Для самостоятельного редактирования информации зарегистрируйтесь на сайте.
После этого подайте заявку на редактирование.

  

Отправить вопрос в учебное заведение:

Введите ваше имя, email и (или) телефон, чтобы получить ответ.


  

  

  Ваш запрос будет отправлен на электронную почту учебного заведения.
Освита.ua не несет ответственности за оперативность и качество ответа на ваш вопрос.


Сопотська вища школа (СВШ) – Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) +48 (58) 555 83 69
+48 (58) 555 83 80; +48 505 139 566
Polska, Sopot
http://www.ssw-sopot.pl/

информация подтверждена

Сопотська вища школа (СВШ) – Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Сопотська Вища Школа (СВШ) – Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) – визнаний приватний вищий навчальний заклад, що займає високу позицію в освітніх рейтингах. П’ятнадцятирічна традиція СВШ – це підготовка висококваліфікованих фахівців.

СВШ розташована на півночі Польщі – на Балтійському морі в місті Сопот.

Плани і програми навчання складені на основі досвіду представників бізнесу і галузевих установ, а також випускників СВШ  та орієнтовані на задоволення вимог й очікувань студентів.

Мета Сопотської Вищої Школи – підготовка фахівців, які б отримували задоволення від роботи за фахом і могли продовжувати подальше навчання відповідно до вибраного напряму кар’єри.

Керівництво СВШ велике значення надає процесу навчання, в якому беруть участь 140 академічних викладачів і практиків, використовуючи сучасні інформаційні технології: електронне навчання, мобільний доступ до мережі Інтернет, а також підтримує громадську студентську діяльність в студентській раді, в наукових колах, спортивних клубах, об’єднаннях за інтересами, і навіть – в хорі СВШ.

Факультети: СВШ пропонує навчання за двома напрямами: бізнес (економіко-суспільний факультет) і архітектура (факультет архітектури). У області бізнесу особливо рекомендується напрям «бухгалтерський облік і фінанси», як на рівні бакалавра, так і на рівні магістра, авторами якого є визнані професори в цьому напрямі, а також: бізнес-аналітика, інвестиції і нерухомість, інформаційні  технології економіки. У рамках бізнесу теж можна отримати кваліфікацію інженера, вивчаючи управління і технології виробництва.

У сфері архітектури особливо рекомендується дизайн ландшафту (як єдиний напрям на півночі Польщі), дизайн інтер’єру, а також архітектура і урбаністика.

Випускники цінують Сопотську Вищу Школу за рівень освіти і освітні програми, а також інноваційні спеціальності, практики і стажування в країні і за кордоном, навчання в університетах-партнерах за кордоном, організацію, і атмосферу навчання в сучасному офісі.

Сопотська Вища Школа пропонує навчання за такими напрямами:

  • фінанси і бухгалтерський облік
  • економіка
  • європеїстика
  • управління і технології виробництва
  • бізнес і іноземні мови (Business & Languages)
  • архітектура (архітектура і урбаністика)
  • дизайн інтер’єру
  • дизайн ландшафту

По материалам: Освіта.ua
Обновлено: 16.11.2016