робити висновки щодо покращення процесу викладання, аби до контрольної роботи учні засвоїли якомога більше. По-друге, поточні оцінки дають певний стимул учневі, вказують на його слабкі місця, на те, що треба довчити учню до контрольної. Не менш важливо те, що тоді, коли учня викликають до дошки відповідати, він це сприйматиме як додаткову можливість потренуватися перед контрольною роботою, а не як ризик отримати низьку оцінку.

Виходячи з цього, у вищенаведеній ситуації учень Б мав отримати тематичну 10 (як за контрольну роботу). Учню А, який не писав контрольну через хворобу, вчитель має запропонувати її написати і поставити тематичну, аналогічну контрольній, а якщо учень відмовляється її писати, то поставити «не атестований», оскільки на основі двох поточних оцінок неможливо визначити, якого рівня досяг учень наприкінці теми.

Як же виставляти семестрову оцінку? Відповідно до інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН №496 від 03.06.2008 семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок, при цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Як правило, учителі знову ж таки просто рахують середнє арифметичне серед тематичних. Але це теж не є зовсім правильним, оскільки в кожній темі різна кількість годин. Узагалі, у вас, учителів розмір заробітньої плати пропорційно залежить від кількості годин, чи не так? То давайте зробимо, щоб семестрова для учнів ставилась з урахуванням кількості годин на певну тему. Як це зробити? Тут усе дуже просто. Треба кожну тематичну множити на коефіцієнт, що чисельно дорівнює відношенню кількості годин на вивчення тієї теми до кількості годин у семестрі. Наприклад у семестрі було три теми. На кожну тему відводиться відповідно 14, 10 і 8 годин. Тоді семестрова має обчислюватись за формулою С=Т1*14/32+Т2*10/32+Т3*8/32.

Спеціально пишу цей блог напередодні першого вересня, щиро сподіваючись, що  вчителі нарешті зрозуміють суть 12-бальної системи оцінювання через 19 років після її впровадження.

Освіта.ua
29.08.2019

Популярные блоги
И. Редько: о ненормированной умственной работе учеников Когнитивный диссонанс на фоне любви к своей стране и желания жить, учиться и развиваться здесь
Виктор Мисан: о чем думают украинские учителя В школах – полный разгул «демократии» и «академической свободы», что сверху, что снизу 
Т. Ефимова: когда исчезнет из школ совдепия с подарками? Когда исчезнет из школ совдепия вместе с подарками, подхалимством и никому не нужными активностями?
Н. Борисенко: волшебная палочка и валериана для учителя Учителя просто выгорают, и у них не хватает жизненных сил дать детям все то, что они могли бы
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев