В. Онацкий: размышления о сертификации учителей

На образование выделяют огромные средства, но именно тот, кто учит детей, получает мизерную зарплату

В. Онацкий: размышления о сертификации учителей

Автор: Владимир Онацкий, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Пам’ятаю з раннього дитинства, як мама завжди запитувала, коли мені хотілося ще гратись, а вона вважала, що вже час відпочивати: «Ти в якій піжамі будеш спати: в зеленій чи синій?» І через десять хвилин вона приходила і говорила: «Вовчику, ходімо, я вже все приготувала» Так вона долала мій супротив і дуже легко досягала своєї мети - вкласти мене в ліжко. Думаю, що так робили і ваші мами.

Минуло багато-багато років. І от зовсім інші люди намагаються знову маніпулювати моєю свідомістю і вашою. Мова йде про громадське обговорення проекту Постанови КМУ «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників».

Скажу прямо: зараз немає більш важливого питання, ніж ліквідація учительської бідності. Ставка вчителя-початківця така ж, як у прибиральниці. А вчитель, який все життя пропрацює в школі, так і не зможе придбати власне житло. Держава виділяє шалені кошти на освіту, але той, хто безпосередньо вчить дитину, отримує найменшу зарплату. Чому? Відомо чому: над ним купа методистів, науковців, освітніх експертів, управлінців, науково-методичних центрів, інститутів, департаментів, міністерських підрозділів.

Я не буду аналізувати всю надбудову, яка тримається на вчительських плечах, бо кожен освітянин знає про неї. І, безумовно, утримання цього всього апарату, який безпосередньо не здійснює навчальну діяльність, і є однією з причин бідності вчителів.

Про ефективність наукових розробок свідчать хоча б такі загальновідомі факти:

1) в основі НУШ – не українська, а фінська модель освіти;

2) в основі опорних шкіл – монгольська система;

3) українські наукові установи розробляють освітні комплекси – «Росток», «Інтелект України», «На крилах успіху» та інші, але вони є комерційними та потребують дуже багато коштів від батьків для впровадження в закладах освіти, які держава відмовляється фінансувати і проти фінансування яких виступає МОН.

Мені можуть закинути, що наукові установи тісно співпрацюють з закладами освіти. Це міф. Якось занесло мене у провідну науково-педагогічну установу країни. І оскільки мені все цікаво і залишався час до призначеної зустрічі, то я вивчав оголошення на стендах: дізнався, які дисертації захищають, які конференції відбудуться, з якими закладами освіти співпрацює у поточному році ця установа. Останнє мене дуже вразило, я навіть зняв окуляри, протер їх і знову перечитав. В інформації про співпрацю на поточний рік значились прізвища десь 20 керівників закладів, які вже давно в них не працювали: хтось вийшов на пенсію років 5 назад, хтось у той же період помер, хтось працює керівником іншої школи. І я зрозумів, що ці науковці не бачать реальної школи роками.

Тож будемо чекати на громадське обговорення реорганізації усієї тієї надбудови, що міститься поза навчальними закладами, фактично нікого не вчить, але утримується за рахунок платників податків.

А поки піддамося на пропозицію МОН та проаналізуємо основні моменти проекту Постанови КМУ «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників».

1. Про сертифікацію вчителів кажуть багато і давно, але в жодному нормативному акті, ні в ЗУ «Про освіту», ні в «Положенні про сертифікацію» не зазначена мета сертифікації, а хотілося б почитати, щоб зрозуміти, чи виправдовує мета ті засоби, які застосовуються для її досягнення.

2. У 2019 році планується як пілотний проект сертифікації двох тисяч педагогічних працівників (лише вчителів початкових класів) пропорційно їх кількості в кожній області та місті Києві, стаж роботи яких на відповідній посаді на момент їх реєстрації не може бути менше двох років. Тобто сертифікація у 2019 році лише для вчителів початкових класів. У постанові зазначено, що кількість учасників чітко визначена, а це означає, що на вчителів може штучно здійснюватись тиск для участі в сертифікації, або для обмеження в участі в залежності від регіону та кількості бажаючих.

3. Сертифікація організовується МОН та проводиться УЦОЯО, регіональними центрами, Службою якості освіти, її територіальними органами. Варто зазначити, що створюються нові робочі місця та здійснюється додаткове фінансування установ з держбюджету для забезпечення перевірки знань вчителів. Для забезпечення цього процесу залучаються тисячі людей.

4. Графіки проведення сертифікації визначається наказом МОН. На мій погляд, їх варто зробити сталими і чітко визначити в Положенні. Немає ніякої додаткової потреби це визначати наказом МОН.

5. Подання реєстраційних документів педагогічними працівниками, які бажають пройти сертифікацію, здійснюється в строки, що встановлюються МОН, та триває не менше 3 тижнів. Те саме. Доречно чітко ці строки визначити в Положенні.

6. Для формування бланка реєстраційної картки-заяви педагогічний працівник має скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на веб-сайті УЦОЯО, та вказати всі паспортні дані, дані про освіту, місце роботи, стаж роботи, категорію, звання. На мій погляд, відомості про загальний стаж педагогічної роботи, кваліфікаційну категорію та педагогічне звання є зайвою інформацією і може створювати упереджене ставлення до учасника тестування.

7. Графік проведення незалежного тестування затверджується директором УЦОЯО та оприлюднюється на офіційному веб-сайті УЦОЯО не пізніше ніж за 6 тижнів до проведення незалежного тестування. Термін дуже малий, адже про тестування для учнів відомо за 6 місяців, а для учителів за 6 тижнів. Графік можна оприлюднити і за 6 місяців. І тоді людина зможе для себе визначитись, чи брати участь в тестуванні.

8. Для вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації відряджається експертна група (не менше 2 осіб). Експерти, які входять до складу експертної групи, не повинні мати конфлікту інтересів з учасниками сертифікації, роботу яких вони вивчають (зокрема, бути жителями однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, села, селища), співробітниками одного закладу освіти, співавторами наукових робіт тощо). Тобто людям треба забронювати житло в готелі, сплати добові. Висновки експертів можуть бути дуже упередженими, адже людський фактор присутній.

9. За результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації експертна група готує експертний висновок, який підписується усіма експертами експертної групи та має містити загальну кількість набраних учасником сертифікації балів.

10. Окрему увагу потрібно звернути на те, що кожен учасник сертифікації має зафіксувати свою педагогічну майстерність з формування ключових компетентностей і наскрізних вмінь учнів у створеному ним е-портфоліо. Для цього учитель має:

1) отримати погодження від батьків учнів щодо відеозапису навчального заняття, а також можливого його оприлюднення на Національній освітній електронній платформі у разі отримання сертифіката;

2) зробити відеозапис проведеного ним навчального заняття чи фрагментів навчальних занять загальним обсягом від 15 до 30 хвилин;

3) зробити опис проведеного ним навчального заняття (фрагментів навчальних занять) (освітня програма, навчальний предмет, тема, дидактичне забезпечення тощо);

4) зробити самооцінювання своєї педагогічної діяльності відповідно до анкети, затвердженої ДСЯО.

Цікаво, як вчитель має забезпечити цей відеозапис? Зрозуміло, що сам вчитель це зняти не зможе, бо проводить урок чи заняття. Отже, про це треба домовлятися з кимось і витрачати кошти. Не може Положення містити вимогу до вчителя отримувати письмову згоду батьків на відеозйомку. А якщо хтось із батьків проти, то дитину виставити з класу? Пригадаймо заклики уповноваженого з прав дитини про те, що не варто викладати відео дітей в мережі. І тут така вимога від держави. На мій погляд, будь-які згадки про відеозаписи дітей мають бути повністю виключені з цього положення, оскільки порушують як принцип безоплатної участі педагогічного працівника в сертифікації, так і принципи безпеки.

Крім того, в Положенні немає жодного роз’яснення щодо того, як і ким аналізується та оцінюється електронне портфоліо.

Виходячи з викладеного, можна зробити наступні висновки:

  • сертифікація вчителів – це витрата величезної купи державних коштів, які можна було б витратити і без даної процедури на добробут вчителів;
  • це створення нових робочих місць для нових експертів в галузі освіти, які будуть вивчати та оцінювати роботу вчителів (їм треба платити зарплату, оплачувати відрядження);
  • це утримання цілих установ з регіональними підрозділами;
  • у Постанові КМУ абзац 2 п.2 варто викласти в такій редакції: «Провести у 2019 році відповідно до Положення, затвердженого цією постановою, пілотний проект із сертифікації двох тисяч педагогічних працівників (вчителів початкових класів), стаж роботи яких на відповідній посаді на момент їх реєстрації більше двох років»;
  • Положення потребує доопрацювання, зокрема чітко визначити в Положенні терміни проведення сертифікації та виключити всі положення про електронне портфоліо;
  • необхідно внести зміни та доповнення до нормативних документів про те, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником на вищу категорію; за результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж п’яти років;
  • після проходження сертифікації ставка вчителя зросте десь на 900 гривень, але скільки людей, далеких від дітей, покращать свій добробут.

Пам’ятаю з дитинства ніжні мамині руки і її казки перед сном. Вона розказувала, що жив на світі мужик, який двох генералів прогодував…Ай, мамо, мамо, ти навіть не уявляєш, скількох «генералів» годує вчитель, і я тобі про це ніколи не скажу…

Оригинал

Освіта.ua
26.11.2018

Популярные блоги
Иван Осадчий: об оценивании учеников 5 классов НУШ По предлагаемому в Методических рекомендациях подходу невозможно выставить оценки за семестр
М. Гринева: воспитываем еще одно поколение, которое не читает Нашим ученикам нужно давать медаль за отвагу, потому что толерантно терпят все болезни нашей образовательной системы
И. Ликарчук: чиновники не представляют свою жизнь без олимпиад Жизнь меняется, формируется совершенно новая общественная ментальность, а у родителей этих олимпиад – «скрепы»
Л. Булыгина: о ежедневной минуте молчания в школах Все, что по указанию и не от сердца, – все обернется против детей и общества
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
tatianashults
Влучно і чітко викладена позиція людини, яка дійсно знає і переймається проблемами вчителя! На жаль, те, що ми говоримо і пишемо, аж ніяк не цікавить чиновників, які паразитують на нашій з вами, тяжкій, виснажливій праці. Ми, вчителі, навіть не знаємо, чи доживемо до тієї мізерної пенсії,живучи на жебрацьку зарплатню. Вчитель не може жити нормальним людським життям, навіть лікуватись не може. Відпочинку мати також не може, бо,більшість вчителів постійно повинні десь підробляти, щоб не вмерти з голоду та оплаптити комуналку. А з субвенцією як гарно роблять: гроші лежать, а вчителю їх заплатити не можна! Профсоюзи тільки факти констатують, а нічого не роблять!
Пуховик
Бесподобная статья! Красиво и в точку. И правда, нынешняя власть с ее министрами так дорого обходится народу и стране, как никогда раньше. Вместо того, чтобы разогнать бюрократов и создать один центр методической ПОМОЩИ учителям, а не гиперконтроля, умники от владыка размножают ещё Болле расточительную модель образования. Необходимо, чтобы Гройсман, Порошенко и Гриневич прочитали эту статью несколько раз и запомнили главную мысль.
Учитель, а не чиновник из МОН
Респект автору! Очередная блаж и полная мурня от Гриневич и ко. Кровосиси от образования никак не отвяжутся, а только жирнеют и жирнеют!