Александр Спиваковский: недопустимо «клеймить» детей

Формулировки, которые «клеймят» детей, фактически уничтожают саму концепцию инклюзивного образования

Александр Спиваковский: недопустимо «клеймить» детей

Автор: Александр Спиваковский, народный депутат, первый заместитель глави Комитета ВР по вопросам науки и образования, член фракции БПП.

Як відомо,18 січня 2017 року на порядок денний засідання Комітету були винесені низка важливих питань і законопроектів. У майже чотиригодинному засіданні взяли участь заступники міністра освіти і науки Володимир Ковтунець та Максим Стріха, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Аксана Філіпішина, представники Національної академії наук та національних галузевих наук, а також представники громадських організацій із захисту прав осіб з інвалідністю.

Перше питання розгляду стосувалось забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами навчальною літературою, якій надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Нагадаю, що наприкінці минулого року випадково натрапив на підручники з трудового навчання для першого і другого класів та з соціально – побутового орієнтування для першого класу, на перших сторінках яких було зазначено, що вони підготовлені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ!!! Не менший шок викликав той факт, що ці підручники були рекомендовані Міністерством освіти і науки України (Накази МОН від 29.04.2016 р. № 476 та від 26.09.2016 р. № 1148).

Протягом тривалої дискусії усі виступаючі наголошували на неприпустимості таких формулювань, що «таврують» дітей, принижують честь і гідність учнів з особливими потребами, можуть призвести до низки конфліктів в учнівському середовищі та фактично знищують саму концепцію інклюзивної освіти.

За результатами обговорення, члени Комітету вирішили:

1. Звернути увагу Міністерства освіти і науки України в частині забезпечення навчальною літературою спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

2. Звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення провести службове розслідування щодо порушення законодавства при наданні грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літератури для дітей з особливими потребами, а центральним органам виконавчої влади при розробленні нормативно-правових документів та навчально-методичного забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами використовувати термінологію відповідно до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України вилучити у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами навчальну літературу, назва якої не відповідає термінології Конвенції про права осіб з інвалідністю і порушує права дітей з особливими потребами, та забезпечити таку категорію осіб необхідними підручниками.

Другим питанням розглядався Проект Закону про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту) (реєстр. № 3416 від 05.11.2015, н. д. О. Фельдман). Законопроект, як зазначає автор, спрямований на забезпечення реалізації держаних гарантій на отримання певного рівня освіти особами з обмеженими можливостями здоров’я. Тим не менш в ході обговорення як члени Комітету, так і керівництво міністерства освіти і науки підтримали рішення відхилити даний законопроект з огляду на те, що на цей час в Україні розроблені і введені в дію законодавчі та нормативно-правові акти, які врегульовують питання освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я, а також включені проекту Закону України «Про освіту». Окрім того, члени Комітету прийняли рішення найбільш важливі норми законопроекту р. н. 3416 включити під час доопрацювання до другого читання законопроекту «Про освіту» 3491-д.

Третім питанням обговорювався проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року. Проект Плану визначає основні цілі, напрями діяльності Уряду протягом 2017-2020 років та має стати основою середньострокового бюджетного планування, щорічних деталізованих планів дій Уряду, стратегічних планів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

План базується на 5 основних пріоритетах та містить 85 пріоритетних напрямів діяльності Уряду протягом 2017-2020 років. Серед головних пріоритетів: економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, встановлення верховенства права і боротьба з корупцією, безпека та оборона. Проектом середньострокового плану у пункті 5 «Створення умов для технологічного прориву» розділу І «Економічне зростання», передбачено заходи щодо інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а розділ III «Розвиток людського капіталу» передбачені заходи п. 7 «Якісна, сучасна і доступна загальна середня освіта (Нова українська школа)», п. 8 «Модернізація професійно-технічної освіти», п. 9 «Забезпечення якості вищої освіти» та п. 10 «Нова система управління та фінансування науки».

Зважаючи на серйозність питання та необхідність додаткового вивчення питання задля прийняття збалансованого та об’єктивного рішення, члени Комітету вирішили перенести розгляд проекту Плану на наступному засіданні Комітету.

Наступним питанням розглядався Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та лінії зіткнення) (реєстр. № 5089 від 25.10.2016, н. д. М. Найєм, О. Недава). Норми законопроекту передбачають посилення державних гарантій здобуття освіти для дітей, які в даний час проживають в зоні проведення антитерористичної операції, між територіями що контролюються владою України та територіями, які тимчасово не підконтрольні українській владі.

На сьогодні в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення проживає згідно статистичних даних на території Донецької області приблизно 22 тисячі, а Луганської області приблизно 25,5 тисяч дітей віком від народження до 17 років. І надання державної підтримки для здобуття професійної або вищої освіти молоді буде сприяти їхньому вибору на користь суспільно-корисного життя. Безсумнівно, норми проект закону є на часі, адже слугуватимуть додатковими важелями в формуванні проукраїнської позиції серед молоді, яка проживає на даних територіях та сприятиме її соціальній адаптації. Тому Комітет одноголосно проголосував рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.

П’ятим питанням розглядався Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами) (реєстр. № 4957 від 20.10.2016, доопрацьований, н. д. Ю. Тимошенко). За результатами обговорення члени Комітету одноголосно проголосували за рішення рекомендувати Верховній раді відхилити даний законопроект як такий, що створює загрозу зменшення питомої ваги земельних ділянок особливо цінних земель у складі земельного фонду України шляхом зміни їх цільового призначення, може негативно позначитись на інтенсифікації наукових досліджень, унеможливлюючи отримання нових знань за результатами досліджень.

На завершення відбулось обговорення питання щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти від 12 квітня 2016 року «Про діяльність Державного підприємства «Інфоресурс», забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків».

Як повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, Міністерство планує здійснити заходи задля вирішення питання програмного забезпечення , що надалі використовуватиметься для забезпечення функціонування ЄДЕБО: набуття в державну власність усіх майнових, в тому числі права інтелектуальної власності на програмне забезпечення , або замовлення нового програмного забезпечення, усі права якого належатимуть державі.

Заслухавши інформацію першого заступника міністра освіти і науки, Комітет одностайно вирішив рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

1. До 1 червня 2017 року вирішити питання розроблення та апробації програмного забезпечення з обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, юридичні права якого б належали державі.

2. Внести зміни до Технічних вимог до апаратного та програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1461 від 6 грудня 2016 року, якими передбачити наявність програмного забезпечення, що дозволить вносити до ЄДЕБО відомості про успішність атестації, яка є підставою для переведення на наступний навчальний семестр/рік або видачі дипломів про професійно-технічну та вищу освіту.

3. Усунути усі недоліки функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), виявлені під час вступної кампанії 2016 року.

4. Врахувати пропозиції Національної академії педагогічних наук України та вищих навчальних закладів України щодо технічного удосконалення роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти та приведення її функціонування у відповідність до сучасних технічних можливостей.

5. Вжити заходів для недопущення затримки друку і видачі документів про освіту у 2017 році.

6. У порядку здійснення контрольних функцій розглянути стан виконання Міністерством освіти і науки України рекомендацій, викладених у пункті 2 цього Рішення, на засіданні Комітету у червні 2017 року.

7. Проекти законів № 1182 «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо можливості задоволення потреб переселенців та комплектування груп дошкільного навчального закладу), №№ 2410а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і наближення її до європейських стандартів», та № 4539 «Про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо обов’язків педагогічних працівників системи загальної середньої освіти» були зняти з розгляду через відсутність авторів законопроектів для їхнього представлення на засіданні Комітету.

Оригинал

Освіта.ua
19.01.2017

Популярные блоги
Вера Коткова: впечатления от обучения в 5 классе НУШ Впечатления родителей от обучения ребенка в 5 классе Новой украинской школы
И. Ликарчук: что интересует учителей и директоров О чем педагоги хотели бы прочитать в письмах и приказах в канун 2023/24 учебного года
А. Мирошниченко: родители не враги учителям Для родителей проблемы образовательной системы не самое главное дело в жизни
В. Онацкий: какие предметы исчезнут из расписания? Каждый пытается найти рецепт лечения образования, хотя к школе имел отношение, только будучи школьником
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев