Наталья Слободянюк: о родительских средствах

Существуют ли ограничения для финансовой деятельности родителей в коммунальных учебных заведениях

Наталья Слободянюк: о родительских средствах

Автор: Наталья Слободянюк, ОО Демократический Альянс Женщин.

«Батьківаські кошти»: чи можуть батьки розпоряджатись своїми коштами в школах та садочках?

Як відомо, в школах та дитячих садах батьки збирають гроші, закуповують товари, послуги, і частина батьків вважає, що вони можуть розпоряджатись такими правами незалежно від адміністрації.

Оскільки мова йде про фінанси і навколо цих питань все частіше виникають конфліктні ситуації, пропоную розібратись, чи існують обмеження для фінансової діяльності батьків у комунальних закладах освіти.

Зазвичай батьки сприймають витрати на школу, садочок як один спільний видаток. Якщо проаналізувати, на що саме витрачаються кошти, отримаємо такі напрямки:

  • кошти, витрачені на особисті потреби дитини;
  • оплата додаткових послуг, які дитина отримує в закладі;
  • благодійні внески, подарунки закладу;
  • подарунки педагогам/педагогиням.

Кошти, витрачені на особисті потреби

Сюди можна віднести кишенькові дитячі гроші, які дитина витрачає на себе, а також ті гроші, які батьківська ініціативна група зібрала з інших батьків, щоб придбати дітям подарунки або провести захід в межах або поза освітньої програми (екскурсія, випускний тощо).

Кожен батько/мати може висловити своє бачення заходу, відмовитись від участі у заході, обговорити можливі рішення зі своєю дитиною тощо.

Батьки самостійно приймають рішення про необхідність збору коштів, розмір сум. Але адміністрація повинна забезпечити, щоб під час таких заходів були дотримані права всіх дітей та оформлені відповідні документи, якщо батькам була надана платна послуга (фотограф, аніматор тощо).

Отже, чи можуть батьки збирати та самостійно розпоряджатись коштами на подарунки дітям? Так, якщо адміністрація дозволяє таку діяльність.

Оплата додаткових послуг

Статтею 30 закону України «Про освіту» передбачено оприлюднення переліку додаткових освітніх та інших послуг, їх вартості, порядку надання та оплати. Порядок надання послуги має включати подання заяви від батька/матері або оформлення договору батька/матері з закладом, а оплата має здійснюватись з отриманням квитанції про оплату послуги.

Репетиторські послуги, гуртки, харчування, екскурсії, вистави, конкурси, послуги фотографа або відеоператора, продаж підручників та друкованих навчальних матеріалів, оздоровчі процедури - будь-яка послуга, за яку пропонують заплатити в закладі, є «платною додатковою послугою».

Отримується така послуга за вільним вибором, але за правилами, визначеними закладом. Оскільки розрахунок має відбуватись безпосередньо між отримувачем послуги (представником дитини) та закладом, збір таких коштів батьками чи педагогами є порушенням процедури.

Зауважимо також, що слід відрізняти послугу для дитини від послуги для закладу. Наприклад, зустрічаються випадки, коли за кошти, зібрані з батьків в закладі, оплачують підвезення підручників, послуги з охорони, заправку картриджів або навіть вогнегасників.

Щоб відокремити додаткові платні послуги від інших послуг, можна скористатись документами:

  • перелік послуг, які може отримувати заклад за рахунок бюджету, наведений в п.2.2.4 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. №333;
  • перелік послуг, які заклад може додатково надавати дітям, наведений в Переліку платних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796.

Благодійні внески

Заклад освіти створюється з метою провадження освітнього процесу (по-простому, для проведення уроків, занять, заходів за освітньою програмою). Основним видом діяльності закладу є освітня діяльність. Право на провадження освітньої діяльності має бути підтверджено ліцензією.

Повне утримання та розвиток матеріально-технічної бази повинна забезпечувати місцева рада - на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. Держава допомагає місцевим радам: надає освітню субвенцію на провадження освітнього процесу.

Серед джерел фінансування закладу можуть бути і добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей. Благодійними внесками слід вважати усі товари, які добровільно та безповоротно передаються в користування закладу, роботи, послуги, які надаються безоплатно або безповоротно оплачуються, та грошові кошти, передані для фінансування потреб закладу.

Здійснення благодійної діяльності - законне право кожного громадянина/громадянки. Але акцентуємо, що на керівників закладів та органи місцевого самоврядування покладено відповідальність за правильність прийому та розподілу благодійної допомоги. Отже, якщо громадянин/громадянка бажає надати закладу благодійну допомогу, має звернутись до адміністрації, щоб дізнатись правила та умови надання допомоги.

Звернемо увагу також на те, що права/обов’язки «благодійника» та права/обов’язки «батьків здобувачів освіти» описано в різних законах, отже, кожен має відрізняти ці поняття.

Користуючись нагодою, згадаємо основні правила збору, прийому та розподілу благодійної допомоги. Ці правила описані в нормативних документах і потребують їх виконання - для запобігання випадків вимагання благодійної допомоги, її нераціонального або для особистої користі використання.

1. Благодійний внесок надається на заздалегідь визначені та прораховані потреби закладу, при умові, якщо для фінансування таких потреб не виділено кошти з бюджету. Отже, спочатку визначення потреб закладу та пошук можливостей бюджету, і тільки потім - благодійний внесок. Це означає, що перед тим, як надавати допомогу, благодійник має впевнитись, що потребу в певній допомозі зафіксовано в фінансових документах закладу. Інакше допомогу слід розглядати як подарунок, тобто надходження понад потреби, яке підлягає оподаткуванню.

2. Благодійні внески можуть витрачатись керівником закладу на організацію основної, тобто освітньої діяльності. Отже, має бути чітко визначено, які заходи відносяться до освітньої діяльності.

Як відомо, заходи з прибирання приміщень, заходи з охорони, заходи з забезпечення закладів товарами гігієни, ремонтні роботи та інші заходи, які здійснюються з метою дотримання в закладах відповідних санітарно-гігієнічних умов, належать до фінансово-господарської діяльності, а не до освітньої.

3. Збір коштів серед батьків здобувачів освіти порушує вимоги статті 7 «Публічний збір благодійних пожертв» закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації»: коло батьків певного закладу, класу, групи слід вважати визначеним, а публічний збір має здійснюватись серед невизначеного кола осіб.

4. Безпідставний збір коштів, який здійснюють для потреб закладу окремі батьки, наприклад, члени батьківських комітетів, можна прирівняти до шахрайства, оскільки такий збір ведеться без укладення договорів з закладом, отримувачем допомоги. У договорах про публічний збір має бути зазначено умови та ціль такого збору.

5. Благодійні внески надходять до місцевого бюджету та підлягають обов’язковому документальному оформленню: на кожен внесок має оформлюватись касовий ордер або акт приймання-передачі, у них має ідентифікуватись особа громадянина/громадянки, які передали внесок.

Щодо товарів для особистого використання дитиною, які застосовуються під час освітнього процесу: на сьогодні сформувалась своєрідна традиція, за якою батьки придбають деякі з таких товарів за власні кошти, наприклад, атласи та контурні карти, канцелярське приладдя, фарби, пластилін тощо. Такі товари можуть фінансуватись за рахунок благодійних внесків, але у випадку, якщо перед цим вони були включені до списку потреб закладу та не отримали бюджетної підтримки.

Подарунки педагогам/педагогиням

Подарунки знаходяться у сферi цивільних вiдносин. Якщо одна людина має бажання зробити подарунок, а друга готова прийняти, дарування може відбуватись внаслідок укладання договору в усній формі між двома фізичними особами.

Подарунок може бути зроблений від групи осіб, за усним договором між ними. Але зверніть увагу, це цивільні відносини на кшталт сусідських, приятельських, які не пов’язані ані з батьківством, ані з освітою.

Отже, подарунки вчителям - сфера, де батьки можуть абсолютно самостійно розпоряджатись своїми коштами, однак з врахуванням обмежень, які накладають отримувач подарунку та стаття 23 закону «Про запобігання корупції» для осіб, що надають публічні послуги (вартість одноразового подарунка має не перевищувати один прожитковий мінімум, а сукупна вартість подарунків, отриманих протягом року - двох прожиткових мінімумів).

Висновок

Як бачимо, «фінансова свобода» батьків в закладах освіти обмежена багатьма нормативними вимогами. Чому ж тоді так багато розмов чуємо про право батьків вільно розпоряджатись їхніми коштами?

Можливо, тому що під гучним «Батьки мають право!» легше сховати матеріальні внески, надані нелегальними шляхами?

Матеріал підготовлено з використанням чинних нормативно-правових актів.

Освіта.ua
05.04.2018

Популярные блоги
Г. Громко: убранный школьный подвал – это еще не укрытие Нельзя перекладывать ответственность за обустройство укрытий на руководителей школ
Е. Козолуп: образование скоро умрет с таким руководством Высокопоставленные должностные лица достаточно хайпонули на комментариях о начале обучения в очном формате
И. Ликарчук: будем трезвонить звонком под вой сирен? Утраченные или не полученные знания можно восстановить или получить позже, а потерянную жизнь – никогда
В. Онацкий: возобновлять ли очное обучение в сентябре? Возобновление очного обучения – это реальная угроза безопасности участников образовательного процесса
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев