Александр Спиваковский: государственный бюджет на 2017 год

Принят новый бюджет, в который заложено существенное увеличение финансирования образования и науки

Александр Спиваковский: государственный бюджет на 2017 год

Автор: Александр Спиваковский, народный депутат, первый заместиль главы Комитета ВР по вопросам науки и образования, член фракции БПП.

Державний бюджет на 2017 рік.

Що вдалось, та що, на жаль…

Щойно Верховною Радою України 275-и голосами «за» було прийнято Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Що ж принесе українцям цей головний фінансовий документ країни?

Насамперед, вважаю за необхідне зупинитись на окремих ключових положеннях нового бюджету держави.

1. ВВП.
Проектом основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік (реєстр. № 4971 від 13.07.2016 р.) прогнозний номінальний валовий внутрішній продукт визначений на рівні - 2 584,9 млрд. гривень, який у порівнянні з ВВП 2016 року (2 262,8 млрд. грн.) збільшений на 14,2%.

2. Доходи Державного бюджету України
Законом «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачені доходи Державного бюджету України у сумі 721.398.426 тис. гривень (у 2016 році - 603.026.450,8 тис. гривень), що свідчить про збільшення їх обсягу у порівнянні з 2016 роком на 118 371 975,2 тис. грн., тобто на 19,6%. У тому числі: доходи загального фонду Державного бюджету України у порівнянні з 2016 роком зростуть на 17,3% (669.409.050 тис. гривень), спеціального – на 60,7% (19 636 360,3 тис. грн.).

3. Видатки Державного бюджету України
Передбачені видатки Державного бюджету України у сумі 790.393.530,1 тис. гривень (у 2016 році – 676.520.758,2 тис. гривень), тобто передбачається збільшення видаткової частини у порівнянні з 2016 роком на 16,83%, у тому числі: видатки загального фонду Державного бюджету України зростуть на 14,49 % (93 096 233,2 тис. грн.), видатки спеціального фонду – на 60,68% (20 776 538,7 тис. грн.).

4. Прожитковий мінімум на 2017 рік
У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде встановлений у наступних розмірах:

 • з 1 січня 2017 року - 1544 гривні;
 • з 1 травня - 1624 гривні;
 • з 1 грудня - 1700 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;
 • працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.

5. Мінімальна заробітна плата на 2017 рік
Найголовнішим досягненням щойно прийнятого Закону я вважаю кардинальне збільшення мінімальної заробітної плати, розмір якої з 1 січня 2017 року становитиме 3 200 гривень. Врешті-решт, саме цей фактор виступив головним чинником, який зумовив однозначну підтримку мною запропонованого Урядом та Бюджетним комітетом законопроекту.

Згадуючи події минулого року, коли попередній Кабмін при поданні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» запропонував суттєве – практично в два рази – скорочення єдиного соціального внеску для роботодавців, внаслідок чого заробітна плата працівників повинна також була б також бути суттєво збільшена. Але цього, на жаль, не відбулося….

Тому я, не зважаючи на певну критику цієї новації у зв’язку з можливим виникненням низки проблем у малого і середнього бізнесу, цілком і повністю підтримую урядову ініціативу щодо суттєвого збільшення мінімального розміру заробітної плати на законодавчому рівні. Я залишаюсь на твердій позиції щодо того, що за свою працю людина має отримувати належну оплату. І мінімальний її рівень має бути визначений саме Законом.

6. Окремі новації нового Закону
Надано право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, медичної субвенції, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Встановлено, що виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів з 1 січня 2017 року здійснюється Міністерством соціальної політики України (з урахуванням висновків Бюджетного Комітету від 21 грудня 2016 року).

З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

Установлено, що у 2017 році додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я перераховується обласним бюджетам, районним бюджетам і бюджетам об’єднаних територіальних громад в обсягах, визначених у додатку № 6 до цього Закону, щомісячно рівними частинами та спрямовується у першу чергу на видатки навчальних закладів (визначених у частині першій статті 103-2 Бюджетного кодексу України) з оплати праці з нарахуваннями (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників) та з оплати комунальних послуг і енергоносіїв, видатки закладів охорони здоров’я (зазначених у частині першій статті 103-4 Бюджетного кодексу України) з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.

Як перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, я не можу залишити поза увагою аспекти фінансування освітньої та наукової галузей, на яких вважаю за необхідне зупинитись окремо.

Фінансування освіти:
Всього у проекті Державного бюджету України на 2017 рік за бюджетними програмами Міністерства освіти і науки України, а також інших розпорядників бюджетних коштів передбачено фінансування освіти у розмірі 99 млрд. 715 млн. 700,6 тис. грн., що на 21,8 % більше, ніж у 2016 році (81 млрд. 855 млн. 001,7 тис. грн.,) в тому числі:

За загальним фондом:
2017 рік 87 126 437,4 тис. грн.
2016 рік 70 520 933,0тис. грн.
Збільшено на 16 605 504,4 тис. грн.., тобто на 23,5 %.

За спеціальним фондом:
2017 рік 12 589 263,2 тис. грн.
2016 рік 11 334 068,7 тис. грн.
Збільшено на 1 255 194,5 тис. грн.., тобто на 11,1 %.

1. Міністерство освіти і науки України:
Всього:
2017 рік 32 143 711,0 тис. грн.
2016 рік 26 033 913,9 тис. грн..
Збільшено на 6 109 797,1 тис. грн., тобто на 23,5 %.
В тому числі:

За загальним фондом:
2017 рік 22 858 401,8 тис. грн.
2016 рік 17 501 060,2 тис. грн.
Збільшено на 5 357 341,6 тис. грн.., тобто на 30,6 %.

За спеціальним фондом:
2017 рік 9 285 309,2 тис. грн.
2016 рік 8 532 853,7 тис. грн.
Збільшено на 752 455,5 тис. грн.., тобто на 8,82 %.

2. Освітні субвенції
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:
2017 рік 52 593 109,7 тис. грн.(передбачені витрати тільки на заробітну плату педагогічним працівникам навчальних закладів)
2016 рік 44 844 696,5 тис. грн..

Збільшено на 7 748 413,2 тис. грн., тобто на 17,3 %.
Передбачено субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у розмірі 209 458,3 тис. грн..
Також запроваджено нову бюджетну програму 2201030 «Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення», за якою передбачено фінансування в обсязі 169 600,8 тис. грн..

3. Освітні дотації
Передбачено Додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в обсязі 14 900 000,0 тис. грн.
Також передбачено, що з 1 вересня 2017 року Міністерство соціальної політики України здійснюватиме виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів в обсязі 992 969,0 тис. грн..

4. Національні академії наук України

4.1. Національна академія наук України
Всього:
2017 рік 3 310 461,6 тис. грн.
2016 рік 2 654 356,7 тис. грн.
Збільшено на 656 104,9 тис. грн., тобто на 24,7 %.

В тому числі:

За загальним фондом:
2017 рік 2 637 181,1 тис. грн.
2016 рік 2 060 645,5 тис. грн.
Збільшено на 576 526,62 тис. грн., тобто на 28 %. (без клініки, яка передається на фінансування з місцевого бюджету)

За спеціальним фондом:
2017 рік 673 280,5 тис. грн.
2016 рік 593 711,2 тис. грн.
Збільшено на 79 569,3 тис. грн.., тобто на 13,4 %.

4.2. Національна академія педагогічних наук України
Всього:
2017 рік 182 757,3 тис. грн.
2016 рік 115 438,9 тис. грн.
Збільшено на 67 318,4 тис. грн., тобто на 58,3%.
В тому числі:

За загальним фондом:
2017 рік 163 956,4 тис. грн.
2016 рік 98 841,0 тис. грн.
Збільшено на 65 115,4 тис. грн., тобто на 65,9 %.

За спеціальним фондом:
2017 рік 18 800,9 тис. грн.
2016 рік 16 597,9 тис. грн.
Збільшено на 2 203 тис. грн.., тобто на 13,27 %.

4.3. Національна академія медичних наук України
Всього:
2017 рік 1 437 360 тис. грн.
2016 рік 1 435 139,0 тис. грн.
Збільшено на 2 221 тис. грн., тобто на 0,15%.

В тому числі:

За загальним фондом:
2017 рік 1 317 718,9 тис. грн.
2016 рік 1 345 377,8 тис. грн.
Зменшено на 27 658,9 тис. грн., тобто на 2%.

За спеціальним фондом:
2017 рік 119 641,1 тис. грн.
2016 рік 89 761,2 тис. грн.
Збільшено на 29 879,9 тис. грн.., тобто на 33,29 %.

4.4. Національна академія мистецтв України
Всього:
2017 рік 20 682,5 тис. грн.
2016 рік 16 294,4 тис. грн.
Збільшено на 4 388,1 тис. грн., тобто на 26,9%.

В тому числі:
За загальним фондом:
2017 рік 20 682,5 тис. грн.
2016 рік 16 294,4 тис. грн.
Збільшено на 4 388,1 тис. грн., тобто на 26,9%.

4.5. Національна академія правових наук України
Всього:
2017 рік 35 911,6 тис. грн.
2016 рік 28 534,6 тис. грн.
Збільшено на 7 377 тис. грн., тобто на 25,85%.

В тому числі:
За загальним фондом:
2017 рік 31 371,5 тис. грн.
2016 рік 23 817,5 тис. грн.
Збільшено на 7 554 тис. грн., тобто на 31,7%.

За спеціальним фондом:
2017 рік 4 540,1 тис. грн.
2016 рік 4 717,1 тис. грн.
Зменшено на 177 тис. грн.., тобто на 3,75 %.

4.6. Національна академія аграрних наук України
Всього:
2017 рік 741 139,8 тис. грн.
2016 рік 533 857,4 тис. грн.
Збільшено на 207 282,4 тис. грн., тобто на 38,8%.
В тому числі:

За загальним фондом:
2017 рік 395 004,2 тис. грн.
2016 рік 298 496,2 тис. грн.
Збільшено на 95 508 тис. грн., тобто на 32,3 %.

За спеціальним фондом:
2017 рік 346 135,6 тис. грн.
2016 рік 235 361,2 тис. грн.
Збільшено на 110 774,4 тис. грн.., тобто на 47,07 %.

Зауважу, що при підготовці до першого читання проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Комітетом з питань науки і освіти та мною особисто було подано 61 поправку, з яких враховано повністю – 2, враховано частково – 19, відхилено – 40. Саме послідовна позиція нашого Комітету, підтримана Міністерством освіти і науки України, дозволила суттєво збільшити обсяг фінансування освітньої та наукової галузей у порівнянні з проектом Державного бюджету України, який було подано Урядом у вересні 2016 року.

Також окремо хочу зупинитись на двох безпосередньо пов’язаних з Законом «Про Державний бюджет України на 2017 рік», законопроектах.

Мова йтиме про проекти законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстраційний номер 5130 від 03.11.2016 р.) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів) (реєстраційний номер 5131 від 15.09.2016).

Зауважу, що я не голосував за прийняття законопроекту № 5130, оскільки його нормами передбачається суттєве звуження прав студентів, а саме - щодо скасування норми, відповідно до якої стипендію мали отримувати не менше ніж 66 відсотків здобувачів освіти (з наявною інформацією Кабмін планує зменшити їх кількість до 43%), ліквідації існуючого положення про те, що розмір стипендії має бути на рівні прожиткового мінімуму, а також передачі повноважень на визначення частки студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, до повноважень вченої ради вищого навчального закладу у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, що може призвести до неконтрольованого «ручного» управління цим процесом та, як наслідок – створить сприятливий грунт для зловживань.

Ця позиція була підтримана Комітетом з питань науки і освіти, який більшістю голосів (чотири проти одного) прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні законопроект р.н. 5130 відхилити.

Проте, на жаль, Комітет не знайшов підтримки під час голосування у залі пленарних засідань Верховної Ради України. За результатами голосування 227 голосами «за» законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстраційний номер 5130 від 03.11.2016 р.) було прийнято за основу і в цілому як закон.

Що ж стосується законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів) (реєстраційний номер 5131 від 15.09.2016), то вважаю за необхідне зазначити про наступне.

Всього при підготовці цього законопроекту народними депутатами України було подано 233 поправки, з яких враховано 25, решта – 208 - відхилено. В тому числі було відхилено і десять моїх поправок. На жаль, відхилені були і три ключові з них, а саме:

 • Поправка № 31, відповідно до якої мала бути змінена закладена у частині 2 статті 85 Бюджетного кодексу України застаріла, практично пострадянська норма, відповідно до якої забороняється здійснювати видатки на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

Я пропонував доповнити перелік виключень з цієї статті лише дев’ятьма словами – «або на утримання навчальних закладів та/або наукових установ». Це надало б змогу здійснювати фінансування шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів а також наукових установ з різних бюджетів – як з державного, так і з обласного та місцевого.

 • Поправка № 45 щодо практичної реалізації ідеології нової професійно-технічної освіти, прийняття якої дозволило б здійснювати оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст, може здійснюватись не лише на умовах регіонального, але й державного замовлення, що суттєво б розширило можливості як здобувачів освіти, так і суспільства в цілому.
 • Поправка № 101, відповідно до якої передбачалось, що за рахунок освітньої субвенції, визначеної статтею 103-2 Бюджетного кодексу здійснюватиметься оплата праці всіх працівників навчальних закладів, а не тільки педагогічних, як передбачається проектом закону.

Неприйняття цієї поправки може призвести до ситуації, за якої частина шкільного персоналу буде отримувати заробітну плату, а частина – ні, оскільки місцеві бюджети не будуть спроможні забезпечити її виплату, що зумовить повторення цьогорічної ситуації з професійно-технічною освітою.

Але, на жаль, ці поправки не знайшли підтримки у пленарному залі під час поставлення їх на підтвердження.

Крім того, 21 грудня 2016 року безпосередньо перед голосуванням парламентарям були надані висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 21 грудня 2016 року (протокол № 84) щодо підготовки до розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000 від 03.11.2016), доопрацьованого Кабінетом Міністрів України до другого читання, згідно яких, серед іншого, було визначено наступне:

 • збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 167.000 тис. грн;
 • збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (код 2201190) на 1.985.722,5 тис. грн, виключивши бюджетну програму «Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (код 2201300) з видатками споживання за загальним фондом у сумі 1.985.722,5 тис. грн;
 • передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів» (код 2211210) у сумі 50.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 50.000 тис. грн.;
 • збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги» (код 2301080);
 • передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України» (код 6541100) у сумі 65.284,9 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 64.626,4 тис. грн (видатки споживання – 59.769,4 тис. грн, з них оплата праці – 38.500 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 8.250 тис. грн, та видатки розвитку – 4.857 тис. грн) та за спеціальним фондом – 658,5 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 599,7 тис. грн, з них оплата праці – 439,4 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 21,6 тис. грн, та видатки розвитку – 58,8 тис. грн), виключивши із переліку закладів охорони здоров’я, які передаються на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів, у додатку № 10 до законопроекту по м. Києву «Лікарня для вчених Національної академії наук України, м. Київ» та збільшивши за спеціальним фондом доходи за кодом 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» на 658,5 тис. грн з внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту;
 • збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» (код 6561060) на 817.742 тис. грн (з них оплата праці – на 309.669,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 50.219,7 тис. грн), виключивши бюджетну програму «Оплата медичних послуг, що надаються клініками науково-дослідних установ Національної академії медичних наук» (код 6561140) з видатками споживання за загальним фондом у сумі 817.742 тис. грн;
 • передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (код 6561160) у сумі 200.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (код 2311410) на 200.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 6 до законопроекту щодо зменшення загального обсягу зазначеної субвенції);
 • передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ» (код 6561840) у сумі 7.009 тис. грн;
 • збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України» (код 6571020) на 1.461,1 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 1.386,1 тис. грн (з них оплата праці на 410 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії на 122,4 тис. грн) та видатки розвитку на 75 тис. грн;
 • збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства» (код 6571030) на 1.038,9 тис. грн.

Вказані вище висновки також були взяті до уваги при голосуванні за Закон про Бюджет 2017 року.

Що ж можна сказати у підсумку.

У Новий рік ми входимо з новим бюджетом, головним досягненням якого є збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 3 200 гривень та суттєве збільшення у порівнянні з 2016 роком фінансування освітньої та наукової галузей.

На жаль, поки що не вдалось вирішити питання з диверсифікованим фінансуванням навчальних закладів і наукових установ з різних бюджетів, забезпечити виплату заробітної плати всім працівникам шкіл за рахунок освітньої субвенції, проблеми зі спецфондами університетів та забезпечення належного права студентів на отримання стипендій.

Проте я вірю парем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, який під час свого виступу взяв на себе особисту відповідальність за створення і забезпечення надійного функціонування механізму, відповідно до якого будь – яка школа, будь – який професійно – технічний навчальний заклад, у випадку відсутності коштів у місцевому бюджеті, має отримати належне фінансування за рахунок дотаційного фонду, розмір якого визначений у обсязі 14,9 млрд. грн. вже з першого січня наступного року.

Щиро вдячний всім моїм колегам, які підтримали сьогоднішній дуже складний, але вкрай необхідний для Держави закон!

Оригинал

Освіта.ua
21.12.2016

Популярные блоги
А. Мирошниченко: родители не враги учителям Для родителей проблемы образовательной системы не самое главное дело в жизни
В. Онацкий: какие предметы исчезнут из расписания? Каждый пытается найти рецепт лечения образования, хотя к школе имел отношение, только будучи школьником
И. Ликарчук: образование выжило благодаря учителям Популизм и дилетантство в образовании разрушают педагогическое творчество и производят учителя-урокодателя
Т. Гориха Зерня: роль учителя становится определяющей Реформа, по сути, потребует полной профессиональной переподготовки всего преподавательского состава
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев