Г. Кандибур: школа, которая действительно изменит мир

Открытое письмо к министру: нашей школьной системе нужно более масштабное усовершенствование

Г. Кандибур: школа, которая действительно изменит мир

Автор: Георгий Кандибур, педагог, автор книги «Школа, которая изменит мир».

Шановна Ліліє Михайлівно!

Я, Кандибур Георгій Романович, маю багаторічний педагогічний стаж. Увесь цей час я був у пошуках моделі НОВОЇ ШКОЛИ.

У листопаді 2016 року було надруковане друге видання моєї книжки «Школа, которая изменит мир» (місто Дніпро, видавн. «Журфонд», 276 стор., мова ─ російська).

У цій книзі описана модель принципово НОВОЇ ШКОЛИ. Зазначена школа має більше 40 суттєвих відмінностей у порівнянні з традиційною класно-урочною школою. На мою думку, це саме та школа, на яку вже давно чекають підростаючі покоління й суспільство в цілому, й не тільки в Україні.

НОВА ШКОЛА гарантує кожному своєму вихованцю, що він (вона) в умовах демократичного суспільства буде УСПІШНОЮ й ЩАСЛИВОЮ людиною. Прочитавши цю книгу, можна переконатися, що створити таку школу цілком реально.

У нас в Україні відбувається реформа школи. Ті документи, з якими я ознайомився щодо реформи, й те, що я бачу на власні очі, на мою думку, не передбачає необхідних перетворень. Нашій шкільній системі потрібне більш масштабне удосконалення!

Чому я так вважаю?

  • Усі зміни відбуваються фактично в межах традиційної класно-урочної системи.
  • Усі зміни передбачені виключно щодо освіти, але ніщо не змінюється у процесах розвитку й виховання школярів
  • Усі зміни в освіти не стосуються структури змісту самої освіти.

Пропоную розглянути ці три пункти детальніше, посилаючись на мою книжку «Школа, которая изменит мир».

Класно-урочна система

Сьогодні у світі повсюдно використовується у школах класно-урочна система. За 400 років свого існування вона з «героя-визволителя» перетворилася у «злочинця-рецидивіста», оскільки не була своєчасно замінена на адекватну систему на зламі епох.

Класно-урочна школа «перемолола» всі теперішні та багато попередніх поколінь. Є всі підстави вважати класно-урочну школу головним протиріччям сучасності, навіть головною загрозою для сучасної цивілізації.

Усі глобальні та локальні війни, різноманітні катаклізми, катастрофи, кризи породжуються самими людьми. Точніше, тими їх якостями, які вони масово «одержали» за багато років свого перебування в умовах класно-урочної школи.

Це відбувалося саме тоді, коли їх особистості активно формувалися. Одновікове, а значить штучне і агресивне дитяче середовище; повна підпорядкованість учителям і обмеження у всьому – «з ким», «де», «як довго», «скільки», «що» учням виконувати – зробили свою «виховну» справу.

У книзі дається більш розгорнутий аналіз класно-урочній системі. Але, що головне, в книзі докладно представлена принципово нова навчально-виховна система (система ТрейЛі) і якісно інша організаційна структура самої школи.

Розвиток, виховання, освіта

Загальновідомо, що РОЗВИТОК – це удосконалення здібностей і властивостей дитини, які закладені в ній природою. Це увага, пам’ять, сприйняття, мислення, уява, емоційно-вольова сфера тощо.

Всім зрозуміле надзвичайне значення цих психічних процесів в житті кожної людини. Будь-яка діяльність дитини впливає на розвиток цих її властивостей. Хоча цілеспрямований їх розвиток дає незрівнянно кращі результати.

Але в сучасній школі ці процеси у дітей цілеспрямовано не розвиваються. Відсутні будь-які норми, критерії, стандарти щодо розвитку їх у дітей. Відсутні відповідні посібники, методики, діагностики. На цю роботу з дітьми не виділено часу. Немає фахівців.

Невже емоції, воля, мислення, уява, увага, пам’ять дітей менш важливі для них, для їх життєвого успіху, для їх вкладу в суспільний розвиток, ніж математика, історія, природознавство чи будь-який інший загальноосвітній навчальний предмет? Чи можна вважати «реформу» школи реформою, якщо в цьому напрямку нею нічого не передбачено?

Ще гірше положення в сфері ВИХОВАННЯ.

Школи тут також не мають жодних критеріїв, стандартів, норм щодо моральної вихованості, сформованості етичних навичок і поведінкових реакцій у школярів. Більше того, класно-урочна система масово формує у дітей цілий ряд негативних рис і якостей, що об’єктивно обумовлено організаційними особливостями цієї системи. Про деякі з цих особливостей було сказано вище.

Чи здатна сучасна класно-урочна школа масово формувати у дітей до необхідного рівня доброту, турботливість, відповідальність, чесність, наполегливість тощо? Це всі ті риси й якості, які розмовами або читанням текстів сформувати у дітей не можливо.

В їх основі лежить рефлекс, багаторазове повторення відповідних дій. Тобто, щоб досягти відповідного рівня, наприклад, доброти, потрібно здійснити певну кількість добрих вчинків. Читання або розмови про доброту, чесність, відповідальність в реальному житті ці риси у дітей не формують.

Чи може сучасна людина без сформованої на достатньому рівні соціальної активності, ініціативності, відповідальності, наполегливості, доброти, чесності тощо бути по-справжньому успішною і щасливою? Чи можна вважати «реформу» школи реформою, якщо в цьому напрямку нею нічого не передбачено?

Сьогодні держава, суспільство спрямовує всю діяльність школи виключно на ОСВІТУ. Виключно освітою обмежується і нинішня реформа школи.

Сьогоднішня шкільна освіта – це передача дітям певної інформації, тих чи інших знань, зібраних попередніми поколіннями, а також формування найпростіших (підкреслюю, найпростіших) навичок щодо опанування цієї інформації – читання, письмо, рахунок. Урешті-решт, більшість цієї інформації дітьми або не засвоюється, або ніколи в житті не використовується. На мою думку, передбачені тут реформою «зміни» нічого «не змінять».

Реформа школи має бути незрівнянно більш фундаментальною й різнобічною. У книзі все це послідовно й докладно описано.

Структура змісту освіти

Як вже вище зазначалось, НОВА ШКОЛА – це більше 40 суттєвих інновацій, яких немає в традиційній класно-урочній школі. Щоб уявити масштаби необхідної реформи нашої школи, я стисло опишу лише 1 (одну) таку інновацію, яка стосується структури змісту освіти. Слід тільки зауважити на дві особливості:

1. У НОВІЙ ШКОЛІ діти на освіту витрачають у середньому тільки 1/3 (третю) частину свого шкільного часу. Решту часу (2/3) діти займаються різноманітною діяльністю з виховання і розвитку своєї особистості.

2. У тій 1/3 частині часу, що йде на освіту, лише частина часу йде на загальну освіту, оскільки в НОВІЙ ШКОЛІ створені умови для участі дітей у найрізноманітніших видах діяльності (у тому числі освітнього, пізнавального характеру), відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей.

Загальна освіта в НОВІЙ ШКОЛІ складатиметься лише з двох інтегрованих (або синтезованих) предметів-курсів:

  • «Всесвітньої історії»;
  • «Мовознавства».

«ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» вивчається як цілісний предмет, який складається з п’яти взаємопов’язаних курсів, що доповнюють один одного:

─ «Історія науки»;

─ «Історія техніки»;

─ «Історія суспільних перетворень»;

─ «Історія мистецтв»;

─ «Історія релігій та філософій».

Така структура змісту загальної освіти має багато переваг. У тому числі вона формує у школярів цілісне сприйняття, цілісне бачення світу. Це дає їм можливість всебічно і точно орієнтуватися в процесах, що відбуваються у сучасному суспільстві, у сучасній людській цивілізації в цілому.

У зміст цих п’яти історій органічно вплітається історія України (всі п’ять напрямків її історії), а також історія конкретного регіону, де буде розташована та чи інша НОВА ШКОЛА.

У межах цих п’яти курсів вивчаються:

─ ОСНОВИ НАУК – математика, фізики, хімія, біологія, географія тощо (вивчаються в історичній послідовності, тобто так, як йшло набуття людством цих знань, з усвідомленням їхньої взаємодії та взаємовпливу; вивчаються в мінімальному, але достатньому обсязі);

─ ЗНАННЯ ПРО ЛЮДИНУ – психологія, фізіологія, анатомія, антропологія, основи медицини, етика, соціологія, ергономіка тощо (дисципліни, що дають можливість учням свідомо удосконалювати себе, свою особистість, оскільки головною ціллю НОВОЇ ШКОЛИ є підготовка кожного школяра до постійного і різнобічного самовдосконалення, про що докладно написано у книзі «Школа, которая изменит мир»);

─ «ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ» – вивчення біографій видатних представників різних сфер людської діяльності всіх часів та народів, які зробили особливо вагомий позитивний внесок у розвиток людства;

─ «ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ ВІДКРИТТІВ»;

─ «ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ ПОДІЙ»;

─ «ГАЛЕРЕЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ».

У межах «МОВОЗНАВСТВА» вивчаються «Рідна мова» та «Іноземні мови» як один цілісний предмет (на основі спеціально розробленої методики), з використанням єдиного, спільного для двох (або трьох) мов підручника, що забезпечує більш якісне та швидке опанування кожної окремої мови. Крім того, такий шлях вивчення мов сприяє набагато більш продуктивному розвитку інтелектуальних здібностей учнів.

Наголошую ще раз, що зазначена структура змісту загальної освіти, тобто синтезовані предмети «Всесвітня історія» й «Мовознавство», є лише однією (й далеко не найсуттєвішою) з понад 40 інновацій, які пропонуються в книзі «Школа, которая изменит мир».

У книзі детально представлена не тільки сама модель принципово НОВОЇ ШКОЛИ, а й технологія створення таких шкіл шляхом послідовної поетапної трансформації традиційних класно-урочних шкіл.

Групі педагогів і батьків у місті Дніпро вдалося, долаючи всілякі перешкоди, практично втілити деякі елементи НОВОЇ ШКОЛИ. Але тільки деякі і не в повному обсязі. Про цей наш досвід можна подивитися відеоролик:

Ми готові взятися за повномасштабний експеримент по створенню НОВОЇ ШКОЛИ на базі кількох звичайних загальноосвітніх шкіл, але за умов необхідної підтримки і допомоги з Вашого боку та місцевих державних органів. Можливо, що цей експеримент стане найбільш значущою й перспективною подією у процесі реформування нашої шкільної системи.

Експерти, які сьогодні задіяні у реформі школи, можуть ознайомитися з книгою «Школа, которая изменит мир», звернувшись безпосередньо до мене ([email protected]) або за посиланням.

Вони також можуть ознайомитися з розгорнутою анотацією на цю книгу.

Я готовий доводити доцільність створення НОВИХ ШКІЛ і в публічних дискусіях, і шляхом безпосереднього створення таких шкіл на практиці. Саме результати діяльності цих шкіл, тобто рівень розвитку, вихованості й освіченості випускників цих шкіл, будуть переконливим доказом необхідності масового створення НОВИХ ШКІЛ.

Шановна Ліліє Михайлівно!

Я сподіваюсь, що Ви підтримаєте нас щодо організації вищезазначеного експерименту.

Результатом цієї підтримки стане не просто поява якісно НОВОЇ ШКОЛИ, а підростаючі покоління, які будуть спроможні зробити УСПІШНИМИ й ЩАСЛИВИМИ не тільки себе, а все наше суспільство, нашу Україну.

З повагою та найкращими побажаннями – Георгій Романович Кандибур.

Оригинал

Освіта.ua
16.12.2016

Популярные блоги
Вера Коткова: впечатления от обучения в 5 классе НУШ Впечатления родителей от обучения ребенка в 5 классе Новой украинской школы
И. Ликарчук: что интересует учителей и директоров О чем педагоги хотели бы прочитать в письмах и приказах в канун 2023/24 учебного года
А. Мирошниченко: родители не враги учителям Для родителей проблемы образовательной системы не самое главное дело в жизни
В. Онацкий: какие предметы исчезнут из расписания? Каждый пытается найти рецепт лечения образования, хотя к школе имел отношение, только будучи школьником
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев